สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Chime

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 15
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
97.3%

Fairy Godmother

You get this just because you're such a nice person.
88.8%

Quick Off the Blocks

Create a quad before the beatline has made its first pass of the level.
79.7%

The Juggler

Have 3 active quads onscreen at once.
66.5%

The Musician

Find 6 different quad sounds on a level. Quads can be square, wide or tall, and either small or big.
36.5%

Composer

Completely fill the grid in Free Mode.
29.4%

The Beast

Create a quad containing 80 cells or more.
11.8%

Juggle Master

Build up a score multiplier of 25 or more.
7.0%

Big Bucks

Score a total of 50 million points.
6.8%

Explorer

Play the original 5 levels in both Time Mode and Free Mode.
6.4%

Piece of Cake

Receive one companion cube piece.
2.9%

Fast Mover

Create 7 quads on the grid in one pass of the beatline.
2.2%

Ultimate Champion

Get 100% coverage or more on the original 5 levels in 3 minute mode.
1.9%

The Snake

Create a single quad that covers the entire width of the grid on the original 5 levels.
1.2%

The Whole Cake

Receive 50 companion cube pieces.
1.1%

With a Little Cherry on Top

Receive 100 companion cube pieces.