Globalne statystyki rozgrywek

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Globalne osiągnięcia
 
% wszystkich
graczy
Łącznie osiągnięć: 68
Musisz się zalogować, aby móc porównać te statystyki ze swoimi
52.7%

Wydobywca metali

Zbierz z kopalń 35000 jedn. metali (w jednej grze).
51.6%

Handel obustronny

Zawrzyj sojusz handlowy z innym graczem.
50.6%

Chytry eksporter

Zbierz ze statków handlowych kredyty w liczbie 20000 (w jednej grze).
50.2%

Droga do pokoju

Podpisz z innym graczem pakt o nieagresji.
49.6%

Poborca podatkowy

Zbierz z podatków kredyty w liczbie 200000 (w jednej grze).
48.8%

Wydobywca kryształów

Zbierz z kopalń 35000 jedn. kryształów (w jednej grze).
48.0%

Znawca floty

Podpisz z innym graczem umowę dot. jawno?ci flot.
47.5%

Pacyfista

Zawrzyj pokój z innym graczem.
47.3%

Znawca planet

Podpisz z innym graczem umowę dot. jawno?ci planet.
44.4%

Wybitny bombardier

Spowoduj uszkodzenia planet: 15750.
40.5%

Kupiec metalowy

Sprzedaj 10000 jedn. metali bezpo?rednio na czarnym rynku.
34.5%

Gwiezdny badacz

Udaj się do innego ukladu gwiezdnego.
31.5%

Dowódca eskadry

Kontroluj eskadry w liczbie co najmniej 100.
30.7%

Ucieczka od Maxa

Przeleć przez tunel czasoprzestrzenny i odkryj, dokšd prowadzi.
30.2%

Choršży

Wygraj jako ZKH.
29.8%

Spekulant kryształami

Kup 10000 jedn. kryształów na czarnym rynku.
29.4%

Piracki baron

Skolonizuj bazę piratów.
28.2%

Niszczyciel wiatów

Zniszcz 20 planet (w jednej grze).
27.3%

Kupiec kryształowy

Sprzedaj 10000 jedn. krysztalów bezpo?rednio na czarnym rynku.
27.2%

Magnat przetwórczy

Zbierz ze statków przetwórczych 20000 jedn. krysztalów lub metali (w jednej grze).
26.8%

Kapitan okrętu liniowego

Spraw, by twój okręt liniowy zdobył maks. poziom doœwiadczenia.
26.7%

Antyglobalista

Zniszcz statki handlowe w liczbie 100 (w jednej grze).
26.2%

Armada okrętów liniowych

Kontroluj maksymalnš liczbę okrętów liniowych i zbadaj wszystkie technologie floty.
22.7%

Martwe kanarki

Zniszcz statki przetwórcze w liczbie 50 (w jednej grze).
21.0%

Spekulant metalami

Kup 10000 jedn. metali na czarnym rynku.
21.0%

Idol

Rozprzestrzeń swojš kulturę na 75% galaktyki.
20.6%

mierć liniowcom

Zniszcz wrogie okręty liniowe w liczbie 30 (w jednej grze).
19.6%

Akolita

Wygraj jako Adwent.
19.0%

Zguba pilotów

Zniszcz wrogie jednostki uderzeniowe w liczbie 2500 (w jednej grze).
19.0%

Dywersyfikacja floty ZKH

Miej pod kontrolš co najmniej po jednym ze wszystkich rodzajów okrętów liniowych ZKH.
18.9%

Nowicjusz

Wygraj jako Vasari.
18.6%

Twórca wiatów

Stwórz własnš galaktykę i obejrzyj rezultat.
18.6%

Fregatobójca

Zniszcz fregaty wroga w liczbie 1000 (w jednej grze).
17.4%

Rój okrętów

Kontroluj maksymalnš dostępnš liczbę okrętów i zbadaj wszystkie technologie floty.
17.0%

Rozbiórka

Zniszcz wrogie budowle planetarne w liczbie 200 (w jednej grze).
16.2%

Łamistrajk

Zniszcz statki konstrukcyjne w liczbie 50 (w jednej grze).
15.5%

Kolonizator

Kontroluj skolonizowane planety w liczbie 30.
14.0%

Kucyki w kosmosie!

