Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Pickers

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
76.3%

Trendy

Buy and sell an item from the Hot Category
67.0%

Restorer

Restore an item
62.6%

Tinkerer

Combine two items to create something new
61.3%

Quick Profit

Complete a hidden object scene in under a minute
60.9%

Alluring

Change a character's mood to green in one transaction
57.3%

Contract Picker

Complete 5 unique hidden object scenes
54.1%

Business Savvy

Make a profit 5 days in a row
48.6%

Trend Setter

Buy and sell 20 items from the Hot Category
47.2%

Haggler

Buy an item at less than 75% of the asking price
42.8%

Auctioneer

Make a 300% profit in an auction
42.4%

Charismatic

End a day with two or more characters liking you (in green)
41.7%

Fire Sale

Auction 20 items for a profit
41.0%

Knowledge Seeker

Consult the Expert 20 times
39.1%

Wanderlust

Unlock all locations in the game
37.7%

Money In The Bank

Reduce your store inventory to one page anytime after the 20th day
36.0%

Cellar Picker

Sell 5 items from Lizzie Davis' crawl space
33.8%

Crafty Collector

Create 10 new items using the combine tool
31.9%

Key Keeper

Collect 40 keys to unlock Unlimited Hidden Object Mode
30.9%

Rockin Daddy

Buy a Jukebox
29.2%

Sunshine

Buy a Sun Clock
27.8%

Junk Yard Art

Buy a Maffler Man
26.2%

Leader Of The Pack

Reach the Number 1 Rank!
25.6%

Reel To Reel

Buy a Movie Projector
24.2%

The Geek

End a day with Patrick Merman in a green mood
22.2%

High Stakes Purchase

Buy a Vampire Hunting Kit
21.9%

Safety First

Buy CJ Baxter's safe
21.6%

Crusader

Combine a Suit of Armor with a Sword
21.1%

Staying Single

Buy a Motorized Scooter from Hambone Richards
20.8%

Lucky7

Maintain the leader position for 7 days
19.0%

Anger Management

Bring an owner's mood from angry (red) to happy (green) in one day
18.9%

In The Trenches

Buy a WWII Helmet
16.5%

Perfectionist

Restore all items before they are sold
15.9%

Weather Forecast

Buy a Snow Globe
14.1%

Explorer

Explore every scene, hidden object game, and close up in the first 6 location
13.6%

Talent Show

Buy an Accordion
13.2%

Sasqwatch

Buy a Bigfoot Photo
13.0%

Thorough Picker

Complete each hidden object game without using any hints
11.2%

Sharp Eye

Complete each hidden object game without using the scanner
8.9%

Bulk Discount

Buy a group of items at less than 65% of the asking price
6.7%

Key Master

Find all 60 keys