Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Blackwell Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
46.2%

Hello Joey

Rosa, meet your new life partner
39.1%

Medium Well Done

Finish the game at least once
34.5%

Savior

Save the Deacon's soul
33.1%

Pacifist

Convince the Deacon to move on without resorting to violence
15.9%

Medium Lie

Bluff your way past the guard on your first attempt
11.1%

Family Historian

Get Joey to tell you everything he knows about your family
9.5%

Crowd Control

Never talk to Joey in public
7.9%

Hear me

Finish the game with both commentary modes active, from the opening menu till the end