สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Cogs

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 18
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
49.2%

Aptitude

Earn your first triple-gold award
42.7%

Apprentice

Complete 10 levels in Inventor Mode
26.2%

Tinkerer

Earn 100 stars
10.0%

Widgeteer

Earn 200 stars
6.7%

Precisionist

Complete 10 Move Challenges
5.9%

Keymaster

Unlock every level in Inventor Mode
5.5%

Chronometrist

Complete 10 Time Challenges
5.3%

Aurifex

Earn 10 triple-gold awards
4.3%

Cogsmith

Complete 50 levels in Inventor Mode
4.2%

Gadgeteer

Earn 400 stars
4.2%

Full Speed Ahead

Finish a level in Inventor Mode in 5 seconds or less
3.3%

Master Precisionist

Complete 50 Move Challenges
3.3%

Composer

Earn at least bronze Time and Move awards on all music levels
3.3%

Pilot

Earn at least bronze Time and Move awards on all flying levels
3.2%

Chronomancer

Complete 50 Time Challenges
3.1%

Maestro

Earn triple-gold on all music levels
3.0%

Sprocketeer

Earn every star
3.0%

Aeronaut

Earn triple-gold on all flying levels