สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Champions Online

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 709
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
37.2%

Learn the Ropes

33.4%

Well-to-Do

31.1%

The Avenger

30.6%

Appreciated

29.5%

Vanquished Black Talon

27.5%

Stop the Invasion

27.5%

Ironclad Offensive

27.0%

The Sentinel

23.3%

Mosquito Repellent

21.3%

Save The City

20.7%

Samaritan

17.4%

Mauve

17.3%

Admired

15.3%

Vanquished Kevin Poe

15.1%

The Protector

14.0%

Millennium City: Explorer

Explore all neighborhoods in Millennium City
11.9%

Do-Gooder

11.3%

Livin' Large

11.3%

Open Mission: Jailbreak!

11.2%

Moped

10.6%

Vanquished Foxbat

10.4%

Pop Psychology

10.1%

Baboochka

10.1%

Black Box Down

10.1%

Foxbat and Fandom

10.0%

Snake Eyes

9.7%

Hero

9.7%

Vanquished Rakshasa

9.5%

We are the Champions

9.5%

Deep Pockets

9.4%

Hoser

9.3%

Terminator

9.2%

Raiders on the Storm

9.1%

Grasshopper

9.1%

Breakout of the Big House

9.1%

Geiger Blip

9.1%

Metropolitan

9.0%

Jury

9.0%

Vanquished Gigaton

8.9%

Vanquished Ferd

8.7%

Superhero

8.7%

In Love and Gang-War

8.6%

Ghost Whisperer

8.5%

Adored

8.5%

Vanquished Hi Pan

8.4%

The Good, the Bad, and the Undead

8.3%

Desert History: Burning Sands

8.3%

Vanquished Major Gertz

8.3%

Vanquished Talisman

8.2%

Millennium City History: Westside

8.1%

Accident Prone

8.0%

Vanquished Leech

8.0%

Canada History: Force Station Steelhead

8.0%

Atomic Science

7.9%

Vanquished Redstone

7.8%

War Never Changes

7.7%

Of Two Minds

7.7%

Desert History: Atomic Wasteland

7.6%

Heroic Idealist

7.6%

Rustler

7.6%

Pop the Clutch

7.6%

Open Mission: Undead on Arrival

7.6%

The New Pollution

7.5%

Greenhorn

7.5%

Desert History: Snake Gulch

7.5%

Minimum Wage

7.5%

Vanquished Director

7.4%

Resolute

7.4%

Vanquished Viper X

7.4%

Destroid Assault

7.4%

Headache

7.3%

Out of the Wasteland

7.2%

Damage Incorporated

7.2%

Vanquished Medusa

7.1%

Canada History: Rime Woods

7.0%

Money Bags

7.0%

Vanquished Dr. Timothy Blank

6.9%

City Slicker

6.9%

Vanquished Clyde Von Schoultz

6.9%

Vanquished PSImon

6.9%

Heroic Legend

6.9%

The Truth is Right Here

6.8%

Guest Star

6.8%

Frogger

6.8%

Vanquished Lionel Benjamin

6.8%

Red Bug Down

6.8%

Sun Tanned

6.8%

Vanquished Mechaniste

6.8%

Brass Ring

6.7%

VIPER Project:Stein

6.7%

Venerated

6.7%

Snake Handler

6.7%

Little Devil

6.7%

Brick House

6.6%

Deep In Psi-ed

6.6%

Canada History: Massasauga Hills

6.6%

Purple with Rage

6.6%

Desert History: Burnside

6.6%

Whoopee Cushion

6.6%

Armor Piercing

6.6%

Running out the Renegades

6.6%

Desert: Explorer

Explore all Desert neighborhoods
6.5%

Terra De-Forming

6.5%

Kindling

6.5%

Hack 'n Slash

6.5%

Surrounded By Evil

6.5%

Mad Bling

6.4%

Desert History: Project Greenskin

6.4%

Northerner

6.4%

Canada History: Stroessen's Peak

6.4%

Vanquished Diamondback

6.4%

Contender

6.4%

Vanquished Bloodstone

6.4%

Millennium City: Spawn Camper

Find all Respawns Points in Millennium City
6.4%

Open Mission: Bullet Bound for Biselle

6.4%

Rude Awakenings

6.4%

Millennium CIty: Cartographer

Explore all neighborhoods and find all the respawn points in Millennium City
6.3%

