Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Path of Exile

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 120
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
48.5%

Mercy Killing

Kill Brutus, Warden of Axiom Prison.
42.4%

The Star of Wraeclast

Kill Merveil, the Siren.
35.3%

One of a Kind

Equip a Unique item.
34.2%

Elemental Trinity

Slay an enemy that is simultaneously Ignited, Shocked, and Frozen.
33.0%

Cryomancer

Shatter 5 monsters with a single action.
30.2%

A New Dawn

Vanquish the Vaal Oversoul.
26.9%

Time Capsule

Open a Vaal Vessel in a corrupted zone.
23.7%

Rest for the Wicked

Defeat Piety in her laboratory.
23.3%

Freedom

Free the Scion.
22.5%

Full Clear: Ship Graveyard Cave

Fully clear the Ship Graveyard Cave.
22.2%

Paradigm Shift

Allocate a Keystone Passive Skill.
20.6%

Geared Up

Equip a Rare or Unique item in every non-Flask slot.
18.6%

Challenger

Complete the Labyrinth in a non-Hardcore league.
18.2%

Purifier

Kill Voll, Emperor of Purity.
16.3%

Umbra Slayer

Kill Shavronne of Umbra.
16.3%

Dispelling the Curse

Kill Doedre Darktongue.
16.3%

Bringer of Pain

Kill Maligaro, The Inquisitor.
15.6%

Elemental Aegis

Have at least 75% resistance to Fire, Ice and Lightning.
13.5%

Band Together

Join a public party.
13.1%

End of the Nightmare

Kill Malachai, The Nightmare.
12.3%

Full Clear: Dread Thicket

Fully clear the Dread Thicket
12.3%

Full Clear: Archives

Fully clear the Archives.
12.1%

Engulfed in Flames

Land the killing blow on the Burning Man while you are burning.
11.8%

Beginning of the End

Reach level 60 as a non-Hardcore character.
11.7%

Golden Touch

Open a Large Chest.
11.0%

Leader

Complete the Cruel Labyrinth in a non-Hardcore league.
10.9%

Usurper

Kill Dominus as the Witch.
10.3%

Hunter

Kill Dominus as the Ranger.
10.2%

Heretic

Kill High Templar Dominus.
10.2%

Unique Influence

Equip a Unique Jewel with a radius.
9.9%

Ascendancy

Choose an Ascendancy class.
9.8%

Fall of Oriath

Complete Part 1.
9.3%

Foot of the Mountain

Reach level 70 as a non-Hardcore character.
9.2%

Soothsaying

Hand in a Full Set of Divination Cards to Tasuni.
9.2%

Conqueror

Kill Dominus as the Marauder.
9.2%

Cartographer

Fully clear an end-game Map area.
8.6%

Full Clear: Catacombs

Fully clear the Catacombs.
8.6%

King Tide

Kill Tsoagoth, the Brine King
8.2%

Champion

Kill Dominus as the Duelist.
8.1%

No Loose Ends

Complete each side-quest.
8.1%

Widow's Lament

Kill Arakaali, Spinner of Shadows.
8.0%

Assassin

Kill Dominus as the Shadow.
8.0%

Deicide

Kill a god and obtain their power.
7.6%

Lord

Complete the Merciless Labyrinth in a non-Hardcore league.
7.4%

Eternal Eclipse

Kill both Lunaris and Solaris in the same encounter.
7.2%

One Small Step

Open a map in the map device and step through its portal.
7.1%

Saviour

Kill Dominus as the Templar.
7.1%

Rule of Three

Kill the Depraved Trinity.
6.8%

Scaling the Ladder

Reach level 80 as a non-Hardcore character.
6.8%

Identity Corruption

Corrupt an item to have a new implicit mod.
6.8%

Sin and Salvation

Complete Part 2.
6.5%

All in a Day's Work

Complete a Forsaken Master's daily mission.
5.9%

Stranger in a Strange Land

Kill a Rogue Exile in Kaom's Stronghold.
5.7%

Cut-throat

Kill a player in a Cut-throat league.
5.6%

Deadly Sins

Obtain every Pantheon power.
5.6%

Full Spectrum

Corrupt an item to have a white socket.
5.5%

Seeker

Kill Dominus as the Scion.
5.2%

Out of the Gate

Reach level 8 in any Race Event.
5.1%

Two of a Kind

Equip two unique items with the same name.
5.1%

Traitor

Help all three Bandit Lords.
4.9%

Augmentation

Use an orb to change the mods of a Strongbox.
4.8%

Treasure Hunter

Kill Izaro and have him drop 3 treasure keys.
