Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jurassic Park: The Game

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 51
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
80.1%

Welcome to Jurassic Park

Escape the jungle.
67.6%

Dodgson Will Be Pleased

Infiltrate the park.
54.0%

The First Dinosaurs On Our Tour

Survive the two-crested lizard.
49.2%

Protecting Their Young

Get out from underfoot.
44.3%

It Can't See Us If We Don't Move

Survive the tyrant king.
43.9%

Jurassic Park: The Intruder

Complete Jurassic Park: The Intruder.
41.3%

Boots On the Ground

Land outside the Visitor's Center.
38.4%

Just Calling my Boyfriend...

Contact the rescuers.
37.1%

That Way...

Find the kidnapper's trail.
35.3%

Rough Riders

Take a ride on the Bone Shaker.
32.5%

I Herd That

Free the Parasaurolophus.
32.3%

Looking Good

See every unique location visible with the binoculars.
32.1%

Jurassic Park: The Cavalry

Complete Jurassic Park: The Cavalry
31.0%

Those Poor People!

Witness the helicopter crash.
29.8%

For Medicinal Purposes

Help Nima treat her wound.
29.7%

Hatching a Plan

Get Yoder to agree to help sell the embryos.
29.5%

Leftovers

Find Nedry's ID badge.
28.8%

Don't Drop the Babies!

Recover the canister.
28.3%

Stopping the Stalkers

Survive the raptor attack in the tunnels.
27.2%

The Way Out

Open the power plant blast doors.
27.1%

Jurassic Park: The Depths

Complete Jurassic Park: The Depths
26.8%

Yoder? More Like ExpLODEr!

Talk Yoder out of his killing rage.
26.4%

Troodone

Escape the Troodon den.
26.1%

All Together Now

Reunite the group.
26.1%

I Know How to Read a Schematic

Get out of the tunnels.
25.9%

Green Lit

Get to the canister without alerting the T.rex.
25.4%

Life's a Beach

Arrive at the beach.
25.1%

Jurassic Park: The Survivors

Complete Jurassic Park: The Survivors
22.7%

Do-you-think-he-saurus Rex

Choose to save Jess when racing for the docks.
14.1%

Unshockable

Pick up the antenna without being shocked.
12.3%

I'm a Hacker

Show your jungle hacking chops.
11.9%

You Must Be This Tall to Ride

Find the Mr. DNA sign.
11.9%

Zero Blind Mice

Use three flares while finding the tunnel exit.
10.5%

Perfecto Español

Make your Spanish teacher proud.
9.0%

Barbasolved

Choose to save the can when racing for the docks.
8.4%

Holiday Bonus

At the docks, get Miles to offer Nima a bonus.
7.5%

What Are They Doing Here?

Escape to the water tower with no slipups.
7.0%

The Art of the Deal

Convince Yoder to help sell the canister with the minimum number of choices.
6.5%

You Can't Container

Make no mistakes when fleeing the T.rex at the docks.
5.9%

Raptor!

Fight a velociraptor with no slipups.
5.8%

Dropping Eaves

Overhear all of Dr. Sorkin's conversation with Gerry.
5.4%

Get It Off Me!

Withstand the surprise attack with no blunders.
4.9%

Bone Shaker

Survive the Bone Shaker with no mistakes.
4.6%

Life Finds a Way

Stay alive from beginning to end.
4.3%

Pipe Team

Make no mistakes during the raptor attack in the tunnels.
4.3%

If Dinosaur, Den Flee

Escape the den, flawlessly.
4.3%

Mosey on Outta There

Survive Dr. Sorkin's attempt to free the Mosasaur, perfectly.
3.7%

¡Andale! ¡Arriba!

Escape flawlessly from the T.rex by way of the Parasauralophus Pen.
3.4%

Clever Girl

Fight Yoder with no slipups.
3.3%

Finding Nima

Learn all there is to learn about Nima's past.
3.2%

World's Best Dad

Say things to Jess that no parent should ever say.