Bondsman

6.3%

Open Mission: Destroids Rise Again

6.3%

Vanquished Hanging Judge Hensley

6.3%

Vanquished Galeforce

6.3%

Copycat

6.3%

A Tree Grows in Westside

6.3%

Vanquished Ascii Oakley

6.3%

Hot Stuff

6.3%

Prison Guard Assault

6.3%

Unsafe

6.3%

Manimal Assault

6.3%

General Practitioner

6.3%

Dark Helmet

6.2%

Vanquished Paul Johnston

6.2%

Good for the Spirit

6.2%

Vanquished Armadillo

6.2%

Canada: Explorer

Explore all Canadian neighborhoods
6.2%

Desert: Cartographer

Find all neighborhoods and respawn points in the desert.
6.2%

Ceiling Cat

6.2%

Vanquished Menton

6.2%

Island Hopping

6.2%

Maggot

6.2%

Desert: Spawn Camper

Find all Respawns in the Desert
6.1%

Dragon's Roost

6.1%

Vanquished Mechassassin

6.1%

Open Mission: Asciing for Trouble

6.1%

Monster Island History: Wells' Pass

6.1%

Monster Island History: Feral Tangle

6.1%

Millennium City History: City Center

6.1%

Vanquished Hyena Swine

6.1%

Worshipped

6.1%

Area 51 of Uncertainty

6.1%

Source of the Disorder

6.1%

Sandtiger

6.1%

Vanquished Eclipse

6.1%

What's Mine is Mine

6.1%

Snow Thrush Job

6.1%

The Raptor Whisperer

6.0%

Vanquished Windfist

6.0%

Canada History: Fallen Sun Forest

6.0%

The Gift of Winter

6.0%

A Gathering Shadow

6.0%

Get to the Choppa

6.0%

Mayhem on Monster Island

6.0%

Snake Gulch Main Arc

6.0%

Sparky

6.0%

Battle Hardened

6.0%

Canada History: Burial Butte

6.0%

Crisis on Monster Island

6.0%

Snake Gulch Minor Arc

6.0%

Arena Victor

6.0%

Vanquished Tachyon

6.0%

On Thin Ice

6.0%

He's a User

6.0%

Vanquished Escaped Qularr Swarmlord

6.0%

March of the Manimals

6.0%

Walk the Line

6.0%

Heroic Champion

6.0%

Vanquished Buzzard

5.9%

Sunburned

5.9%

Lemurian Sub Assault

5.9%

Vanquished Giant Destroid

5.9%

Guppy

5.9%

Journey to the Center of the Earth

5.9%

Canada History: Chiyetanka Bluff

5.9%

Great Demon Assault

5.9%

Samurai

5.9%

Walk with the Manimals

5.9%

Canada History: Renegade Run Paintball Camp

5.9%

Millennium City History: Downtown

5.9%

Rifter

5.9%

Open Mission: Burden of Beastmen

5.9%

Canuck

5.9%

Gekko

5.9%

Monster Island: Explorer

Explore all Monster Island Neighborhoods
5.9%

How Sweet The Sound

5.9%

Shanked

5.9%

Smashed

5.9%

Lifeguard

5.9%

Vanquished Ultimate Mind

5.9%

Desert History: Stronghold

5.9%

Open Mission: Hang 'em High

5.9%

Egoist

5.8%

Hatchling Assault

5.8%

Taskmaster

5.8%

Chilly

5.8%

No Probes Allowed

5.8%

Corporate Predators

5.8%

Vigilant

5.8%

Toxic

5.8%

Vanquished Darkmoon

5.8%

The Lemurians are Revolting!

