Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Transformers: Fall of Cybertron

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
81.7%

The Exodus

Complete Chapter I
62.9%

Defend the Ark

Complete Chapter II
58.1%

Metroplex Heeds the Call

Complete Chapter III
52.2%

Eye of the Storm

Complete Chapter IV
50.3%

Cut and Run

Complete Chapter V
48.4%

Death from Above

Complete Chapter VI
47.8%

Belly of the Beast

Complete Chapter VII
47.5%

Combaticons Combine!

Complete Chapter VIII
47.2%

Reconstructor

Fully upgrade one weapon
47.0%

Megatron Returns

Complete Chapter IX
46.3%

Reconfiguration Matrix

Create a custom character in Multiplayer
45.2%

The Final Countdown

Complete Chapter X
44.5%

The Last Stand

Chapter II: Save two Autobots when Optimus is downed by the first Leaper
44.4%

Starscream's Betrayal

Complete Chapter XI
44.2%

Octopunch Scavenger

Open fifteen Armory Recreators in Campaign or Escalation
43.4%

Grimlock Smash

Complete Chapter XII
42.6%

Target Master 2.0

Chapter V: Shoot a Sniper out of the air with a scoped weapon
40.5%

The Battle is Far From Over!

Complete Campaign - Easy
39.8%

Till All Are One - (Optimus Ending)

Complete Chapter XIII as Optimus
25.8%

Till All Are One - (Megatron Ending)

Complete Chapter XIII as Megatron
21.4%

Fusilateral Quintrocombiner

Chapter VIII: Melee an enemy through the goal post
20.0%

More Than Meets the Eye

Complete Campaign - Normal
18.6%

Invisibility Spray

Chapter IV: Sneak through the Trash Compactor Facility undetected
14.8%

Full Throttle Scramble Power!

Earn MVP in any game mode during a public Multiplayer match
13.7%

Heavy Metal War

Kill 6 different opposing players in a TDM game during a public Multiplayer match
13.0%

Carnage in C-Major

Chapter III: Take out a cluster of five Decepticons using Metroplex's Air Strike
12.4%

Car Wash of Doom

Chapter VI: Destroy all of the homing mines chasing Blast Off before they self destruct
8.3%

Internal Affairs!

Chapter XI: Hack all of the security terminals before the Decepticons can activate them
7.1%

Slap the Grimlock

Chapter XII: Kill a Leaper in the air with an explosive barrel
6.5%

Beachcomber

Collect all blueprints
6.5%

Rust Marks

Complete wave 15 in Escalation (Ancients)
6.4%

Robotopossum

Complete wave 15 in Escalation (Ignition)
6.3%

Space Pirates!

Complete wave 15 in Escalation (Oblivion)
6.2%

Moonbase One

Personally capture all 3 nodes in1G conquest game during a public Multiplayer match
5.3%

Headmaster!

Reach max level in a single class
5.1%

Maccadams Old Oil House

Complete wave 15 in Escalation (DownFall)
5.0%

Chop Shop

Purchase all weapons and perks
4.5%

Master Builder

Fully upgrade all weapons
4.5%

Monacus Spender

Spend 250,000 Energon in the Teletraan 1 store
4.1%

I, Robot Master

Chapter IX: Destroy all images of Starscream and his Statues
3.6%

All Hail You!

Complete Campaign - Hard
3.5%

The Harder They Die

Chapter X: Kill five Autobots with a single hover slam attack
3.0%

Ultra Power Master

Spend 100,000 credits in Escalation
2.9%

King of the Scrap Heap

Reach max level in all four classes
2.8%

What Prime Directives?

Unlock Prime Mode
2.7%

Club Con!

Chapter VII: Ram a jet (on the ground or in the air)
2.6%

Cassetticon Audiophile

Collect all audio logs
1.7%

Teletraan 1 Regular

Rate all weapons, weapon upgrades, and equipment
1.4%

Ultimate Menasor

Capture three flags in a single CTF game during a public Multiplayer match
1.4%

Ballistic Energon Goodie

Return five heads at once in a headhunter game during a public Multiplayer match