Thông số chơi toàn cầu

Danh sách trò chơi

Đây là những trò chơi có hỗ trợ Thành Tựu Steam

1... 2... 3... KICK IT! (Drop That Beat Like an Ugly Baby)

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


10,000,000

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


2XL Supercross

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


3DMark

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


3DMark 11

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


3DMark Vantage

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


4 Elements

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


7 Wonders: Ancient Alien Makeover

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


A Game of Thrones - Genesis

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


A New Beginning - Final Cut

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


A Valley Without Wind

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


A Valley Without Wind 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


A Virus Named TOM

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


A.R.E.S.

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


A.V.A. Alliance of Valiant Arms™

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


AaAaAA!!! - A Reckless Disregard for Gravity

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! for the Awesome

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ace of Spades

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Achron

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Achron Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Adam's Venture Episode 1: The Search For The Lost Garden

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Adam's Venture Episode 2: Solomon's Secret

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Adam's Venture Episode 3: Revelations

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Adventures of Shuggy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Aerofly FS 1 Flight Simulator

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Afterfall InSanity Extended Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Agarest: Generations of War

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Age of Chivalry

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Age of Empires II (2013)

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Age of Empires® III (2007)

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Agricultural Simulator 2013 Steam Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


AI War: Fleet Command

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Air Conflicts - Secret Wars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Air Conflicts: Pacific Carriers

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Air Conflicts: Vietnam

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Air Forte

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Airline Tycoon 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


AirMech Strike

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Alan Wake

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Alan Wake's American Nightmare

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Alien Breed 2: Assault

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Alien Breed 3: Descent

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Alien Breed: Impact

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Alien Hallway

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Alien Swarm

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Aliens vs. Predator

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Aliens: Colonial Marines

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


All Zombies Must Die!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Altitude

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


America's Army 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Analogue: A Hate Story

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Analogue: A Hate Story Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ancients of Ooga

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


And Yet It Moves

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Anna - Extended Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Anomaly 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Anomaly Warzone Earth

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Anomaly Warzone Earth Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Another World

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


APB Reloaded

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


APOX

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Aquaria

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Arcadia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Arcane Saga Online

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


ArcaniA: Fall of Setarrif

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Archeblade

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Arena Wars 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Assassin's Creed® III

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Astro Tripper

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Atlantica Online

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Atom Zombie Smasher

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Audiosurf

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Audiosurf 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Autonomous Prototype

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Avadon 2: The Corruption

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Avadon: The Black Fortress

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Avernum: Escape From the Pit

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Axel & Pixel

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


AZMD! Scorepocalypse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


B.U.T.T.O.N.

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Bad Rats

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Bastion

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Batman: Arkham City GOTY

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Batman: Arkham City™

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Battle for Graxia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Beat Hazard

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Before the Echo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Bejeweled 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Big Brain Wolf

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Binary Domain

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


BioShock Infinite

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


BIT.TRIP BEAT

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


BIT.TRIP CORE

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


BIT.TRIP Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


BIT.TRIP RUNNER

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


BIT.TRIP VOID

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Blacklight: Retribution

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Blackwell Convergence

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Blackwell Deception

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Blackwell Unbound

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Blade Kitten

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Blades of Time

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Blocks That Matter

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Blood Bowl: Chaos Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Bloody Good Time

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Bob Came in Pieces

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Booster Trooper

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Borderlands 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Borderlands 2 RU

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Borderlands GOTY

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Botanicula

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Braid

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Brawl Busters

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Breach

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Bridge Constructor

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


BRINK

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Brothers - A Tale of Two Sons

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Brütal Legend

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Buccaneer: The Pursuit of Infamy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Bullet Candy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Bunch Of Heroes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Burn Zombie Burn

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cabela's® Dangerous Hunts 2013

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cabela's® Hunting Expeditions

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Call of Duty: Black Ops

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Call of Duty: Black Ops - Multiplayer

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Call of Duty: Modern Warfare 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Call of Duty: Modern Warfare 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Call of Juarez Gunslinger

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cannon Brawl

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Capsized

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Cargo Commander

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cargo! - The quest for gravity

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Carrier Command: Gaea Mission

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


CastleStorm

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition DEMO

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Catan

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cave Story+

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Chainsaw Warrior

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Champions Online

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Chaos on Deponia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Chaos Theory

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Children of the Nile

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Children of the Nile: Alexandria

