Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Star Trek

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 49
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
65.3%

Beat Helios-1

54.5%

Go Team!

48.1%

Beat New Vulcan

44.5%

Beat Space Battle

37.6%

Arena

29.3%

Beat Frontier Starbase

27.9%

Beat Volatile Cargo & Flashback

23.1%

Technologic

Cleared 30 mini-games including co-operative hacks, bypasses, and power reroutes
22.5%

Beat Gorn Planet & The Trials

22.3%

Non-Lethal Master

Took down 30 enemies in a non-lethal manner
22.0%

Get to the Shuttle!

After the brawl, escape in less than 6 minutes in "The Trials" chapter
21.3%

Beat Enterprise Capture

20.2%

My Robot Friend

20.0%

One Man Army

19.5%

Beat Mothership

19.4%

Are You Not Entertained?

Win the brawl against your buddy in "The Trials" chapter
19.4%

Captain's Phaser Master

Kill 100 enemies with the Captain's Phaser
19.0%

Well Done Captain

Completed the game on any difficulty setting
15.5%

Away Team: Mission Initiated

Complete one chapter in co-operative play
15.5%

Starfleet Phaser Rifle Master

Kill 50 enemies with the Starfleet Phaser Rifle
11.5%

Starfleet Type III Rifle Master

Kill 20 enemies with the Starfleet Type III Rifle
11.3%

Ravager Master

Kill 50 enemies with the Ravager
10.9%

Researcher

Found half of all research items
7.3%

I'll Cover You!

7.0%

Away Team: Mission In-Progress

Complete four chapters in co-operative play
6.6%

Honorary Commendation

Complete half of all Optional Objectives
5.7%

Vulcan Repeater Master

Kill 100 enemies with the Vulcan Repeater
5.4%

Down But Not Out

5.3%

Listening In

Found half of all audio logs
5.2%

I Have Been, and Always Shall Be, Your Friend

4.7%

Captain's Phaser Tinkerer

Bought all upgrades for the Captain's Phaser
4.2%

Pillager Master

Kill 50 enemies with the Pillager
4.2%

Away Team: Mission Accomplished

Complete all chapters in co-operative play
3.8%

Tricorder Tinkerer

Bought all upgrades for the Tricorder
3.5%

Live Long and Prosper

Revived your teammate (AI or co-op player) 20 times
3.3%

Vulcan Repeater Tinkerer

Bought all upgrades for the Vulcan Repeater
2.9%

Striker Master

Kill 20 enemies with the Striker
2.4%

Plasma Grenade Master

Kill 20 enemies with Plasma Grenades
2.3%

Vulcan Pulse Cannon Master

Kill 50 enemies with the Vulcan Pulse Cannon
2.3%

Railer Master

Kill 50 enemies with the Railer
2.1%

Into Darkness

Completed the game on hard difficulty setting
2.1%

Weapon Experimenter

Connect every weapon's alternate fire with enemies
1.6%

Fascinating

Found all research items
1.5%

Marauder Master

Kill 50 enemies with the Marauder
1.2%

The Whole Story

Found all audio logs
1.2%

Arc Driver Master

Kill 50 enemies with the Arc Driver
1.0%

Dagger of the Mind

Performed Mind Meld on 10 different enemies
1.0%

All Power to Forward Shields

Complete the Space Battle with a hull integrity of 85% or more
0.9%

Exemplary Commendation

Complete all Optional Objectives