Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Mark of the Ninja

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 38
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
91.2%

Hisomu's Heir

Kill one guard.
78.4%

Awakened

Save Azai from the mercenaries.
59.6%

Stealth Assassin

Perform 25 successful stealth kills.
53.9%

Trickster

Distract 25 guards using environmental objects.
48.7%

Snare

Use a dead body to lure another guard and then stealth kill them.
36.6%

The Mercenary

Assassinate Kelly, the mercenary captain.
34.7%

The Worst Allies

Kill a guard by getting other guards to shoot them.
32.1%

Things Better Left Unseen

Throw the body of one guard to terrorize another.
30.9%

Masterful

Complete a level without getting detected.
30.3%

Crimson Haiku

Perform five different types of stealth kills successfully in one level.
29.1%

No One Lives Forever

Stealth kill an elite guard after stunning him.
27.2%

Behind the Curtain

View any of the developer commentaries.
27.1%

Karajan's Fate

Assassinate Karajan.
26.5%

Oni

Terrorize 10 guards.
23.0%

Escape

Escape from the Stronghold.
21.7%

Fated

Determine your fate.
18.3%

Mercy

Complete a level without killing any guards.
15.5%

Deadly Shadows

Stealth kill a guard from inside a dumpster.
15.5%

The Dark Project

Get the Undetected honor bonus 10 times in one level.
14.6%

Gallows

Terrify a guard using the result of a hanging stealth kill five times.
14.2%

Ghost

Complete a level without killing any guards and without being detected.
11.2%

Manipulator

Distract 25 guards using your equipment.
8.8%

Well, I Think It's Interesting

Read one of the history lesson developer commentaries.
7.6%

Unstable Footing

Terrify a guard and cause him to stumble to his death.
6.5%

Tactical Espionage Action

Within a single Focus, aim and throw three different types of items.
6.5%

Days Long Past

Complete the new Special Edition level.
6.3%

Inner Heaven

Kill a guard from inside the box.
6.0%

Of The Mind

Complete all of the challenge rooms.
5.5%

Back to Bed With You

Knock out an enemy again that was revived from being knocked out.
4.9%

Perfection

Earn all the Seals in every level.
4.8%

Descendent of Iga

Earn three stars in every level.
4.5%

Haiku

Find all three scrolls in every level.
4.4%

Marked

Earn all the upgrades.
3.7%

What Could Have Been

Complete one of the original Mark of the Ninja levels using the Path of Wisdom.
3.4%

Cordyceps

Dispatch two enemies at once using a body infected with Toxic Fungus.
3.4%

True Ninja

Complete the game in New Game Plus.
3.1%

Couldn't Do That Before

Disable a spotlight using the Dusk Moths.
2.5%

The Humble Moth

Stun an elite guard with moths then dispatch him.