Thông số chơi toàn cầu

Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 2
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
18.7%

Sanitary Supremacy

Completely clean the entire temple and punch out
10.7%

Mr. Two Million Dollars

Collect the two million dollars of cold hard cash all at once and bring it back to your office using the Trunk