Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Trine 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 97
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
64.3%

Into the Story

Complete The Story Begins
49.8%

Wild in Wilderness

Complete Forlorn Wilderness
45.5%

I Didn't Do It

Make goblins die of three different environmental hazards in a single level
43.6%

Mudproof Hero

Complete Mudwater Dale
39.7%

March Through the Marsh

Complete Mosslight Marsh
34.9%

Treehouse Adventure

Complete Petrified Tree
33.1%

Secrets of Forlorn Wilderness

Find all chests in Forlorn Wilderness
30.7%

No More Lizard Soup

Complete Shadowed Halls
30.5%

A Floral Feast

Feed carnivorous plants with three or more different kinds of treats
27.6%

Hammer Havoc

Kill an enemy with a thrown hammer bouncing at least once before kill
26.9%

Hostile Gardening

Complete Hushing Grove
24.9%

Funs with Fungi

Complete Mushroom Caves
24.2%

Shrooms and Glooms

Complete Mushroom Murk
22.9%

Pearl Diver

Complete Searock Castle
21.1%

Sharp-Eyed

Collect all experience pickups in any level
20.7%

Sinister Plumbing

Complete Eldritch Passages
19.4%

The Story Begins Collector

Collect all experience pickups in The Story Begins
18.8%

Hot and Cold

Complete Icewarden Keep
18.4%

Cirque de Zoya

Using grapple, swing around an object and reattach grapple again without touching any surface
18.2%

Through Dangers Untold

Complete The Final Chapter
18.0%

Secrets of Shadowed Halls

Find all chests in Shadowed Halls
17.4%

Secrets of Mosslight Marsh

Find all chests in Mosslight Marsh
17.4%

I want more!

Complete the game
15.1%

Secrets of Mushroom Caves

Find all chests in Mushroom Caves
14.2%

Dirty Tactics

Get at least 10 enemies killed by other enemies' actions in a single level
14.0%

No Time to Change Clothes

Complete The Heroes Return
13.8%

Secrets of Petrified Tree

Find all chests in Petrified Tree
13.2%

Secrets of Icewarden Keep

Find all chests in Icewarden Keep
13.2%

Secrets of Searock Castle

Find all chests in Searock Castle
12.8%

Sunstroke

Complete Deadly Dustland
11.6%

Indigestion

Complete Belly of the Beast
11.1%

Secrets of Hushing Grove

Find all chests in Hushing Grove
10.8%

Grand Theft Aviation

Complete Brackenridge Rise
10.2%

I'm Walking in the Air

Complete Cloudy Isles
9.8%

Happy Reunion

Complete Goblin Machinations
9.2%

Secrets of Eldritch Passages

Find all chests in Eldritch Passages
8.9%

Secrets of Mudwater Dale

Find all chests in Mudwater Dale
8.3%

Secrets of Mushroom Murk

Find all chests in Mushroom Murk
6.3%

This Wasn't the Plan

Make a bubble sink for three seconds
5.9%

Surfboard Master

Stand on a plank floating on a single airflow for four seconds
5.3%

Cannonball Rebound

Kill a grenadier goblin with its own cannonball
5.1%

Secrets of the Heroes Return

Find all secret chests in The Heroes Return
5.0%

Secrets of Belly of the Beast

Find all secret chests in Belly of the Beast
4.8%

Bouncy Bouncy

Stand on a conjured box bouncing on any bouncy surface for 10 seconds
4.3%

Secrets of Deadly Dustland

Find all secret chests in Deadly Dustland
4.1%

A Hail of Arrows

Shoot 3 arrows in the air and catch them all with the Knight's shield
3.9%

Secrets of Cloudy Isles

Find all secret chests in Cloudy Isles
3.9%

Secrets of Brackenridge Rise

Find all secret chests in Brackenridge Rise
3.9%

Rosabel's Secrets

Find all chests in The Final Chapter
3.7%

Play Catch

Throw a box with Pontius' magnetic shield and catch it or have another player catch it
3.6%

Mushroom Murk Collector

Collect all experience pickups in Mushroom Murk
3.3%

The Leaning Tower of Pontius

Build a three-piece or three-character tower where lowest part is Pontius and his shield, tower must stand at least five seconds
3.2%

