Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

iBomber Attack

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
63.6%

Rookie Run

Complete any level of the game.
63.0%

Ironheart

Complete a level without dying.
58.3%

Eager Beaver

Complete a secondary objective.
42.4%

Doom Bringer

Get full destruction on a level.
36.9%

Pickpocket

Collect all of the intel in a single level.
14.3%

Fight Fire with Fire

Kill a flame thrower guy with a flame thrower.
11.2%

Battle Hardened

Complete the game.
8.8%

Good ol' Emma Gee

Complete a level using only the machine gun.
7.1%

Keep your powder dry

Complete a level without firing a single shot.
7.0%

Iron Warrior

Complete every level in the game on Hard.
7.0%

Teacher's Pet

Complete all secondary objectives.
6.3%

Secret Weapon

Collect all of the intel in the entire game.