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Chime

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Chivalry: Medieval Warfare

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cities in Motion

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cities XL 2012

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cities XL Platinum

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


ClaDun x2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Clickr

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Clones

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Cloning Clyde

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cogs

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Colour Bind

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Commander: Conquest of the Americas

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Commander: Conquest of the Americas Gold

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Company of Heroes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Company of Heroes 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Confrontation

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Containment: The Zombie Puzzler

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Contraption Maker

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cook, Serve, Delicious!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Cortex Command

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Costume Quest

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Counter-Strike: Global Offensive

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Counter-Strike: Source

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Critical Mass

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Critter Crunch

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cubemen

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Cubemen 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Cubetractor

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


D.I.P.R.I.P. Warm Up

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Damage Inc

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


DARK

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dark Void Zero

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Darkfall Unholy Wars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Darksiders

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Darksiders

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Darksiders II

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Data Jammers: FastForward

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Data Jammers: FastForward Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Day of Defeat: Source

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


DC Universe Online

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dead Horde

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dead Hungry Diner

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dead Hungry Diner Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dead Island

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dead Island Riptide

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dead Pixels

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Deadlight

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dear Esther

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Death Rally

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


DeathSpank

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


DeathSpank: Thongs Of Virtue

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


DEFCON

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Defender's Quest: Valley of the Forgotten

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Defender's Quest: Valley of the Forgotten Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Defenders of Ardania

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Defense Grid 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Defense Grid: The Awakening

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Defense Technica

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Defy Gravity

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Delve Deeper

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Demigod

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Demolition, Inc.

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Demonicon

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Deponia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


DETOUR

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Deus Ex: Human Revolution

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Diamond Dan

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Din's Curse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Din's Curse Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dino D-Day

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


DiRT 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


DiRT Showdown

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Disciples III: Renaissance

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dishonored

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Dishonored RHCP

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


District 187

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Divinity: Dragon Commander

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Doc Clock: The Toasted Sandwich of Time

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Doctor Who: The Eternity Clock

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dogfight 1942

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


DogFighter

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dogfighter Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


DOOM 3: BFG Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dragon Nest

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dragon's Prophet

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Drawn: The Painted Tower

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dream Pinball 3D

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dreamkiller

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Droplitz

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Duke Nukem Forever

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Duke Nukem Forever

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeon Defenders

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeon Fighter Online

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeon Hearts

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Dungeon Siege III

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeonland

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeons & Dragons: Daggerdale

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeons - The Dark Lord

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dungeons of Dredmor

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Dust: An Elysian Tail

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dwarfs!?

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Dyad

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dying Light

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dynamite Jack

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Dystopia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


E.Y.E: Divine Cybermancy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


E.Y.E: Divine Cybermancy Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Eador. Genesis

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Eador. Masters of the Broken World

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Earth Defense Force: Insect Armageddon

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


EDGE

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Edna & Harvey: Harvey's New Eyes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Edna & Harvey: Harvey's New Eyes Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Electronic Super Joy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Elegy For A Dead World

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Element4l

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Elsword

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Empire: Total War Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


ENDLESS™ Space - Definitive Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


English Country Tune

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Eternity's Child

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Eufloria

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


EverQuest II

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Eversion

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Everyday Genius: SquareLogic

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


F.E.A.R. 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


F1 2012

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


F1 2013

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


F1 Race Stars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Faerie Solitaire

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fairy Bloom Freesia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fallen Earth

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fallout: New Vegas

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fallout: New Vegas RU

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Family Guy™: Back to the Multiverse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Farming Simulator 2013

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fate of the World

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fieldrunners

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Fieldrunners 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


FINAL FANTASY VII

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fist Puncher

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Flatout 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Flight Control HD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


FLOCK!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fluttabyes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


FLY'N

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2010

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2011

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2011 Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2012

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2012 Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2012 Review

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2012 Russian

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Football Manager 2013

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Football Manager 2013 Asia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Football Manager 2013 Korean

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Football Manager 2013 Russian

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


FORCED

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Foreign Legion: Buckets of Blood

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Fortix

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Fortix 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Fray

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Front Mission Evolved

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Frontline Tactics

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Frozen Synapse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Full Throttle Remastered

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Galactic Bowling

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Galactic Civilizations II: Ultimate Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Galaxy on Fire 2™ Full HD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Galcon Fusion

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Garry's Mod

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Garshasp: The Monster Slayer