5.8%

Gremlin

5.8%

Made in China

5.8%

The Unnatural Imbalance

5.8%

Manimal Victory

5.8%

Vanquished Steel Commando

5.8%

Littlest Pet Shop Boy

5.8%

Vanquished Dr. Destroyer

5.8%

Vanquished Khusor the Crooked

5.8%

Minor Circuit

5.8%

Bleak Minion Assault

5.8%

Qularr Crash

5.8%

Open Mission: Reign of Frogs

5.8%

Transmit and Receive

5.8%

Thrash of the Lich King

5.8%

BASE Jumper

5.8%

Vanquished White Rhino

5.8%

Vanquished Nest Leader Tadataka

5.8%

Vanquished Necrull

5.8%

Imitation of Life

5.8%

Vanquished Neanderthal

5.8%

Vanquished Mind Slayer

5.8%

Open Mission: Nadir of the Invaders

5.8%

Sub-Atomic

5.8%

Vanquished Mega-Terak

5.8%

Lemuria: Explorer

Explore all Lemuria neighborhoods
5.8%

Dogcatcher

5.8%

Behemoth

5.8%

Tall Tale

5.8%

Beachcomber

5.7%

High Caliber

5.7%

What's That Smell?

5.7%

Silver Lining

5.7%

To The Point

5.7%

Destruction of Mass Production

5.7%

Vanquished Buster

5.7%

Murky Waters

5.7%

Silver Bullet

5.7%

Major

5.7%

Shadow Boxer

5.7%

Guy with the Gun

5.7%

Sunblind

5.7%

The Wild Life

5.7%

Dead Reckoner

5.7%

Crisis in Lemuria

5.7%

Misfit

5.7%

Ghost Hunter

5.7%

Open Mission: Ship Of Fouls

5.7%

Riders in the Sky

5.7%

Master of Manimals

5.7%

Vanquished Dr. Moreau

5.7%

Van Damned

5.7%

Vigilance Committee

5.7%

Tower Defense

5.7%

Radioactive

5.7%

Egg-Static

5.7%

Master Control Program

5.7%

Manimal Crossing

5.7%

The Demon of the Lost

5.7%

Klaatu Verada Necktie

5.7%

Monster Island History: Echinocos Shores

5.7%

Crisis Beneath the Sea

5.7%

Blizzard

5.7%

Adaware

5.7%

Vanquished Mind-controlled Brute

5.7%

Scoping the Skies

5.7%

Islander

5.7%

Winter Witchcraft

5.7%

Vanquished Tilingkoot

5.7%

Vanquished Slug

5.7%

Monster Island History: Wayfarer Coast

5.7%

Letter of Marque

5.7%

Twisted

5.7%

Cryptwalker

5.7%

Winter Defender

5.7%

Indestructible

5.7%

Burning Bright

5.7%

Necrull Intentions

5.7%

Hoodlum

5.7%

Canada History: Lynx Fold

5.7%

Monster Island History: Argent Corporate Wildlife Preserve

5.7%

Desert History: Project Stein

5.7%

Avalanche

5.7%

Full-Metal Jacket

5.7%

Cold Iron

5.7%

Scissors beat Paper

5.7%

The Qularr De-Fleeted

5.7%

Sanctified

5.7%

Three Coins

5.7%

Bright Blade

5.7%

Monster Island History: Slither Beach

5.6%

Novicius

5.6%

Marine Memoriam

5.6%

Robots, Radiation, and Rampage

5.6%

Dimensional Destroyer

5.6%

Northern Hero

5.6%

Electric Boogaloo