Że co?
12.5%

Dywersyfikacja floty Vasari

Miej pod kontrolš co najmniej po jednym ze wszystkich rodzajów okrętów liniowych Vasari.
12.3%

Dywersyfikacja floty Adwentu

Miej pod kontrolš co najmniej po jednym ze wszystkich rodzajów okrętów liniowych Adwentu.
11.5%

Władca wielu domen

Wygraj jako gracz losowy.
10.8%

Planowanie rodziny

Ludnoœć twojego imperium musi osišgnšć co najmniej 6.000.
10.8%

Martwy mi niepotrzebny

Na nagrody za innych graczy wydaj kredyty w liczbie 66000 (w jednej grze).
10.4%

Kredytowy darczyńca

Daj innym graczom kredyty w liczbie 25000.
10.3%

Postrach piratów

Zniszcz okręty pirackie w liczbie 1000 (w jednej grze).
10.0%

Wakacje w tropikach

Wyspecjalizuj społecznie planetę oceanicznš.
9.0%

Technik elektryk

Wygraj z co najmniej jednym trudnym graczem kontrolowanym przez komputer.
8.4%

Metal to detal

Wyspecjalizuj przemysłowo planetę metalicznš.
7.8%

Brak wsparcia uderzeniowego

Wygraj bez budowania jednostek uderzeniowych.
7.3%

Nieustraszony odkrywca

Uzyskaj 20 różnych premii planetarnych (w jednej grze).
7.2%

Najlepszš obronš jest atak

Wygraj bez wznoszenia budowli taktycznych.
6.4%

Magister inżynier

Wygraj z co najmniej dwoma trudnymi graczami kontrolowanymi przez komputer.
5.5%

Równe szanse

Kontroluj wszystkie 10 rodzajów planet.
5.4%

Fanatyk informatyk

Wygraj z co najmniej trzema trudnymi graczami kontrolowanymi przez komputer.
4.8%

Metalowy darczyńca

Przekaż innym graczom 20000 jedn. metali.
3.9%

Lęk przed górami lodowymi

Wygraj bez budowania okrętów liniowych.
3.9%

Kryształowy darczyńca

Przekaż innym graczom 20.000 jedn. kryształów.
3.7%

Mylisz się, HAL, mogę

Wygraj z co najmniej czterema trudnymi graczami kontrolowanymi przez komputer.
3.2%

Spekulant surowcami

Od graczy kupujšcych twoje surowce uzyskaj kredyty w liczbie 15000.
3.1%

CV na medal

Ukończ misje w liczbie co najmniej 30 (w jednej grze).
2.4%

Żadnych półœrodków

Wygraj bez użycia fregat i kršżowników. Musisz postawić na okręty liniowe! (Niedostępne w przypadku szybkiego startu).
1.5%

Archeolog

Znajd i kontroluj wszystkie artefakty.
1.1%

Badacz wojskowy ZKH

Zbadaj całe drzewo technologii wojskowych i ani jednej cywilnej lub obronnej.
0.9%

Badacz cywilny ZKH

Zbadaj całe drzewo technologii cywilnych i ani jednej wojskowej lub obronnej.
0.9%

Badacz wojny Vasari

Zbadaj całe drzewo technologii wojennych i ani jednej imperialnej lub fortyfikacji.
0.9%

Badacz wrogo?ci Adwentu

Zbadaj całe drzewo technologii wrogoœci i ani jednej harmonii lub ochrony.
0.8%

Badacz imperium Vasari

Zbadaj całe drzewo technologii imperialnych i ani jednej wojennej lub fortyfikacji.
0.8%

Badacz harmonii Adwentu

Zbadaj całe drzewo technologii harmonii i ani jednej wrogoœci lub ochrony.