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gas Guzzlers Extreme

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Gateways

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gear Up

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Gemini Rue

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gemini Wars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gettysburg: Armored Warfare

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Giana Sisters: Twisted Dreams

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Giana Sisters: Twisted Dreams Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Go Home Dinosaurs!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gorky 17

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gotham City Impostors

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gotham City Impostors: Free To Play

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gratuitous Tank Battles

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gravitron 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Greed Corp

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


GRID 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Grotesque Tactics 2 - Dungeons and Donuts

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Grotesque Tactics: Evil Heroes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Guardians of Graxia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Gun Monkeys

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Guncraft

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


GundeadliGne

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Gundemonium Recollection

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Hack, Slash, Loot

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hacker Evolution Duality

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Hacker Evolution Duality Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Half Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Half-Life 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Half-Life 2: Episode One

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Half-Life 2: Episode Two

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hamilton's Great Adventure

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Hard Reset

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Harvest: Massive Encounter

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hate Plus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hell Yeah!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hexodius

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Highborn

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hinterland

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hinterland Beta

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hitman: Absolution

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hitman: Sniper Challenge

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hitogata Happa

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


HOARD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Home

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Homefront

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hotline Miami

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Hydrophobia: Prophecy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


I Am Alive

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


iBomber Attack

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


iBomber Defense

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


iBomber Defense Pacific

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ignite

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ignite Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Incredipede

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Infected: The Twin Vaccine - Collector's Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


inMomentum

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Insane 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Insurgency: Modern Infantry Combat

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Intrusion 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Intrusion 2 Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ion Assault

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Iron Grip: Warlord

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Ittle Dew

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Jack Keane 2 - The Fire Within

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Jagged Alliance - Back in Action

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Jagged Alliance - Back in Action Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Jagged Alliance Online - Steam Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Jagged Alliance: Crossfire

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Jamestown

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Jet Set Radio

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Joe Danger

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Joe Danger 2: The Movie

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Jolly Rover

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Jurassic Park: The Game

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Just Cause 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Kairo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Kane & Lynch 2: Dog Days

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Karateka

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Kenshi

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Killing Floor

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Kinetic Void

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


King's Bounty: Warriors of the North

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Kingdom Wars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Kingdoms of Amalur: Reckoning™

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


KnightShift

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Knock-knock

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


KrissX

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Kung Fu Strike: The Warrior's Rise

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


L.A. Noire

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


La-Mulana

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lara Croft and the Guardian of Light

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Larva Mortus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lead and Gold - Gangs of the Wild West

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Left 4 Dead

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Left 4 Dead 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Legend of Grimrock

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Legends of Dawn

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Legends of Pegasus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


LEGO® Harry Potter: Years 5-7

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


LEGO® The Lord of the Rings™

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Leviathan: Warships

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Light of Altair

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lightfish

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lightfish Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


LIMBO

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lords of Football

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lost Planet 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lucidity

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Lucius

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Lunar Flight

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Lunnye Devitsy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Luxor Evolved

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Mabinogi

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


MacGuffin's Curse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Madballs in...Babo: Invasion

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Mafia II (Classic)

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2013

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Magic: The Gathering – Tactics

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Magic: The Gathering — Duels of the Planeswalkers 2012

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Magical Diary: Horse Hall

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Magical Drop V

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Magicka

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Magnetis

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Magrunner: Dark Pulse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


MapleStory

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mare Nostrum

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mark of the Ninja

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mars: War Logs

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Marvel Heroes Omega

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Max Payne 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mayhem Intergalactic

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Memoir '44 Online

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Men of War: Assault Squad

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Men of War: Condemned Heroes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Men of War: Vietnam

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Mercenary Kings

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Metal Drift

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Metro 2033

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Metro: Last Light

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


MEVO & the Grooveriders

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


MEVO & the Grooveriders Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Miasmata

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Miner Wars 2081

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mole Control

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Monday Night Combat

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Monkey Island 2: Special Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mortal Kombat Kollection

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mosby's Confederacy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


MotoGP™13

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mount & Blade: Warband

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mount & Blade: With Fire and Sword

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mr. Robot

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ms. Splosion Man

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


MUD - FIM Motocross World Championship™

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Multiwinia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Mutant Storm Reloaded

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


MX vs. ATV Reflex

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Nancy Drew: Alibi in Ashes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Nancy Drew: Ransom of the Seven Ships

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Nancy Drew: Warnings at Waverly Academy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


NASCAR The Game: 2013

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Nation Red

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Natural Selection 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Naval War: Arctic Circle

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


New Star Soccer 5

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


NiGHTS into Dreams...