5.6%

Toymaker

5.6%

Shadow Destroyer

5.6%

Necrullitic Research

5.6%

Broken Toy

5.6%

Aegir Rescue Diver

5.6%

Teleios' Journals

5.6%

Private Practice

5.6%

Communication Breakdown

5.6%

The Beast Within

5.6%

Thermonuclear

5.6%

Billy Goat Bluff

5.6%

Offensive Line

5.6%

Iguana

5.6%

Shogun

5.6%

High Five

5.6%

Deep Purple

5.6%

Destroid Victory

5.6%

Annihilator

5.6%

Lemurian Sub Victory

5.6%

From Bad to Worse

5.6%

Secure the Perimeter

5.6%

Taking a Peak

5.6%

Half Full

5.6%

Ghost Camp

5.6%

Flame Retardant

5.6%

I Am the Egg-Man

5.6%

Blood For DEMON

5.6%

Duelist

5.6%

In Memoriam

5.6%

Shadow of the Shark Men

5.6%

Scaley

5.6%

Monster Island History: Andrithal

5.6%

Canada History: Argent Snow Thrush Sanctuary

5.6%

Another One for the Fire

5.6%

Good Fella

5.6%

Safari

5.6%

Flyswatter

5.6%

Blue Collar

5.6%

Pit VIPER

5.6%

Citizen Grond

5.6%

Searching In Shadows

5.6%

Desert History: Area 51

5.6%

When a Curse is a Blessing

5.6%

Canada History: Great Bear Lake

5.6%

Collateral Damage

5.6%

Colonel

5.6%

Firewalker

5.6%

Prime Time Regular

5.6%

Manimal Resources

5.6%

Vanquished Captain Claw

5.6%

Blind Psi-ded

5.6%

Bottom Feeder

5.6%

Vanquished Ripper

5.6%

Vanquished Roman Stepanov

5.6%

Conviction

5.6%

Vanquished Stingray

5.6%

War of the 'Foots

5.6%

Lemuria History: Undying Reef

5.6%

Cherenkov's Radiation

5.6%

Lemuria History: Rastrinfhar's Abyss

5.6%

The Cast Away

5.6%

Jolt

5.6%

I Believe

5.6%

Vanquished Zarn

5.6%

Resonant

5.6%

Grease Monkey

5.6%

Fully Submersible

5.6%

Flame-kissed

5.6%

Purifier

5.6%

Vanquished Bleak Elder

5.6%

Historian: Millennium City

Research the history of notable Millennium City sites
5.6%

Alternative Energies

5.6%

Slightly Queasy

5.6%

Blazing

5.6%

Vanquished Hyrg Coruscator

5.6%

Vanquished Dr. Dino Demogaard

5.6%

Vanquished Kigatilik

5.5%

Historian: Monster Island

Find and investigate the historical objects in each neighborhood of Monster Island.
5.5%

Big Game Hunter

5.5%

General

Defeat 1000 Soldier Nemesis Minions
5.5%

Blaze

5.5%

B.A.S.H. Silver Belt

5.5%

Battle Toads

5.5%

Ruffian

5.5%

Monster Island: Spawn Camper

Find all Respawns in Monster Island
5.5%

Top of the World

5.5%

End of Line

Defeat 1000 Robot Nemesis Minions
5.5%

Malchick

5.5%

Bounty Hunter

5.5%

Get to the Point

5.5%

Slayer

5.5%

Qliphothic Lore

5.5%

Desert Bounty Hunter

5.5%

As Seen on T.V.

