Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Resident Evil 6 / Biohazard 6

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 70
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
86.2%

The Longest Night

Complete the tutorial.
64.1%

One Is Better Than None

Purchase one skill.
58.2%

Gone to Hell

Complete Chapter 1 in Leon's campaign.
50.6%

Buried Secrets

Complete Chapter 2 in Leon's campaign.
48.7%

Lifesaver

Help or rescue your partner ten times.
47.8%

Get on the Plane

Complete Chapter 3 in Leon's campaign.
46.0%

Zombie Massacre

Defeat 500 zombies.
44.8%

Big Trouble in China

Complete Chapter 4 in Leon's campaign.
42.9%

Rescue the Hostages

Complete Chapter 1 in Chris' campaign.
42.9%

Silent Killer

Use a stealth attack to take down five enemies.
42.0%

The Trouble with Women

Complete Chapter 5 in Leon's campaign.
41.9%

Titular Achievement

Earn 10 different titles.
37.3%

Tragedy in Europe

Complete Chapter 2 in Chris' campaign.
35.3%

Money Talks

Complete Chapter 1 in Jake's campaign.
34.9%

Check Out My Dogs

Customize your dog tags.
34.9%

Down, Not Out

Defeat an enemy while dying, then recover without any help.
34.6%

Finish What You Start

Perform a coup de grâce on ten enemies.
33.0%

After Her!

Complete Chapter 3 in Chris' campaign.
32.0%

A Revolting Development

Complete Chapter 2 in Jake's campaign.
31.9%

There's Always Hope

Complete Chapter 4 in Chris' campaign.
30.5%

Let's Blow This Joint

Complete Chapter 3 in Jake's campaign.
30.5%

J'avo Genocide

Defeat 500 J'avo.
28.8%

Still on the Run

Complete Chapter 4 in Jake's campaign.
28.6%

Duty Calls

Complete Chapter 5 in Chris' campaign.
28.1%

I Spy

Complete Chapter 1 in Ada's campaign.
27.7%

See You Around

Complete Chapter 5 in Jake's campaign.
25.4%

Rising Up

Earn a level-four title.
25.1%

Counterintelligence

Complete Chapter 2 in Ada's campaign.
23.8%

This Takes Me Back

Complete Chapter 3 in Ada's campaign.
23.1%

Ada's Demise

Complete Chapter 4 in Ada's campaign.
22.3%

What's Next?

Complete Chapter 5 in Ada's campaign.
19.0%

I Prefer Them Alive

Rescue two female survivors at the cathedral.
17.8%

Green around the Ears

Complete the entire game on Amateur.
12.4%

Normal Is Good

Complete the entire game on Normal.
11.3%

Bob and Weave

Counter an enemy's attack three times in row.
10.0%

B.O.W.s Are Ugly

Defeat 100 enemies that have come out of a chrysalid.
8.8%

Give a Little Push

Knock ten enemies off a high place.
8.6%

They're ACTION Figures!

Collect 3 figures.
8.1%

Flying Ace

Pilot the VTOL without getting a scratch on it.
7.1%

Covered in Brass

Earn 150 different medals.
6.1%

Bring the Heat

Take down an enemy from 50 meters away with a headshot using the thermal scope.
4.8%

Mad Skillz

Max out all the skills that allow you to level up.
4.2%

Stuntman

Defeat 20 enemies with the Hydra using a quick shot.
4.0%

Back in My Day

Complete the entire game on Veteran.
3.9%

Hard Choice

Shoot the helicopter pilot with a Magnum at point-blank range.
3.0%

High Voltage

Defeat ten enemies with a stun rod charge attack.
2.5%

Leave It to the Pro

Complete the entire game on Professional.
2.4%

Easy Pickings

Eliminate all players as Ustanak in less than a minute.
2.3%

Heirlooms

Collect all the serpent emblems.
2.2%

Sneaking Around

Get through the aircraft carrier's bridge area without being noticed.
2.2%

Weapons Master

Use all the weapons in the game and kill ten enemies with each of them.
2.0%

Killer Combo

Achieve a 30-combo chain.
1.7%

Team Effort

Win without any members of your team being killed.
1.6%

Staying Alive

Return to the game as a human character.
1.5%

Invincible

Defeat Ustanak without anyone on your team being captured.
1.4%

Murder Spree

Defeat the BSAA as a creature without dying once.
1.4%

Held Captive

Defeat Ustanak with only one Agent remaining.
1.3%

Last Man Standing--Again

Win five times in a row.
1.2%

Take the Stage

Defeat your opponent and achieve victory in 3 stages.
1.2%

Kung Fu Fighting

Survive to the end only using physical attacks.
1.1%

One Is Never Enough

As Ustanak, capture a total of 50 humans.
1.1%

Protect and Serve

Protect the BSAA without any of them getting hurt.
1.1%

Kill or Be Killed

Win while in the dying state.
1.0%

Not without a Fight

Defeat Ustanak 20 times.
1.0%

Take 'Em All Down

Defeat 100 agents.
1.0%

Surrounded on All Sides

Send 2,000 enemies to your opponent's map.
1.0%

Two Sides of the Same Coin

Win 10 times.
1.0%

You Are S.O.L.

Defeat your opponent 10 times with enemies you sent.
0.9%

Everybody Dies

Defeat 100 player-controlled agents and 100 player-controlled creatures.
0.9%

Civilian Casualties

Defeat the BSAA 100 times.