สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

The Blackwell Legacy

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 8
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
46.2%

Hello Joey

Rosa, meet your new life partner
39.1%

Medium Well Done

Finish the game at least once
34.5%

Savior

Save the Deacon's soul
33.2%

Pacifist

Convince the Deacon to move on without resorting to violence
15.9%

Medium Lie

Bluff your way past the guard on your first attempt
11.0%

Family Historian

Get Joey to tell you everything he knows about your family
9.5%

Crowd Control

Never talk to Joey in public
7.9%

Hear me

Finish the game with both commentary modes active, from the opening menu till the end