สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Metro 2033

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 48
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
85.2%

First blood

What doesn't kill you, makes you stronger.
45.3%

Nosalis hunter

Kill 30 nosalises.
39.3%

Demolitionist

Blow up the tunnel and airlock at 'Cursed' station.
33.2%

Tank Buster

Destroy fascists' Panzer.
30.2%

Exorcist

Complete levels 'Ghosts' and 'Anomaly' without dying.
28.4%

Fire in the hole

Kill 20 lurkers.
27.7%

Cowboy

Kill 30 enemies using revolvers.
27.6%

Realist

A coin for a hungry kid? Get a job.
26.3%

Heavy Reader

Kill a librarian.
26.1%

Pathoanatomist

Kill 5 amoebas.
25.8%

Fugitive

Complete level 'Armory' without getting caught.
25.6%

Pyro

Kill 5 enemies with a flamethrower.
24.4%

Raider

On the level 'Depot' silently kill the first guard and break into the Fascist station unnoticed.
23.4%

If it's hostile, you kill it.

18.6%

Ka-Boom!

Explode 10 enemies.
15.6%

Rescue Ranger

Save a group of 'Reds' from Fascist captivity.
15.1%

Inquisitor

Kill 2 demons.
14.9%

Old school

Kill 30 enemies with the double-barreled shotgun.
14.0%

Sniper

Make 25 headshots.
14.0%

Quick Draw

On the level 'Hunter' kill the nosalises before they break through the ventilation grilles.
11.4%

Scrooge

Save 500 military-grade rounds.
11.4%

Ninja

Kill 10 enemies with throwing knives.
11.0%

DJ Artyom

On the level 'Outpost' reach the radio tower and broadcast the commander's message.
10.3%

Gunman

Kill 50 enemies with heavy automatic shotgun.
9.8%

Metro Trader

Make 10 deals in weapon shops.
6.1%

Shocking

Get 50 kills with Volt Driver.
6.0%

Quick-witted

Break the support and activate the chandelier in less than 20 seconds.
5.5%

Soft Touch

Disarm 10 wire traps.
4.4%

Generous

Help the poor, a coin for the kid, medicine for the sick. You help everyone you see.
4.2%

Enlightened

4.1%

Heavy Metal

Kill 15 enemies using stationary machine gun.
3.8%

Metro dweller

A true metro citizen. You know everyone and have seen everything.
3.7%

Air gunner

Kill 30 enemies using pneumatic weapons.
3.6%

Slice & Dice

Kill 20 enemies with the knife.
3.4%

Ranger

Find all Ranger stashes in Dead City 1 and 2
3.3%

Invisible man

Complete 'Frontline' level without killing anyone.
3.0%

Merciful

Complete the level 'Black Station' without killing any Fascist Soldiers.
2.9%

Hedge-hopper

On the level 'Frontline' kill all of the enemy Red Army and Fascist Soldiers.
2.6%

Explorer

There is no place in metro you did not visit
2.5%

Survivor

Complete the game in Ranger Mode Easy.
2.4%

Air Bender

Kill 30 humans with only pneumatic weapons.
2.4%

Last Man Standing

Complete the game in Ranger Mode Hardcore.
2.3%

Wheeler-Dealer

Exchange 500 Military-Grade 5.45 rounds at Exchange kiosks.
2.2%

Weaponsmith

Kill at least one enemy with each weapon available in the game.
1.6%

Stunning

Get 25 kills with alternative fire of Volt Driver.
1.5%

Sherlock

Found all gold ammo, hidden throughout the stations.
1.5%

Sterling Effort

Kill 50 mutants with your knife.
1.4%

Sticks like a bur

Kill 15 enemies using sticky grenade.