Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Tactical Intervention

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 112
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
38.2%

Revenge is a Dish best served .....Dead

Get a revenge assist against your killer
37.6%

First Match

Win your first match
21.1%

First Promotion

Earned first promotion
9.3%

He's Dead, Jim

7.0%

The Suspense is Killing Me

Be killed by a rappeling player
5.1%

High Five... Level Five!

Reached Rank 5
4.8%

Flasher

Flashed an entire squad of enemies
4.6%

Overkill

Seriously.. they're dead.. you can stop firing..
4.2%

See No Evil, Hear No Evil

While flashed, eliminate a flashed Enemy
3.6%

Nurse

Give 1000 Health
2.9%

Clear Shot

Eliminate someone using a civilian as a shield, without harming the civilian
2.9%

Team Work

Assist teammates 100 times
2.7%

Candy Striper

Win 100 Rounds
1.9%

Family Jewels

take someone's family jewels..
1.8%

CEO

Spend 2,000,000 Game Points
1.8%

BigMoneySpending

Spend 4,000,000 Game Points
1.8%

Aggravated Assault

Kill 50 players via melee bashing
1.7%

Assault & Battery

Kill 100 players via melee bashing
1.6%

Windowned

Headshot eliminate an enemy through a paper covered window with a sniper rifle
1.6%

Bag Collector

Pickup 200 Ammo Bags
1.5%

Tactical Elimination

Eliminate each member of the Core TI Development team at least once
1.5%

Shepherd

Herd 500 Hostages to the ammobox in Hostage Rescue as a terrorist
1.4%

Consumer Rage

Kick 100 Shopping Trolleys
1.2%

Blind Justice

Eliminate a Terrorist while Blind Firing
1.2%

Blind Luck

Eliminate a Counter-Terrorist while Blind Firing
1.1%

Vehicular Manslaughter

Drive over 10 enemies
0.8%

Matchbox 50

Win 50 Matches
0.8%

Initiate

Played your first match.
0.7%

Medic

Heal 5000 points of Damage
0.6%

Fashionista

Stay Fashionable.
0.5%

Derpin' With Turpin

As a passenger in a car, headshot an enemy in another speeding car with a sniper rifle
0.4%

Road Rage!

0.4%

Messiah

As a Counter-Terrorist, rescue every hostage and win the round.
0.3%

Doctor

Give 10000 Health
0.3%

Cookie Dough

Win 500 Rounds
0.3%

Makin' Bacon

Ignite 3 or more Counter-Terrorists with one Incendiary Grenade
0.3%

Century

Win 100 Matches
0.2%

Lean and Mean... Level Fifteen!

Reached Rank 15
0.2%

Long Haul

Win 500 rounds of Highway
0.2%

M4 Expert

500 Kills with the M4 Assault Rifle
0.2%

Grand Theft Auto

Car-Jack 50 NPC Cars (Terrorist)
0.2%

AK47 Expert

500 Kills with the AK47 Assault Rifle
0.2%

Space Monkey

Win 1000 Rounds
0.2%

ACME

0.2%

Bekas Expert

200 Kills with Bekas Shotgun
0.2%

P2000 Expert

100 Kills with the P2000 Pistol
0.1%

M4 Star 10 Expert

300 Kills with the M4 Star10 Shotgun
0.1%

Saviour

Give 50000 Health
0.1%

AS50 Expert

350 Kills with the .50 Cal AS50 Sniper Rifle
0.1%

GK417 Expert

500 Kills with the GK417 Assault Rifle
0.1%

Police Business

Commandeer 50 NPC Cars (Counter-Terrorist)
0.1%

AMD 65 Expert

500 Kills with the AMD 65 Assault Rifle
0.1%

Millenium

Win 1000 Matches
0.1%

GSR1911 Expert

100 kills with the GSR1911
0.1%

Down and Dirty... Level Thirty!

