สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 14
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
53.7%

We Got the Megatome

Retrieve the burdensome book of sinister sworcery from the darkness beneath Mingi Taw.
29.7%

The Ballad of the Space Babies

Summon a slumbering sylvan sprite & send it skyward.
26.4%

The Mushroom Kingdom

Experience the strange insight offered by a divinatory mushroom.
20.5%

The Gold Trigon

Tame the cosmic geometry of The Gold Trigon in a sunlit meadow where angry bird sculptures loom.
10.6%

The Grizzled Boor

Feel free to take this opportunity to secretly self-identify as a principled, loving individual or a violent psychopath.
10.1%

The Dark Moon Trigon

Despite everything, tame the Dark Moon Trigon in a rain-soaked forest during a storm of thunder & lightning.
9.9%

The Moon Grotto

Use the Grizzled Boor's key to open the locked door to you-know-where.
9.9%

The Bright Moon Trigon

Be awesome, get the Bright Moon Trigon from beneath an impossible island in the centre of a placid lake.
9.1%

Assemble the Trigon Trifecta

Complete the three trigons in The Dark Moon Rock Show.
8.4%

Now We Are Cosmic Friends Forever

Upload the Megatome at the summit of Mingi Taw & complete the Scythian's woeful errand.
7.6%

#honest

Complete the Scythian's woeful errand without cheating.
3.4%

#moar

It has been said that something lurks within the White Stag of Scythia, wherever/whenever/whatever that might be.
3.0%

Cheating Cheater

Adjust your computer's date/time settings to access other moon phases & thus feel profound shame.
2.9%

Monster Hunter

Find & somehow slay at least 7 lagomorphs, you jerk.