5.5%

Drill Bits

5.5%

Great Demon Victory

5.5%

Buried at Sea

5.5%

Destroyerology 101

5.5%

Dai-Gensui

Defeat 1000 Ninja Nemesis Minions
5.5%

Puppetmaster

5.5%

B.A.S.H. Championship

5.5%

Major Circuit

5.5%

Quality Control

5.5%

Great White

5.5%

Apocalypse Bronze Belt

5.5%

Myth Buster

5.5%

Judge

5.5%

Flak Attack

5.5%

Ifrit

5.5%

The PSI Conspiracy

5.5%

Medic

5.5%

U.T.C. Silver Belt

5.5%

Mystery of Mechanon

5.5%

Hatchling Victory

5.5%

Home on the Range

5.5%

Joy Buzzer

5.5%

Reflections on Destroyer

5.5%

Convict

5.5%

Decoy

5.5%

The Vengeance Journals

5.5%

Street Racer

5.5%

Teleios' Experiments

5.5%

Parole Officer

5.5%

Apocalypse Silver Belt

5.5%

African Art Collector

5.5%

Tower Assault

5.5%

Mad Correspondence

5.5%

VIPER Recruitment

5.5%

Johnston's Private Reserve

5.5%

Beastmaster

5.5%

Heavyweight

5.5%

Angel

5.5%

Doppelganger

5.5%

Insecticide

5.5%

Buckaroo

5.5%

Canada: Spawn Camper

Find all Respawns in Canada
5.5%

Monster Island: Cartographer

Clear all of the map and find all respawn points on Monster Island.
5.5%

Cowpuncher

Defeat 5000 Cowboy Robots
5.5%

Komodo

Defeat 5000 Lemurians
5.5%

WMD

Defeat 5000 Irradiates
5.5%

Sea Wolf

5.5%

Air Wolf

5.5%

Wolfsbane

5.5%

Garbage Collector

5.5%

Open Mission: Plunder the Sea

5.5%

Open Mission: Great Barrier Grief

5.5%

Leader of the Pack

5.5%

Executioner

Defeat 5000 Escaped Prisoners
5.5%

Bite Me

5.5%

Destroid Triumph

Defeat 5000 Destroids
5.5%

Jurassic Perk

5.5%

Who's Laughing Now?

