Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Lunar Flight

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 51
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
65.3%

Crashed

The Lunar Module was destroyed
28.3%

Pilots License

Succesfully land and refuel at a Base other than Alpha
23.1%

Crater Delta Service

Land & Refuel at Delta - Map1
21.1%

Crater Bravo Service

Land & Refuel at Bravo - Map1
20.4%

Special Delivery

Complete a Transport Mission
19.2%

Crater Charlie Service

Land & Refuel at Charlie - Map1
17.4%

Crater Alpha Service

Land & Refuel at Alpha - Map1
15.9%

Consumer

Use an Action Item
15.3%

Out of Bounds

Fly off the edge of the map...
15.0%

Welcome To Mars!

Load the Mars Map
14.4%

Upgraded

Purchase an Upgrade
13.6%

Crater Serviced All

Land & Refuel at every base on Map1
13.1%

Data Acquired

Acquire Data on a Survey Mission
11.2%

Recovery

Recover a Lost Cargo Container
11.1%

Data Transfer

Complete a Survey Mission
10.9%

Skilled Pilot

Complete a mission and get the Cockpit Bonus
9.3%

Low Flyer

Take off and land at another Base without exceeding an altitude of 10
9.3%

Lost and Found

Complete a Lost Cargo Mission
7.8%

Hills Delta Service

Land & Refuel at Delta - Map2
7.8%

Freight Master

Complete 10 Transport Missions
7.6%

Hills Bravo Service

Land & Refuel at Bravo - Map2
7.2%

Hills Charlie Service

Land & Refuel at Charlie - Map2
6.7%

High Flyer

Reach an altitude of 500 then succesfully land at a Base
6.6%

Hills Alpha Service

Land & Refuel at Alpha - Map2
5.5%

Hills Serviced All

Land & Refuel at every base on Map2
5.2%

Canyons Delta Service

Land & Refuel at Delta - Map3
5.1%

Canyons Bravo Service

Land & Refuel at Bravo - Map3
5.0%

Canyons Charlie Service

Land & Refuel at Charlie - Map3
4.8%

The Need For Speed

Reach a speed (VEL) of 20 ms then succesfully land at a Base
4.7%

Canyons Alpha Service

Land & Refuel at Alpha - Map3
4.0%

Maxed Out

All Upgrades at Level 3
3.9%

Canyons Serviced All

Land & Refuel at every base on Map3
3.9%

Mars Bravo Service

Land & Refuel at Bravo - Map4
3.9%

Mars Delta Service

Land & Refuel at Delta - Map4
3.7%

Frequent Flyer

Land & Refuel at every base on all Maps
3.6%

Mars Charlie Service

Land & Refuel at Charlie - Map4
3.5%

Determination

Complete 10 Lost Cargo Missions
2.9%

Mars Alpha Service

Land & Refuel at Alpha - Map4
2.8%

A Good Time

Complete a Time Trial within the Target Time
2.6%

Data Miner

Complete 10 Survey Missions
2.5%

Mars Serviced All

Land & Refuel at every base on Map4
1.3%

Evasive

Evade a Missile
1.1%

Scratch One Bogey

Get your first kill
0.8%

Bruises

Complete a Deathmatch Round
0.8%

Generous

Give some Money
0.7%

Participation

Complete a Mission Round
0.7%

The Snake

Evade 10 Missiles
0.6%

Most Efficient

Win a Mission Round
0.6%

Top Gun

Win a Deathmatch Round
0.6%

The Warrior

Score 10 Kills
0.6%

The Philanthropist

Give 100k in one transaction