Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Dark Eye: Chains of Satinav

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 36
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
71.5%

Rise from the dirt

Let me go!
45.5%

Into the big, wide world

The journey begins …
41.5%

On the run

Fast! Let's get away from here!
39.7%

Orc splicer

We need to be very, very careful!
35.8%

Ahoy!

Have you rowed all the way here?
34.1%

Humble servant

Modesty is a virtue.
32.2%

Wet feet

Pretty swampy here …
31.4%

Strange realms

That really defies the laws of physics!
29.3%

Party animal

Promise Occulunculus a great birthday party.
28.9%

A cold welcome

This place has changed a lot.
28.6%

Penny-pincher

I don't intend to throw my money down the drain.
27.7%

The lion's den

Now it's everything or nothing!
24.0%

A romantic heart

Suprise Nuri with a small gift.
23.9%

Philantropist

Keep someone from doing something stupid.
22.1%

Snoop

Eavesdrop on the orcs thoroughly.
20.9%

An honest man

I don't want to lie to you …
18.5%

Fisherman

Tight Lines!
17.7%

A real adventurer

17.2%

Changing seasons

Spring, summer, autumn and winter.
17.1%

Ladies man

Yes, I do!
14.1%

Book worm

Research all of the library topics.
12.8%

Marksman

Hit the basket straight away.
11.8%

Thruster

A jolly good blow!
8.5%

He died for the cause

Go ahead, do it! I don't care …
8.3%

Mack the Knife

Feel the cold steel!
7.4%

Feelin' dizzy!

Up, down, up, down …
6.1%

Not a ladies man

No, I really don't want to!
6.0%

Hard-boiled adventurer

5.6%

Eagle-eye

5.5%

Loud-mouthed bragger

Now and then, boasting about yourself is okay.
5.4%

Horse-whisperer

Don't tell me, tell the horse!
4.9%

Light board operator

Could you switch the light on?
4.9%

World-whisperer

3.8%

Healer

3.8%

Destroyer

2.5%

Endurance