Reached Rank 30
0.1%

Revolutionary Killer

100 kills with the MR96 Revolver
0.1%

Sphinx Expert

100 kills with the Sphinx Pistol
0.1%

XD45 Expert

200 kills with the XD45 Automatic Pistol
0.1%

Super-V Expert

500 kills with the Super-V SMG
0.1%

DS58 Obliterate

500 kills with the DS58 Assault Rifle
0.1%

The Hedgehog

Roll Over 5km
0.1%

SG551 Expert

500 kills with the SG551
0.1%

Little Pig, Little Pig, Let Me in!

Breach 100 Doors
0.1%

Bomb Squad

Defuse 100 Bombs
0.1%

Vertec Expert

100 kills with the Vertec Pistol
0.1%

Pyromaniac

Fire.. Fire.. Fire!!
0.1%

Carved out of Wood

Win 5000 Rounds
0.1%

Ultimate Ratio Expert

200 Kills with the Ultima Ratio Sniper Rifle
0.1%

M320 Expert

50 Kills with M320 Grenade Launcher
0.1%

M1 Expert

500 Kills with the M1 Assault Rifle
0.1%

SPR Exprt

200 Kills with the SPR Sniper Rifle
0.1%

MP5 Expert

500 Kills with the MP5 SMG
0.1%

Cry Me a River

Got Tear Gassed 5 times in one match
0.1%

FP6 Expert

200 Kills with the FP6 Shotgun
0.1%

P90 Expert

500 Kills with the P90 SMG
0.1%

Aug Expert

500 Kills with the AUG Assault Rifle
0.1%

G36K Expert

500 Kills with the G36K Assault Rifle
0.1%

Mad Bomber

Arm 100 Bombs
0.1%

Ministry of Tourism

Win 500 rounds of Morning Calm
0.1%

Hard Labour

Win 500 rounds of Construction (Mission)
0.1%

Roadkill

Drive over 50 enemies
0%

Frequent Shopper

Win 500 rounds of Mall (Mission)
0%

Formula One Champion

Win 500 rounds of Monaco
0%

Streaker

Reach highest Kill Streak in TDM 200 times
0%

K1A Expert

500 Kills with the K1A Assault Rifle
0%

Dual MTX Expert

300 Kills with the Dual MTX Pistols
0%

TGS12 Expert

200 Kills with TGS12 Shotgun
0%

ФIMEIФ Seeking Rockets

0%

ФIMEIФ Seeking Rockets

Kill ФIMEIФ with the RPG7
0%

Specialist XV

Reach Specialist Level Fifteen
0%

MG4 Expert

100 Kills with MG4
0%

Skorpiowned

1000 Kills with the Skorpion
0%

Holy Human Fly

Rappelled down a floor 200 times
0%

City Driver

Win 500 Rounds of Innercity
0%

RPG7 Expert

50 Kills with RPG7
0%

Skorpions Sting

500 Kills with the Skorpion SMG
0%

Specialist V

Reach Specialist Level Five
0%

Specialist X

Reach Specialist Level Ten
0%

Personal Defense Warrior

500 kills with the PDW SMG
0%

Frequent Flyer

Win 500 rounds of Airport
0%

Con Los Terroristas

Win 500 rounds of Castalla
0%

Marksman

500 headshots with sniper rifles
0%

Should Have Taken A Flight...

Drive over 10000km
0%

MP7 Expert

500 Kills with the MP7 SMG
0%

TI Five-O

Reached Rank 50
0%

Gang Banger

500 Kills with the UZI
0%

Industrial Espionage

Win 500 rounds of Uprising
0%

P250 Expert

100 Kills with the P250 Pistol
0%

M14 Expert

500 kills with the M14 semi-automatic Sniper Rifle
0%

Transit Authority

Win 500 rounds of Flash Metro (Mission)
0%

Office Worker

Win 500 rounds of Skyrise
0%

Specialist

Play TI well, a really long time... You've earned it.