Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Solar 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
66.9%

Big Crunch

Grow so large you absorb the whole universe.
31.0%

Asteroid Nursery

Have 15 asteroid moons around your planet.
22.1%

Supremacy

As a star have an orbiting life planet with 100 kills.
17.7%

Elite

Make a 6 star system.
14.0%

Betrayal

Grow to a black hole from a multi star system.
13.4%

Snowflake Star

Get 4 points in the star challenge mission "Snowball Fight".
8.5%

Get Lost

Get Lost.
6.9%

The Entity

What is the entity?
6.5%

Flying Blind

Go from a small black hole (<150k mass) to Big Crunch without the interface visible.
6.0%

Super Clock

Get 10 planets in your system orbiting clockwise.
5.4%

Dude, I Don't Suck!

Beat all the missions without using Physics or God options.
5.3%

Why did you kill me?

Why?
4.2%

Overcrowding

Get the maximum possible life in your system.
3.3%

Planetary Soloist

Complete the second part of the "Concert" mission with no evolved life on your planet.
3.0%

Speed Cycle

Go from Big Bang to Big Crunch in under 20 minutes. No menu respawning.
2.7%

I Got This

Kill all the attacking ships in the first part of the "Heist" mission before completing it.
2.2%

Grind Star

Make a 40 star system.
2.1%

Ninja

Complete each of the "Assassin" mission parts without dying.
1.9%

I'm Late!

Complete the first part of the "Concert" mission in under 1 minute.
1.8%

Challenge Novice

Complete every challenge mission with any score.
1.4%

Gentle But Firm

Complete the 2nd part of the "Fine Art" mission without dying and without evolved life on your planet.
1.2%

Dark Champion

Beat the final boss as a dark matter star without using Physics or God options.
1.2%

Challenge Pro

Complete every challenge mission with a hard level score.
1.1%

Master Thief

Steal 10 planets on the "Planet Stealer" challenge mission.
0.9%

Hobo Star

Start the 3rd part of the "Duel" mission as a single star with no planets and beat it in under 3 minutes.