Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

HOARD

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 129
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
72.9%

Red Handed

Destroy your first thief
71.2%

Money in the Bank

Ransom your first princess
70.3%

Overthrow

Destroy your first castle
66.8%

My Turf

Defeat an enemy dragon for the first time
59.0%

Burnt Bread I

Destroy 5 mills
57.5%

Civil Unrest I

Destroy 5 town centers
52.9%

Brick by Brick I

Destroy 5 castles
50.2%

Grist Grinder I

Destroy 25 farmer carts
49.2%

Prohibition I

Destroy 5 taverns
46.5%

Barrels of Fun I

Destroy 25 wagons
45.7%

Knight Slayer I

Defeat 25 knights
45.0%

Popcorn I

Destroy 50 crops
44.5%

Flaming Arrow I

Defeat 25 archers
43.6%

Bully

Gain tribute status with a town
43.4%

Conversationalist I

Ransom 10 princesses
38.6%

Investor

Collect your first tribute cart
38.4%

Hoarder

Capture your first wizard gem
37.7%

Toe to Toe

Defeat your first giant
37.4%

Sheriff I

Defeat 25 thieves
35.8%

Good Harvest

Destroy a bumper crop
35.8%

Robber Unto Thyself

Destroy one of your own tribute carts
35.7%

Religious Intolerance

Destroy a bell-tower
32.0%

Clubber

Get smashed by a giant
31.6%

All Fear Me

Gain tribute status from all towns (more than one) on a level that is fully populated
31.3%

Burnt Bread II

Destroy 25 mills
31.1%

Hasty Breather

Burn a princess
27.5%

Loves the Shinies I

Collect 5 wizard gems
25.2%

Civil Unrest II

Destroy 25 town centers
21.9%

High Security

Win a TREASURE level without having any gold stolen from your hoard
21.3%

Brick by Brick II

Destroy 25 castles
20.8%

Task Force

Defeat 15 thieves in a single TREASURE or PRINCESS RUSH game
18.3%

No Sweat

Win a TREASURE or PRINCESS RUSH level without ever being defeated
18.2%

Ruin Christmas

16.2%

Prohibition II

Destroy 25 taverns
14.7%

A Winner is You

Win a competitive multiplayer game
14.2%

Bigger They Are III

Defeat 2 giants in the same game
13.8%

Careful

Take no damage for the first 1 minute of a HOARD MODE level
13.7%

Popcorn II

Destroy 250 crops
13.4%

Champion

Defeat 25 knights in a single TREASURE or PRINCESS RUSH game
12.7%

Spicy

Upgrade FIRE to maximum
11.4%

Speedy

Upgrade SPEED to maximum
10.7%

Knight Slayer II

Defeat 250 knights
10.2%

Burnt Bread III

Destroy 100 mills
9.6%

Flashbang

Kill a thief using a bomb wagon
8.9%

Egg Hoarder

Collect 48 eggs. Hurry!
8.5%

Grist Grinder II

Destroy 250 farmer carts
8.3%

Barrels of Fun II

Destroy 250 wagons
7.9%

Conversationalist II

Ransom 100 princesses
7.4%

Flaming Arrow II

Defeat 250 archers
7.4%

Civil Unrest III

Destroy 100 town centers
7.2%

Hunter

Defeat 30 archers in a single TREASURE or PRINCESS RUSH game
7.0%

Strong

Upgrade CARRY to maximum
6.8%

Loves the Shinies II

Collect 25 wizard gems
6.3%

Collateral Damage

Kill a princess using a bomb wagon
6.0%

Double Dragon

Defeat two enemy dragons at the same time
5.8%

Brick by Brick III

Destroy 100 castles
5.7%

Max

Upgrade your hoard to level 12
5.6%

Bigger They Are I

Defeat 10 giants
5.4%

Playa

Play 10 multiplayer games
5.3%

Charitable

Win a TREASURE level without defeating any thieves
5.2%

Lucky

Take no damage for the first 2 minutes of a HOARD MODE level
5.0%

Sturdy

Upgrade ARMOR to maximum
4.7%

Pack Wyrm

Carry the most amount of gold possible
4.6%

Sheriff II

Defeat 250 thieves
4.0%

Envy

Multiplayer: Steal a princess from an enemy's hoard
4.0%

FIREth Of July

Cause 12 groups of fireworks to go off in a HOARD MODE level
3.9%

Dominator

Multiplayer: Defeat an enemy dragon three times without being defeated in return
3.8%

Guardian

Multiplayer: Win a co-op level without the score multiplier ever being lost
3.7%

I'm Bi-Winning

Win 10 competitive multiplayer games
3.5%

Magellan Manager

Collect 250 tribute carts
3.5%

Knight Slayer III

Defeat 750 knights
3.4%

Weak Link

Multiplayer: Earn a gold rating on a co-op level while scoring the least on the team
3.3%