5.5%

Moonstruck

5.5%

Scarface

5.5%

Cabellero

Defeat 5000 Burnside Ghosts
5.5%

Bleak Minion Triumph

Defeat 5000 Bleak Minions
5.5%

CEO

Defeat 5000 Argent
5.5%

Winter Warrior

5.5%

Surgeon General

5.5%

Historian: Desert

Research the history of notable Desert sites.
5.5%

Adamant

5.5%

Secutor

5.5%

Hoplomachus

5.5%

Murmillo

5.5%

Obliterator

5.5%

Palus

5.5%

Primus Palus

5.5%

Historian: Canada

Find and investigate the historical objects in each neighborhood of Canada.
5.5%

Lemurian Sub Triumph

Defeat 50 Lemurian Submarines
5.5%

Gets Up and Kills

5.5%

Lemurian Carvings

5.5%

Head for the Hills

5.5%

Revolution under the Sea

5.5%

The Deep End

5.5%

Early Bird

5.5%

Not Dead Yet

5.5%

VIPER Loremaster

5.5%

Teleios Loremaster

5.5%

The Harrowing

5.5%

Alien Invader Loremaster

5.5%

Kings of Edom Loremaster

5.5%

Gadroon Orders

5.5%

Black Belt

5.5%

Dr. Destroyer Loremaster

5.5%

Deputy

5.5%

Crowns of Krim Loremaster

5.5%

Rift Runner

5.5%

Jouster

5.5%

Aliens of Earth

5.5%

Manimal Triumph

Defeat 5000 Man Animal Hybrids
5.5%

Volatile

5.5%

Be Prepared

5.5%

Demolition Man

Destroy 25000 Objects
5.5%

Bugzapper

Defeat 5000 Qularr
5.5%

Perfection of Madness

5.5%

Corporate Malfeasance

5.5%

Aegir Master Diver

5.5%

Machine Revolution

5.5%

Snake Charmer

Defeat 5000 Viper
5.5%

Lemuria: Cartographer

Enter all neighborhoods and find all respawn points in Lemuria.
5.5%

Viper's Supersoldier Program

5.5%

Lemuria: Spawn Camper

Discover all Respawn Points in Lemuria
5.5%

Historian: Lemuria

Research the history of notable Lemurian sites.
5.5%

Mechanon Loremaster

5.5%

Apocalypse Championship

5.5%

Respect for the Dead

5.5%

Crispy

5.5%

Ego

5.5%

Multidimensional

5.5%

Hexed and Vexed

5.5%

Toxic Avenger

5.5%

Baywatch

5.5%

Jailbird

5.5%

Pesticide

5.5%

Lemuria History: Caliginous Depths

5.5%

Diamond

5.5%

Canada History: Hoarfrost Hills

5.5%

Under Pressure

5.5%

A Bit Green

5.5%

Perforated

5.5%

Snow Flake

5.5%

Shattered

5.5%

The Impaler

5.5%

Death by a Thousand Cuts

5.5%

Empyrean Construct Assault

5.5%

Apocalypse: Stronghold - Silver Belt

5.5%

U.T.C. Bronze Belt

5.5%

All About VIPER

5.5%

I'd rather be sailing

5.5%

The Crowns of Darkness, Blood, and Fire

5.5%

Maple Leaf

5.5%

Pacify the Spirits

5.5%

Apocalypse: Stronghold - Gold Belt

5.5%

Don't Go Chasing Waterfalls

5.5%

Battle Arena Super Heroes - Gold Belt

5.5%

Master of the Arcane

5.5%

Supercharged

5.5%

Torpedo Run

5.5%

Acoustic

5.5%

Number One Crush

5.5%

Particle Man

5.5%

Impaled

5.5%

Little Nook

5.5%

Well-done

5.5%

Bad Vibrations

5.5%

Atom Smasher

5.5%

Zapped

5.5%

Changer of Worlds

5.5%

Top of the Heap

5.5%

Pirates of the Abyss

5.5%

Super Ego

5.5%

Flayed

5.5%

Atomized

5.5%

Absolute Zero

5.5%

Warped

5.5%

Apocalypse Survivor

5.5%

Swabbie

5.5%

The Worms Crawl Out

5.5%

The Flame of Krim

5.5%

Those Who Dwell in Bleakness

5.5%

Bruised Ego

5.5%

Charred

5.5%

Damaged Ego

5.5%

Sub Zero

5.5%

Toxic Crusader

5.5%

Ice Cube

5.5%

Nest of Serpents

5.5%

Stop and smell the...

