Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Black Ops

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 68
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
69.8%

Sacrifice

Ensure your squad escapes safely from Cuba.
65.9%

Death to Dictators

Take down Castro with a headshot.
64.7%

Give me liberty, or give me death

Escape Vorkuta.
63.8%

VIP

Receive orders from Lancer.
60.3%

A safer place

Sabotage the Soviet space program.
56.1%

Looks don't count

Break the siege in the battle of Khe Sanh.
53.4%

SOG Rules

Retrieve the dossier and the defector from Hue City.
51.5%

Broken English

Escape Kowloon.
51.4%

The Dragon Within

Kill 10 NVA with Dragon's Breath rounds.
50.0%

Some wounds never heal

Escape the past.
48.4%

Raining Pain

Rack up a body count of 20 NVA using air support in Hue City.
48.1%

Never get off the boat

Find the Soviet connection in Laos.
43.6%

Clarity

Crack the code.
43.0%

Up close and personal

Silently take out 3 VC.
42.9%

Stand Down

Complete the campaign on any difficulty.
37.2%

Vehicular Slaughter

Destroy all enemies on vehicles during the prison break.
35.0%

"Insert Coin"

Access the terminal and battle the forces of the Cosmic Silverback in Dead Ops Arcade.
31.7%

Just ask me nicely

29.5%

Sally Likes Blood

Demonstrate killer economic sensibilities by taking down 3 enemies with a single bullet
26.8%

Unconventional Warfare

Use the explosive bolts to kill 30 enemies in the campaign.
22.9%

Lord Nelson

Destroy all targets and structures while making your way up the river.
13.4%

Heavy Hand

Use the Grim Reaper to destroy the MG emplacement.
13.1%

Mr. Black OP

Enter the Soviet relay station undetected.
11.0%

Slingshot Kid

Destroy all slingshot targets in 3 attempts.
10.6%

Pathfinder

Guide the squad through the Soviet outpost without them getting killed.
9.9%

No Leaks

Make it through the NOVA 6 gas without dying on Rebirth Island.
9.0%

Tough Economy

Use no more than 6 TOW guided missiles to destroy the tanks in the defense of Khe Sanh.
8.4%

Eaten by a Grue

6.0%

I hate monkeys

Kill 7 monkeys in under 10 seconds in the Rebirth labs.
6.0%

BLACK OP MASTER

Complete the campaign on Hardened or Veteran difficulty.
5.4%

Hands Off the Merchandise

Kill the Pentagon thief before it can steal your load-out.
4.5%

Russian bar-b-q

Incinerate 10 enemies with the flamethrower attachment in the POW compound.
3.9%

Frag Master

Kill 5 enemies with a single frag grenade in the campaign.
3.9%

Cold Warrior

Complete "Operation 40," "Vorkuta," and "Executive Order" on Veteran difficulty.
3.6%

Double Trouble

Use only dual wield weapons to escape Kowloon.
3.1%

The eagle has landers

In Ascension, escape on all 3 lunar landers.
2.9%

Down and Dirty

Complete "SOG" and "The Defector" on Veteran difficulty.
2.7%

It's your funeral

Complete "Numbers," "Project Nova," and "Victor Charlie" on Veteran difficulty.
2.7%

Not Today

Complete "Crash Site," "WMD," and "Payback" on Veteran difficulty.
2.7%

See Me, Stab Me, Heal Me

2.4%

Burn Notice

Complete "Rebirth" and "Redemption" on Veteran difficulty.
2.3%

They are going THROUGH!

In Ascension, kill at least 5 zombies with 1 Gersh Device.
2.0%

Double Whammy

Destroy both helicopters with one Valkyrie missile from the deck of the ship.
2.0%

With extreme prejudice

Get to the POW compound in the Hind using only rockets.
2.0%

One Small Hack for a Man...

In Moon, hack something.
1.9%

Monkey See, Monkey Don't

In Shangri-La, get something from the monkeys.
1.7%

Zomb Disposal

In Shangri-La, dispose of a Napalm zombie without it harming any players.
1.7%

Blinded By the Fright

In Shangri-La, kill a Shrieker zombie while blinded by it.
1.7%

Quiet on the Set

In Call of the Dead, cut the lights on the Director
1.6%

The Collector

Buy every weapon off the walls in a single Zombies game.
1.5%

Closer Analysis

Find all the hidden intel.
1.5%

Easy Rhino

In Dead Ops Arcade, use a Speed Boost to blast through 20 or more enemies at one time.
1.3%

Fully Armed and Operational

In Moon, acquire 3 pack-a-punched weapons at the same time.
1.3%

Stand-in

In Call of the Dead, send the crew to Paradise in solo or co-op.
1.3%

Light Foot

Escape the ship with 2:15 left on the timer in Veteran.
1.3%

Chimp on the barbie

In Ascension, kill a space monkey with a fire trap.
1.2%

Space Race

In Ascension, Pack-a-Punch a weapon by round 8.
1.2%

Cryogenic Slumber Party

In Moon, complete Richtofen's grand scheme.
1.1%

Stuntman

In Call of the Dead, make a zombie explode using the V-R11
1.0%

Ensemble Cast

In Call of the Dead, send the crew to Paradise in co-op
1.0%

Sacrificial Lamb

Kill 6 zombies after getting shot by a Pack-a-Punched Crossbow bolt.
0.9%

Small Consolation

In Shangri-La, use the 31-79 JGb215 on each type of zombie.
0.9%

Time Travel Will Tell

In Shangri-La, acquire the focusing stone.
0.9%

One Giant Leap

In Moon, become trapped in the Receiving Area and free yourself through resurrection in co-op.
0.9%

Big Bang Theory

In Moon, gain sweet, sweet, revenge.
0.8%

Shooting on Location

In Call of the Dead, kill 10 zombies with one Scavenger shot from over 100 feet away
0.8%

Perks in Spaaaaace!

In Moon, purchase every perk in one game.
0.8%

Ground Control

In Moon, prevent each excavator from breaching the base in one game.