Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Analogue: A Hate Story

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
58.4%

Hack the Mugunghwa

Successfully gain admin access to a restricted UKSPA computer system.
51.7%

See you next mission!

Complete your task by downloading the Mugunghwa's log files.
47.6%

Korean Fusion

Survive near-certain death with your keyboard wizardry!
46.4%

Maid Her Do It

Play with *Hyun-ae instead of doing your job.
41.8%

Mai Waifu

You're the first person she's seen in centuries, but it must be true love~
39.5%

Abusive Jerk

Treat *Hyun-ae with the sort of respect she's used to.
38.6%

Forever Alone

Abandon the Mugunghwa AIs to their fates.
28.3%

2 Girls, 1 Core

Do the impossible by unlocking the harem ending.
25.2%

TsunderAI

Engage in an act of unlawful kidnapping.
23.3%

Friendzone

"It's not you, *Hyun-ae. It's me."
18.5%

Rainbow Connection

Treat *Mute in a manner she considers unbecoming of a woman.
17.9%

Failure to Prioritize

Make a terrible mistake during the reactor sequence.
14.1%

Deep Space Detective

Download every single log file.
12.1%

Crossdresser

Finish *Mute's route as both a man and a woman.