4.5%

Gemling

Have a Skill Gem reach level 20.
4.5%

Raise the Bar

Have at least 90% resistance to any Element.
4.4%

Hostile Territory

Corrupt a map to have eight mods.
4.2%

Emperor

Complete the Eternal Labyrinth in a non-Hardcore league.
4.2%

Specialist

Allocate a character's fourth Keystone Passive.
4.2%

Beginner's Luck

Have a Unique Item drop in the Twilight Strand.
4.1%

New World Order

Upgrade a map with a Shaper's Orb.
3.9%

Dream Enrichment

Enhance a map with a Vaal fragment.
3.8%

Loyal to the End

Kill Argus.
3.7%

Defence Against the Darkness

Land the killing blow on the Vaal Oversoul while you have the Fortify Buff active.
3.5%

Dream within a Dream

Have a Unique Map drop within a Unique Map.
3.5%

Ancestral Power

Have 3 Totems alive at one time.
3.4%

Full Clear: Apex of Sacrifice

Fully clear the Apex of Sacrifice.
3.2%

Diminishing Returns

Reach level 90 as a non-Hardcore character.
3.2%

Fearless

Finish the Labyrinth in a Hardcore League.
3.1%

Locomancer

Tag each waypoint.
3.0%

Well-Connected

Create an item with six linked sockets using an Orb of Fusing.
2.8%

Essence Corruption

Corrupt an Essence monster with a Remnant of Corruption.
2.7%

Virtue Corruption

Corrupt a skill gem into a Vaal skill gem.
2.6%

Vaal Gemling

Have a Vaal Skill Gem reach level 20.
2.6%

Apprentice Cartographer

Complete all of the white maps on the Atlas.
2.5%

Zombie Horde

Have 9 Raised Zombies alive at one time.
2.4%

Left to Chance

Create a Unique item using an Orb of Chance.
2.2%

Untouchable

Complete the Eternal Labyrinth in a Hardcore League.
2.2%

Survivor

Reach level 60 as a Hardcore character.
2.1%

Cleanser

Fully clear The Harvest.
2.1%

Dauntless

Finish the Cruel Labyrinth in a Hardcore League.
2.0%

Imperfections

Corrupt a Unique Jewel into a different Unique Jewel.
2.0%

Alchemist's Stone

Craft a Jewel with four mods using an Orb of Alchemy.
1.9%

Decimation

Complete a map area that is affected by 10 or more mods. This can include mods from Sextants and other mods that are not on the map item.
1.8%

Releaser of Souls

Kill the Eater of Souls in the Core end-game Map.
1.8%

Undying

Reach level 70 as a Hardcore character.
1.6%

Behold My Army

Have 60 Minions at the same time.
1.6%

Journeyman Cartographer

Complete all of the yellow maps on the Atlas.
1.5%

Unforgettable

Find all of the Shaper's Memory Fragments.
1.4%

Immortal

Reach level 80 as a Hardcore character.
1.4%

Invested with Blood

Reserve 95% or more of your Life.
1.3%

Indomitable

Finish Merciless Labyrinth in a Hardcore League.
1.3%

Dream Corruption

Corrupt a map into a Vaal Temple map.
1.3%

Beyond Death

Kill Abaxoth, The End of All That Is.
1.2%

Overcharged

Have 15 combined Endurance, Frenzy, and Power Charges active simultaneously.
1.2%

Gladiator

Fully clear the Colosseum end-game Map.
0.9%

Eternal

Reach level 90 as a Hardcore character.
0.9%

Shaper of Worlds

Kill the Shaper.
0.8%

Ruler of the Court

Defeat the Pale Council.
0.8%

Capture the Flag

Capture a flag during any CTF match.
0.8%

All Ears

Listen to all optional NPC dialogue.
0.8%

No Stone Unturned

Discover all environmental lore.
0.7%

Grandmaster

Complete the Hall of Grandmasters.
0.5%

Quintessence

Kill a monster that is under the influence of five Essence mods.
0.5%

Sacrifice of the Vaal

Kill Atziri in the Alluring Abyss.
0.5%

Master Cartographer

Complete all of the red maps on the Atlas.
0.4%

Maraketh Steel

Equip each Maraketh Weapon type.
0.3%

The Forsaken Masters

Level 7 Forsaken Masters to their maximum level.
0.3%

Atlas of Worlds

Complete every map on the Atlas.
0.3%

Warlord

Kill all Warbands leaders.
0.2%

Omnipotent

Fully upgrade every god power.
0.2%

Breachlord

Kill every Breachlord.