สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Warhammer 40,000: Space Marine

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 60
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
84.8%

The Might of the Righteous

Kill 100 enemies.
79.6%

Command Squad

74.1%

Blast Radius

Multi-kill -- 5 enemies with 1 Frag grenade.
72.4%

Into the Breach

64.0%

Silence the Cannon

63.6%

Death from Above

Kill 25 enemies with Ground Pound.
60.2%

Put Them Down

Get 100 Headshots.
58.4%

Success is Measured in Blood

Kill 500 enemies using Melee weapons.
58.2%

Precision Killer

Multi-kill -- 2 enemies with 1 Stalker-Pattern bolter shot.
57.6%

Angel of Death

Kill 500 enemies using Ranged weapons.
54.2%

You Must Carry It

52.8%

The Bigger They Are...

Kill 25 Ork Nobs.
50.3%

Lexicanum

Collect 10 Servo Skulls.
47.4%

Not So Tough

Kill 10 'Ard Boyz.
43.8%

We Take Our Chances

40.9%

Master of the Clean Kill

Get 250 Headshots.
40.7%

But I Am Finished With You

39.7%

Shapeshifter

Play each class in Multiplayer.
39.6%

Hammer of the Imperium

39.1%

Visible, Violent Death

Kill 2500 enemies.
37.4%

Die, Heretics

34.2%

Here, At the End of All Things

33.5%

Glorious Slaughter

Kill 75 enemies using Executions.
27.3%

Sector Cleared

Successfully complete a Space Marine Exterminatus Arena (Kalkys Facility Escape or Hab Center Assault).
25.2%

Battle Brother

Get a Multiplayer character to Lvl 10.
21.0%

Nob Down

Win 10 struggles against the Ork Nob.
19.5%

Warrior of Darkness and Light

Play 10 Multiplayer games as Space Marine and 10 Multiplayer games as Chaos Marine.
19.2%

Armored in Glory

Complete 10 armor challenges.
17.8%

Master of Arms

Complete 5 weapon challenges.
16.4%

Veteran

Get a Multiplayer character to Lvl 20.
14.0%

Feel My Wrath

Kill 250 enemies using Melee Fury attacks.
13.0%

Master Crafted

Fully customize a Space Marine and a Chaos Space Marine character.
9.4%

Firepower

Kill 250 enemies using Exotic weapons.
9.3%

Captain

Get a Multiplayer character to Lvl 30.
7.5%

Jack of All Trades

Play 10 Multiplayer games using each class.
7.0%

Death to the False Emperor

Complete Chaos Invasion Arena 1.
6.6%

Defender

Kill 25 opponents who are capturing your Control Point in Seize Ground.
6.0%

Shock & Awe

Kill 150 enemies using the Charge attack.
5.5%

None Can Stand Before You

Complete the entire game on Hard difficulty.
4.5%

Blood for the Blood God

Complete Chaos Invasion Arena 2.
3.9%

Kill, for the Sake of Killing

Complete 3 challenges in one Chaos Invasion Arena.
3.0%

Skulls for the Skull Throne

Complete Chaos Invasion Arena 3.
3.0%

Chapter Master

Get a Multiplayer character to Lvl 40.
2.8%

Master of Sword and Gun

Complete a Chapter of the single-player campaign using only the Bolt Pistol and Chainsword.
2.6%

Down to Earth

Kill 50 Assault Marines/Raptors in mid-air.
2.5%

Frugal Spenders

Complete a Chaos Invasion Arena without your team using any lives.
2.4%

Devastation!

Have 10 times more kills than deaths in a single game of Annihilation.
2.4%

The Emperor's Marksman

Kill 10 enemies in a row in a single Ranged Fury activation.
2.1%

Finesse and Fury

Complete a Chapter of the single-player game using only Stalker-Pattern Bolter and Chainsword.
2.1%

Let the Galaxy Burn

Complete the Chaos Invasion mission.
2.1%

Glory to the Dark Gods!

Achieve a team score of higher than 270,000 in the Chaos Invasion mission.
1.9%

Brute Force...Unleashed

Complete a Chapter of the single-player game using only the Vengeance Launcher and Power Axe.
1.9%

The Emperor Protects

Complete Part 1 of the game on Hard difficulty in a single session without dying or restarting.
1.9%

Librarian of Macragge

Collect all Servo Skulls.
1.6%

Burn Them All

Complete a Chapter of the single-player campaign using only Plasma weapons.
1.3%

True Son of the Emperor

Kill 40,000 enemies in the game (all game modes combined).
1.3%

Chain of Death

Multi-kill -- Detonate a chain of 5 consecutive Vengeance Launcher rounds, killing 10 enemies.
1.0%

Let the Heavens Bleed

Defeat the Chaos Invasion bonus wave.
0.9%

Heretic

Complete a public Co-op game in the Chaos Invasion mission.
0.7%

Keeper of the Armory

Complete all the weapon challenges.