5.5%

Battle Arena Super Heroes - Bronze Belt

5.5%

Ruin from the Ancient Past

5.5%

Destroyer Research

5.5%

Karkaradon Texts

5.5%

Steam Bath

5.5%

Privateer

5.5%

Steadfast

5.5%

Vanquished Vikorin the Blind

5.5%

Aegir Cave Diver

5.5%

Banzai Pipeline

5.5%

Vanquished The Bronze King

5.5%

Combatant

5.5%

B.A.S.H. Bronze Belt

5.5%

Vanquished Teleiosaurus Hatchling

5.5%

Harmful

5.5%

Aegir Wreck Diver

5.5%

Qularr Operations

5.5%

Vanquished Qwyjibo

5.5%

A Taste for the Toxic

5.5%

Orca

5.5%

Banisher

5.5%

Vanquished Grond

5.5%

Predator

5.5%

Rubber Room

5.5%

The Crowns of Krim

5.5%

Wrangler

5.5%

Brainfreeze

5.5%

Angler

5.5%

Hole In The Wall

5.5%

Canada: Cartographer

Explore all of the map and find all of the respawn points in Canada.
5.5%

Apocalypse: Stronghold - Bronze Belt

5.5%

Jar Collector

5.5%

Tenderfoot

5.5%

Battle Arena Super Heroes - Silver Belt

5.5%

Cold-blooded

5.5%

Bleak Minion Victory

5.5%

Building a Better Serpent

5.4%

Mephistopheles

Defeat 5000 Demons
5.4%

The Exorcist

Defeat 1000 Demon Nemesis Minions
5.4%

Vanquished Megalodon

5.4%

Evil Eye

5.4%

Dean of Wormers

Defeat 5000 Elder Worms
5.4%

Empyrean Construct Triumph

Defeat 5000 Empyrean Constructs
5.4%

Trapper

5.4%

Vanquished Teleios

5.4%

Ghost Buster

Defeat 5000 Evil Spirits
5.4%

Netherdemon Assault

5.4%

Hellraiser

Defeat 5000 Demon
5.4%

Towering Inferno

Defeat 5000 Fire Demons
5.4%

Exploding Cigar

Defeat 5000 FoxBattle Bots
5.4%

Toad Warrior

Defeat 5000 Gadroons
5.4%

Pugilist

5.4%

Droogie

Defeat 5000 Black Ace Gang Members
5.4%

Vanquished the Ghost Pirate Ship

5.4%

Sheriff

Defeat 1000 Cowboy Nemesis Minions
5.4%

Easy Rider

Defeat 5000 Cobra Lord Gang Members
5.4%

Psych Ward

Defeat 5000 Maniac Gang Members
5.4%

Purple Haze

Defeat 5000 New Purple Gang Members
5.4%

Vanquished The Maw

5.4%

Vanquished Leviathan

5.4%

The Godfather

5.4%

Exterminator

Defeat 1000 Insectoid Nemesis Minions
5.4%

Rescue Dog

5.4%

Deep Impact

5.4%

Corsair

Defeat 1000 Pirate Nemesis Minions
5.4%

Mr. Robotto

5.4%

Netherdemon Victory

5.4%

Ultimate Tournament of Champions - Bronze Belt

5.4%

Special Circuit

5.4%

Herpetologist

Defeat 1000 Lizardmen Nemesis Minions
5.4%

World Circuit

5.4%

Neptune

Defeat 5000 Aquatic Lemurians
5.4%

Shaolin

Defeat 5000 Cult of the Red Banner
5.4%

Mech Warrior

Defeat 5000 Bureau 17 Robots
5.4%

U.T.C.Championship

5.4%

Fireproof

Defeat 1000 Infernal Nemesis Minions
5.4%

Park Ranger

Defeat 5000 Contaminated Wildlife
5.4%

Hail to the King

5.4%

King of the Zombies

5.4%

Prison Guard Victory

5.4%

Swashbuckler

5.4%

Vanquished Rampaging Teleioraptor

5.4%

Coming to Get You

5.4%

Ultimate Tournament of Champions - Gold Belt

5.4%

Deadly

5.4%

Great Demon Triumph

Defeat 5000 Great Demon Minions
5.4%

Open Mission: Trumping the Shark

5.4%

Van Helsing

Defeat 1000 Undead Nemesis Minions
5.4%

Hard of Hearing

5.4%

Lightning Rod

5.4%

Freebooter

5.4%

Glacier

5.4%

Hidden Treasure

5.4%

Danger Magnet

5.4%

Shadow of the Destroyer

5.4%

Say What?

5.4%

The Kings Shall Rise

5.4%

Necronomicon

5.4%

Gladiator

5.4%

Electrified

5.4%

Surgeon

5.4%

Glows in the Dark

5.4%

Dangerous

5.4%

Vanquish Bronze King

5.4%

Goes to 11

5.4%

Desert History: Uranium Flats

5.4%

Tesseract

5.4%

Just a flesh wound

5.4%

Empyrean Construct Victory

5.4%

Dead Ringer

Defeat 5000 Teleioclones
5.4%

Captain Ahab

Defeat 5000 Sea Creatures
5.4%

Desert History: Devil's Head Mesa

5.4%

Hatchling Triumph

Defeat 5000 Teleiosaurus Hatchlings
5.4%

Mountie

Defeat 5000 Hunter-Patriots
5.4%

Pay-per-view Star

5.4%

Warden

Defeat 1000 Convicts Nemesis Minions
5.4%

Mako

Defeat 5000 Karkaradon
5.4%

Ultimate Tournament of Champions - Silver Belt

5.4%

Sharkbite Survivor

5.4%

Jurassic Perk

5.4%

Haunted

5.4%

Smooth Criminal

5.4%

Felon

5.4%

Netherdemon Triumph

Defeat 5000 Nether Demons
5.4%

Urban Legend

Defeat 5000 Corrupted Bigfoot
5.4%

Ripley

Defeat 1000 Alien Nemesis Minions
5.4%

Stay Out of the Lava

5.4%

Vulcan's Champion

5.4%

Hooligan

Defeat 1000 Thug Nemesis Minions
5.4%

Pet Cemetary

Defeat 5000 Pets
5.4%

Buccaneer

Defeat 5000 Pirate Ghosts
5.4%

Prosecutor

Defeat 5000 Prisoners
5.4%

Prison Guard Triumph

Defeat 5000 Prison Guards
5.4%

Migraine

Defeat 5000 PSI
5.4%

Inside My Head

5.4%

Decimated Ego