Prohibition III

Destroy 100 taverns
3.3%

Follow My Lead

Multiplayer: Earn a gold rating on a co-op level while scoring the highest on the team
3.2%

Siege Warfare

Kill a castle using a bomb wagon
3.0%

Thank You, I'll Pass

Multiplayer: Win a match without using any PowerUps
3.0%

Conversationalist III

Ransom 250 princesses
2.6%

Not on My Watch

Win a PRINCESS RUSH game without ever losing a princess during ransom
2.6%

Popcorn III

Destroy 1000 crops
2.4%

Sly

Take no damage for the first 3 minutes of a HOARD MODE level
2.2%

Warm Up

Multiplayer: Win a TREASURE match having never trailed in score
2.2%

Bigger They Are II

Defeat 25 giants
2.1%

Loves the Shinies III

Collect 100 wizard gems
2.0%

Claw to Grind

Multiplayer: Defeat every dragon at least once in a 4-player match
2.0%

Calisthenics

Multiplayer: Win a PRINCESS RUSH match having never trailed in ransoms
2.0%

Flaming Arrow III

Defeat 750 archers
2.0%

Tender Belly

Earn a gold rating on a TREASURE or PRINCESS RUSH level without upgrading ARMOR
2.0%

Lightweight

Earn a gold rating on a TREASURE or PRINCESS RUSH level without upgrading CARRY
2.0%

Fear Me Instead

Destroy 25 enemy tribute carts
1.9%

True Nobility

Multiplayer: Win by 5 or more princesses in a PRINCESS RUSH match
1.9%

Woodburn

Burn down 1000 trees!
1.7%

Conscientious Objector

Win a TREASURE level without defeating any knights or archers
1.7%

Let 'em Roll

Win a TREASURE level without burning any carts, wagons, or carriages
1.6%

Barrels of Fun III

Destroy 1000 wagons
1.6%

Grist Grinder III

Destroy 1000 farmer carts
1.5%

Aerobatic

Take no damage for the first 4 minutes of a HOARD MODE level
1.5%

Don Juan

Win all single player PRINCESS RUSH levels at least once
1.5%

Thorough

Win all single player TREASURE levels at least once
1.5%

Banner Harvest

Destroy 250 bumper crops
1.5%

Friendly

Win a 4-player TREASURE level without defeating any enemy dragons
1.3%

Simultaneous Attack

Kill two knights at once using a bomb wagon
1.3%

Anti-Royalty Bias

Destroy all castles in a TREASURE level before any royal carriages are produced
1.3%

Sheriff III

Defeat 750 thieves
1.3%

Untouchable

Win a TREASURE or PRINCESS RUSH level without ever taking damage
1.2%

Fire vs. Magic

Kill a wizard tower using a bomb wagon
1.1%

Hatchling

Gather more than 100,000 gold on a TREASURE level without upgrading at all
1.1%

Dodger

Take no damage for the first 5 minutes of a HOARD MODE level
1.1%

Tortoise

Earn a gold rating on a TREASURE or PRINCESS RUSH level without upgrading SPEED
1.0%

Wisp

Take no damage for the first 6 minutes of a HOARD MODE level
1.0%

Well-Traveled

Multiplayer: complete a co-op game on every level
1.0%

Midas

Earn a gold rating in all single player PRINCESS RUSH levels
1.0%

Smoke Puff

Earn a gold rating on a TREASURE or PRINCESS RUSH level without upgrading FIRE
0.9%

Great Wyrm

Achieve profile rank 15: Great Wyrm
0.9%

Baron of Omaha

Collect 1000 tribute carts
0.8%

Team Player

Earn a Gold Medal on every multiplayer Co-Op map
0.8%

Tireless

Multiplayer: Don't allow an opponent to ransom any princesses in a 2-player PRINCESS RUSH match
0.8%

No Honor Among

Multiplayer: Steal from every opponent during a 4-player match
0.8%

Eyes on the Prize

Win a PRINCESS RUSH game without ever collecting chests of gold
0.8%

Winner Winner Chicken Dinner

Win 50 competitive multiplayer games
0.8%

Golden Tiger

Earn a gold rating in all single player HOARD levels
0.8%

Gilded

Earn a gold rating in all single player TREASURE levels
0.8%

Jealous

Destroy 100 enemy tribute carts
0.8%

Upstanding Member

Multiplayer: complete a game with 10 different Steam users
0.8%

Easy Mark

Multiplayer: Steal at least 10,000 gold from enemy hoards during a match
0.7%

Rounder

Play 100 multiplayer games
0.7%

Comeback Wyrm

Multiplayer: Win a 4-player TREASURE match after being in last place at the halfway point
0.7%

Epic Win

Win 100 competitive multiplayer games
0.7%

Royalty Unmasked

Multiplayer: Win a 4-player PRINCESS RUSH match after being in last place at the halfway point
0.7%

Pacifist

Multiplayer: Earn a gold rating on a co-op level without ever breathing fire