Shadowed Halls Collector

Collect all experience pickups in Shadowed Halls
3.1%

Forlorn Wilderness Collector

Collect all experience pickups in Forlorn Wilderness
2.8%

Pontius Transportation Company

Glide for five seconds with Kitesail Shield while having an object or character on top of the shield
2.6%

Mushroom Caves Collector

Collect all experience pickups in Mushroom Caves
2.5%

High Rise

Construct a tower made of eight objects and stand on top of it
2.4%

Mutually Assured Destruction

Make a sandworm kill another sandworm
2.4%

Icebreaker

Shatter three frozen enemies within one second
2.3%

Mudwater Dale Collector

Collect all experience pickups in Mudwater Dale
2.2%

Hushing Grove Collector

Collect all experience pickups in Hushing Grove
2.2%

Mosslight Marsh Collector

Collect all experience pickups in Mosslight Marsh
2.0%

Snowman

Freeze two enemies and stack them on top of each other
1.9%

Icewarden Keep Collector

Collect all experience pickups in Icewarden Keep
1.9%

Off You Go

Capture a goblin in a Monster Prison and then launch it with a catapult
1.8%

Eldritch Passages Collector

Collect all experience pickups in Eldritch Passages
1.8%

Petrified Tree Collector

Collect all experience pickups in Petrified Tree
1.8%

Catch This!

Kill an enemy with an airborne object tossed with the Knight's charge
1.7%

The Treasurer

Find all chests in the Goblin Menace expansion
1.7%

Sharpeyed II (Goblin Menace Expansion)

Find all level experience in any level in the expansion
1.6%

Flying Solo

Complete a whole level playing one character only
1.6%

Lost and Found

Find all chests in the game
1.5%

Challenge is My Middle Name

Complete any level with hardcore mode on and difficulty set to hard
1.5%

Belly of the Beast Collector

Collect all level experience in Belly of the Beast
1.5%

Wicked Collection

Capture three different types of enemies inside boxes and stack them on top of another
1.3%

Like a Shadow

Complete a level with only Zoya
1.3%

All Too Easy!

Finish a level without taking any damage (Not the Tutorial)
1.2%

O Solo Mio

Complete a level with only Amadeus
1.2%

Pontius Baseball

Launch an object with Knight's magnetic shield and break it with hammer before the object touches the ground
1.1%

Searock Castle Collector

Collect all experience pickups in Searock Castle
1.1%

Master Collector

Collect all experience pickups in the game
1.1%

Alone and Mighty

Complete a level with only Pontius
1.1%

Trine Kaput?

Complete a level with only Amadeus, a level with only Zoya and a level with only Pontius
1.1%

The Heroes Return Collector

Collect all level experience in The Heroes Return
1.0%

Goblin Menace Collector

Collect all level experience in the Goblin Menace expansion
1.0%

Cloudy Isles Collector

Collect all level experience in Cloudy Isles
1.0%

Deadly Dustland Collector

Collect all level experience in Deadly Dustland
1.0%

Trine 2 hard

Earn all (original) Achievements in Trine 2
0.9%

Grand Collector

Collect all experience pickups in both the main game and the Goblin Menace expansion
0.9%

Rise to the Challenge

Complete any level of the Goblin Menace expansion with hardcore mode on and difficulty set to hard
0.9%

Rafting

Create a makeshift raft of three separate parts and have a goblin sail it for five seconds
0.9%

Brackenridge Rise Collector

Collect all level experience in Brackenridge Rise
0.8%

Trine Kaput For Good?

Complete each expansion level using only one character
0.8%

Easy as Pie

Complete the Goblin Menace expansion on hard using hardcore mode
0.8%

This is Trine!

Kick five enemies of the same kind into a bottomless pit with the Thief's grappling hook kick or the Knight's Kitesail Shield glide kick
0.8%

Walk in the Park

Complete the game on hard using hardcore mode
0.7%

Trine 2 Hard II (Goblin Menace Expansion)

Earn all Achievements in Trine 2: The Goblin Menace