สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Vessel

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 20
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
33.0%

Water Recycling

Stomp a fluro into the turbine that created it
18.4%

Doctor of the Hydrofluric sciences

Create five combinations of fluro and liquid types
18.2%

Factory Line Repair

Fix all broken machines in the factory
16.3%

Research Fellow of the Hydrofluric sciences

Create ten combinations of fluro and liquid types
15.1%

Windmill Repair Consultant

Fix all broken windmills in the orchard
10.7%

Mine Machinery Specialist

Fix all broken extractors in the mines
10.5%

Protoplasm Survey: The Factory

Collect every protoplasm blob in the factory
10.3%

Master mechanist

Fix every broken machine, windmill and extractor in the game
9.4%

Protoplasm Survey: The Orchard

Collect every protoplasm blob in the orchard
6.9%

Liquid Propellant Rocketman

Repurpose the farm's watering system to fly higher than the trees
5.9%

Perfect dry run

Traverse the caves back to the workshop without water touching your light
5.5%

Handle with care

Create a fluro with both blue goo and red goo
4.8%

Going Spelunky

Descend into the mines without using the elevator
4.4%

Grand Professor of the Hydrofluric sciences

Create every possible combination of fluro and liquid types
3.5%

Protoplasm Survey: The Mines

Collect every protoplasm blob in the mines
3.5%

If my calculations are correct...

In the mines, gaining access to one of the machines requires precise guiding of light & dark fluros. Solve the puzzle in one go.
3.3%

Protoplasm Survey Complete

Collect every protoplasm blob in the game
3.2%

The Chimera

Create a fluro with every kind of eye
2.5%

Internal Rejection

Create a fluro that is it's own worst enemy
2.1%

Running with water

Find a use for the waterfall under the workshop