Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Ninja Reflex: Steamworks Edition

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 52
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
70.9%

Enrollment Special!

Earn your White Belt.
62.0%

Red Belt Ninja

Earn your Red Belt.
54.6%

Half A Dozen

Get all 6 Gems on any one Belt Rank.
48.6%

Reflex Awakening

10 of 60 Gems Earned.
46.5%

Yellow Belt Ninja

Earn your Yellow Belt.
44.2%

Slugger

Finish a Nunchaku game without whiffing any targets.
38.2%

Art of Breathing

Complete 'Why Meditate?'
35.1%

Orange Belt Ninja

Earn your Orange Belt.
34.2%

Slippery Fish

Get a grab reaction time of 50ms or faster in Koi.
33.8%

Reflex Rebirth

Edit your Ninja Name.
27.5%

Reflex Discovery

20 of 60 Gems Earned.
24.6%

Blue Belt Ninja

Earn your Blue Belt.
24.2%

Attentive Grasshopper

Watch all 6 intro movies in their entirety.
21.9%

Lucky Cheater

Get a reaction time of exactly 0ms in Hotaru.
21.6%

Clear Conscious

Complete the Guided Meditation.
17.4%

Green Belt Ninja

Earn your Green Belt.
17.2%

At One With Yourself

Complete the 1 Minute Silent Meditation.
15.2%

Reflex Cultivation

30 of 60 Gems Earned.
13.0%

Uncle Say

Get a reaction time of 50ms or faster in Hashi.
11.9%

Purple Belt Ninja

Earn your Purple Belt.
11.9%

Where My Ninjas At?

Play any multiplayer game.
11.3%

Ninja Two-Play

Play a Multiplayer game with 2 people.
10.5%

Lock On, Rock On

Get a lock on reaction time of 30ms or faster in Shuriken.
9.7%

Koi Consistency

Win a Koi Multiplayer game with an Average Reaction Time of 2.00 seconds or faster.
9.7%

Straight A Student

Get straight As on ANY Belt Test.
8.6%

At One With Your Home

Complete the 3 Minute Silent Meditation.
7.9%

Brown Belt Ninja

Earn your Brown Belt.
7.6%

Katana Consistency

Win a Katana Multiplayer game with an Average Reaction Time of 600ms or faster.
7.6%

Reflex Mastery

40 of 60 Gems Earned.
7.6%

At One With The Universe

Complete the 15 Minute Silent Meditation.
7.3%

At One With Your Environment

Complete the 5 Minute Silent Meditation.
6.0%

Strike Down Your Demons

Get a block time of 30ms or faster in Katana.
5.9%

At One With The World

Complete the 10 Minute Silent Meditation.
5.8%

Black Belt Ninja, 1st Degree

Earn your 1st Degree Black Belt.
4.5%

Koi Quickness

Win a Koi Multiplayer game with a fastest reaction of 20ms or quicker.
4.2%

Ninja Four-Play

Play a Multiplayer game with 4 people total.
4.2%

Ninja Three-Play

Play a Multiplayer game with 3 people total.
4.0%

Katana Skills

Win a Katana Multiplayer game with a perfect score of 12.
3.4%

Nunchaku Quickness

Win a Nunchaku Multiplayer game with a fastest reaction of 625ms or quicker.
3.3%

Black Belt Ninja, 2nd Degree

Earn your 2nd Degree Black Belt.
3.1%

Reflex Enlightenment

50 of 60 Gems Earned.
2.6%

Student of All Ninjas

Win 10 Multiplayer Games.
2.6%

Koi Skills

Win a Koi Multiplayer game with a score of 25 or better.
2.5%

Nunchaku Consistency

Win a Nunchaku Multiplayer game with 0 strikes.
2.2%

Katana Quickness

Win a Katana Multiplayer game with a fastest reaction of 100ms or quicker.
1.9%

Black Belt Ninja, 3rd Degree

Earn your 3rd Degree Black Belt and complete the game!
1.8%

Thanks For Playing

Catch every firefly in the Credits.
1.7%

Reflex Nirvana

60 of 60 Gems Earned.
1.6%

Nunchaku Skills

Win a Nunchaku Multiplayer game with a score of 40 or better.
1.3%

Master of All Ninjas

Win 30 Multiplayer Games.
1.1%

Sensei of All Ninjas

Win 50 Multiplayer Games.
0.7%

Ultimate Ninja

Get straight As on ALL of the 10 Belt Tests! The Ultimate Test for the ULTIMATE NINJA!