สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Total War Battles: SHOGUN

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 23
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
69.4%

A Fresh Start

Achieve your first victory.
52.3%

Perfect Strategy

Complete a campaign level with a 3 star rating.
52.2%

Forged

Purchase your first upgrade.
28.9%

Living For Battle

Deploy an elite unit.
26.1%

Carve A Path

Complete a side level in the campaign.
16.4%

Head Hunter

Kill 5 or more enemy units with the same Samurai unit.
14.2%

Cranes and Wolves

Complete the first chapter.
7.7%

Shinobi

Sneak through an enemy unit with a Ninja.
6.0%

The Dragon's Head

Complete the second chapter.
5.8%

Ji Samurai

Complete a skirmish battle in any difficulty.
5.6%

Fall of the Samurai

Destroy a building using a Cannon.
4.6%

Wise Sohei

Spot 3 or more Ninja with the same Monk unit.
4.0%

Narrow Escape

Complete a survival level as your general is being attacked.
3.3%

A New Shogun

Complete the campaign.
3.2%

Geijin Tactics

Move a Cannon into the enemy's base.
3.1%

Sharpened

Purchase all the upgrades for one building.
2.9%

Diehard Warriors

Promote the same unit twice using the Veteran order.
2.5%

Revered Sensei

Complete all the campaign levels.
1.9%

Shugodai

Complete all skirmish battles in Normal difficulty.
1.7%

Legendary Sensei

Complete all the campaign levels with a 3 star rating.
1.7%

Shugo Daimyo

Complete all skirmish battles in Hard difficulty.
1.7%

Great Shogun

Complete all skirmish battles in Shogun difficulty.
1.7%

Honorable Leader

Complete all challenges.