Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Jamestown

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 42
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
82.2%

Tyrannicide

Defeat the Traitor Prince.
79.5%

Solo

Complete a solo game.
77.1%

Mission Accomplished!

Complete any level on Normal difficulty.
72.0%

Welcome Home...

Locate the Lost Colony of Roanoke.
71.0%

Buy, Buy, Buy!

Purchase an item from the Shoppe.
64.3%

Ladykiller

Defeat the Lady of the Lake.
55.3%

Trial By Fire

Complete any level on Difficult difficulty.
54.7%

Jailbreak

Defeat the Dread Sentry.
48.2%

Normal Combo

Sustain a vaunt combo for 25 seconds on Normal.
47.5%

With Your Nose So Bright...

35.3%

I Am Legend

Complete any level on Legendary difficulty.
31.5%

Final Destination

Defeat the Last Express.
29.9%

A New Challenger!

Complete a challenge level.
25.8%

Vauntless

Complete any level without using Vaunt.
17.3%

More Like 'Bullet Heaven'!

Complete any level on Divine difficulty.
16.7%

Whodunnit?

Watch the credits.
16.6%

Duet

Complete a team game with 2 players.
15.1%

Veni, Vidi, Vici

Defeat the Conquistador.
12.5%

Difficult Combo

Sustain a vaunt combo for 45 seconds on Difficult.
11.4%

P(e)acemaker

Pacify the Heart of Mars.
10.6%

Story Time!

Read through all the story text in the game.
10.0%

Gauntlet Run

Complete the Gauntlet on any difficulty.
8.3%

Challenge Milestone 1

Complete 5 challenge levels.
6.7%

Trio

Complete a team game with 3 players.
4.0%

Legendary Combo

Sustain a vaunt combo for 60 seconds on Legendary.
3.8%

Quartet

Complete a team game with 4 players.
3.7%

Won! See? See?

Complete the Gauntlet without continuing.
2.5%

Suicide Run

Complete the Gauntlet without using Vaunt on any difficulty.
2.5%

Fearsome Foursome

Complete a team game with 4 players all piloting different ships.
1.9%

Challenge Milestone 2

Complete 15 challenge levels.
1.8%

Judgement Day

Complete any level on Judgement difficulty.
1.6%

Challenge Milestone 3

Complete all challenge levels.
1.5%

The Centurion Card

Purchase all items from the Shoppe.
1.4%

Divine Combo

Sustain a vaunt combo for 75 seconds on Divine.
1.3%

Unbreakable

Complete the Gauntlet on Divine difficulty.
1.2%

Godlike Combo

Sustain a vaunt combo for 90 seconds on Judgement.
1.2%

Indomitable

Complete the Gauntlet on Judgement difficulty.
1.2%

Marathon Run

Complete the Gauntlet on all difficulties.
1.2%

Perfect Play

Complete the Gauntlet on Judgement difficulty without continuing.
1.2%

Final Form

Complete the Gauntlet on Judgement difficulty without being hit or continuing.
1.2%

Super Play

Complete the Gauntlet on Divine difficulty without continuing.
1.2%

True Form

Complete the Gauntlet on Divine difficulty without being hit or continuing.