Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Harvest: Massive Encounter

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
19.3%

Perfect Wave

Defeated a wave without losing a single building.
18.5%

Dogfight

Killed an alien in mid-air.
15.9%

Skilled Colonisation

Reached level 50 on any planet.
13.1%

Exploration

Expanded the map considerably, on any planet.
11.9%

Time Is Money

Had 20 or more active harvesters before level 11.
10.5%

Strategic Planning

Successfully completed the Wave game mode on any planet.
9.9%

Master Blaster

Killed 20 or more aliens with a single overcharged Energy Link.
9.6%

Humoungus Laser Beam

Has linked 100 or more Defense Towers.
5.5%

Iron Will

Successfully completed the Rush game mode on any planet.
5.0%

Master Industry

Had at least 50 active harvesters at the same time in Normal game mode.
4.9%

Hero

Accumulated 1000 or more kills with a single Defense Tower.
3.6%

Bomb Launch

Launched an Overcharged Energy Link and killed at least 5 aliens.
3.3%

Masterful Colonisation

Reached level 100 on any planet.
3.0%

Phoenix Rising

Defeated a wave before 15 minutes have passed.
2.6%

Massive Encounter

Launched all 10 waves at the same time and survived.
1.7%

Effecient Strategy

Successfully completed the Wave game mode on any planet in less than one hour.
1.7%

Excursion

Expanded the map considerably, on all planets.
1.6%

Golden Web

Had 50 or more over-heated Energy Links at the same time.
1.3%

Firm Defense

Successfully completed the Rush game mode on all planets.
1.0%

Pure Blood

Beat Rush game mode on any planet without losing a single building.
0.7%

Insane Tactics

Reached level 50 in the Insane game mode on any planet.
0.7%

Supreme Colonisation

Reached level 100 on all planets.
0.5%

Wicked Awesome

Has been awarded all other achievement awards!
0.5%

Super-Human Tactics

Reached level 50 in the Insane game mode on all planets.
0%

Flawless Establishment

Established a base on Hephaestus and reached level 15 without losing any buildings.