Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The First Templar

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
65.3%

Not a Scratch

Kill 5 enemies in less than a minute without taking damage
61.0%

The Hero of Cyprus

48.8%

Beast Slayer

47.7%

Just a flesh wound

Finish a whole level without both characters dropping below 1 health orb
46.0%

Thorough

Complete all bonus objectives in a single level
44.1%

Observant

Discover a clue
41.8%

Destructive

Smash 5 enemy shields
40.9%

A Lady with an Attitude

39.6%

Treasure hunter

Discover all chests in a single level
37.9%

Down, boy!

Save your partner from a dog attack
35.7%

Miracle Worker

Use the "Revive" action to help your teammate
34.2%

Look out below!

Kill an enemy by knocking him from a ledge
30.8%

No Stone Unturned

Destroy a breakable wall
30.0%

Juggernaut

Advance a character to 5 health orbs
29.4%

Savior of Acre

28.2%

What was that?

Distract and then stealth kill an enemy
25.6%

No escape

A fleeing enemy is killed with a siege weapon by you or your partner
25.3%

Vigor

Advance a character to 5 stamina orbs
24.9%

Siege Operator

Kill all opposing squads with a siege weapon
24.5%

Watch Your Step

Disarm a Bear trap
22.4%

An Honorable Enemy

21.8%

The Duelist

Win a duel
21.5%

Daggermistress

Acquire all Dagger throw skills for Marie
19.9%

Friday the 13th

19.0%

Executor

Finish off 30 fallen enemies
17.1%

Whirlwind strike

Hit 4 enemies with your all-around attack at the same time
16.8%

Charge!

Acquire all Charge skills for Celian
16.5%

The Lost Temple

16.3%

Team Tactics

Kill an enemy grabbed by the other character
15.9%

Silent and deadly

Perform 50 stealth kills
15.6%

Healing hands

Heal your partner with the Mass Prayer skill
15.3%

Pyromaniac

Set 50 objects on fire
14.1%

The Cup of Christ

12.4%

Expert Tracker

Successfully track 20 trails to their end
12.2%

Templar Knight

Complete all levels on casual or higher difficulty
9.0%

Fight back

Succesfully perform 10 counter moves
8.1%

Templar Master

Complete all levels on normal or higher difficulty
6.3%

Arsenal

Find all collectible weapons in the game
6.2%

Byzantine ways

Complete the Arena
5.9%

Wardrobe

Find all collectible outfits in the game
5.6%

Bull Rush

Hit 4 enemies with your charge attack at the same time
5.6%

Dance of blades

Kill 15 opponents with Cyclone strike in the Arena
4.2%

Long Ranged

Kill 20 enemies with a ranged attack
4.0%

Crowd favorite

Complete all bonus objectives in the Arena
3.9%

Chronicles of the Temple

Collect all Templar Chronicles
3.2%

Templar Grand Master

Complete all levels on hard difficulty
2.8%

Dedicated

Complete all bonus objectives on all levels
2.6%

Gladiator

Complete the first Arena round without taking damage
2.4%

Elite Gladiator

Complete the second Arena round without taking damage
2.3%

Master Gladiator

Complete the third Arena round without taking damage