สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Ittle Dew

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 15
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
40.8%

Technical Pacifist

Defeat an off-screen enemy
19.4%

Tool Assisted

Complete the game with all three items
17.2%

The Hard Way

Discover a shortcut in an item dungeon
14.3%

Stratospheric Picnic

Launch a Pancake enemy into the air
14.0%

Compost Crypt Completed

Complete the Compost Crypt
11.1%

Crayon Pumping

Find every piece of paper
10.0%

Masterfully Executed Failure

Teleport a flying axe so that it hits you anyway
9.9%

Three Hours Dungeon

Complete the game in less than three hours
7.5%

My Brain Is Large

Complete the Master Cave
6.6%

Number One Fan

Find every card
3.7%

Keep Your Cool

Complete the game with only Fire sword and Portal wand
3.6%

Elementary

Complete the game with only Fire sword and Ice wand
2.9%

Wanderer

Complete the game with only Portal wand and Ice wand
2.7%

Keepin It Jenny

Complete the game without harming any Frog, Fox, Berry or Deer Jennys
1.8%

Just Dew It

Complete the game in less than 15 minutes