สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

AaAaAA!!! - A Reckless Disregard for Gravity

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 7
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
36.4%

I am One in a Million, and There Are Six Thousand People in the World Exactly Like Me

Awarded for racking up over 999,999.999 points total.
16.8%

I Have Jumped Beyond the Powers of Two, and Have Lived to Tell the Tale

Awarded for completing your 128th jump.
15.6%

Air. Wind. Sun. Pain. I Am All of This, and Your Mom Makes a Fine Pasta Dinner.

Complete the Summer Sun level from the main menu with 5 stars. Available for a limited time during Summer 2011! Hurry!
12.6%

I Have Broken More Glass Than a Finely Corpulent Opera Singer, and Love Myself For It

Awarded for breaking 1,000 scoring plates.
7.8%

I am at Risk of Contracting Mononucleosis, Which is Known Colloquially as the Kissing Disease

This achievement is an award which is awarded for achieving 10,000 kisses total.
1.0%

The Rhylos and Skaery Memorial Achievement, for Which We Will Honor Them

All fives. All five stars. On all levels. 81 levels. Yeah.
0.9%

I Avoid Sleep Wherever Possible, So I Played AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! a Whole Lot

Awarded for completing 4,096 jumps.