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Nimbus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ninja Reflex: Steamworks Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


No Time to Explain

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


NyxQuest

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Obulis

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Oddworld: Munch's Oddysee

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Oddworld: Stranger's Wrath HD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Of Orcs And Men

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Offspring Fling!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Oil Rush

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Omerta - City of Gangsters

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Omerta - City of Gangsters Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


On the Rain-Slick Precipice of Darkness, Episode One

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


On the Rain-Slick Precipice of Darkness, Episode Two

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Orcs Must Die!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Orcs Must Die! 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Organ Trail: Director's Cut

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


ORION: Prelude

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Osmos

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Painkiller Hell & Damnation

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Pandora Saga: Weapons of Balance

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Papers, Please

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Party of Sin

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Path of Exile

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


PAYDAY 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


PAYDAY: The Heist

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Penguins Arena: Sedna's World

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Penny Arcade's On the Rain-Slick Precipice of Darkness 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Pickers

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Pid

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Pinball FX2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Pirates of Black Cove

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Pirates, Vikings, & Knights II

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


PixelJunk Eden

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Plain Sight

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Planet Busters

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Plants vs. Zombies: Game of the Year

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


PlayClaw 5

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Poker Night 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Poker Night at the Inventory

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Pool Nation

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Port Royale 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Portal

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Portal 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Post Apocalyptic Mayhem

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


POSTAL

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Postal 3

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Pound of Ground

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Power Of Defense

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Pox Nora

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Primal Fears

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Prime World: Defenders

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Primordia

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Project Aftermath

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


ProtoGalaxy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


PROTOTYPE 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Psychonauts

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Puzzle Agent 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Puzzle Chronicles

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Puzzle Dimension

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Puzzle Pirates

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Puzzle Quest 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Puzzler World

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Q.U.B.E.

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Quantum Conundrum

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


QuantZ

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


R.U.S.E

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


RAGE

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ravaged Zombie Apocalypse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


RAW - Realms of Ancient War

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Razor2: Hidden Skies

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Real Warfare 2: Northern Crusades

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Really Big Sky

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Realm of the Mad God Exalt

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Red Faction: Armageddon

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Red Orchestra: Ostfront 41-45

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Remember Me

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Renegade Ops

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Resident Evil 6

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Resident Evil Revelations

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Retro City Rampage™ DX

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Retro/Grade

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Retrovirus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Reus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Revelations 2012

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rhythm Zone

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Rise of Flight United

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rise of the Triad

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rise of the Triad Ludicrous Development Kit

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Risen 2 - Dark Waters

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rising Storm/Red Orchestra 2 Multiplayer

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


RISK Factions

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rochard

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rock of Ages

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Rocket Knight

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rocketbirds: Hardboiled Chicken

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rocksmith

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rogue Warrior

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Roller Coaster Rampage

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Rotastic

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


RPG Maker VX Ace

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


RPG Maker VX Ace Lite

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rugby Challenge

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rugby Challenge 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rune Classic

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Runespell: Overture

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Runespell: Overture - Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Runespell: Overture - Press

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


RUSH

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rush Bros

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Rusty Hearts

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sacraboar

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Saints Row IV

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Saints Row: The Third

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sanctum

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Sanctum 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Sang-Froid - Tales of Werewolves

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


SATAZIUS

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


SATAZIUS Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Saw

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Scarygirl

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Scoregasm

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Scoregasm Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Scribblenauts Unlimited

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sea Dogs: To Each His Own

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Season of Mystery : The Cherry Blossom Murders

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Secret of the Magic Crystal

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Septerra Core

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Serious Sam 3: BFE

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Serious Sam Double D XXL

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Serious Sam HD: The First Encounter

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Serious Sam HD: The First Encounter Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Serious Sam HD: The Second Encounter

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Shad'O

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Shank

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Shatter

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Shoot Many Robots

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Shoot Many Robots: Arena Kings

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sid Meier's Civilization V

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sideway

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sideway Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Simplz Zoo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sine Mora

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sins of a Solar Empire: Rebellion

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sins of a Solar Empire: Trinity

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Skullgirls 2nd Encore

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Skullgirls ∞Endless Beta∞

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Skulls of the Shogun

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Skyward Collapse

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Slam Bolt Scrappers

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sleeping Dogs™

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Slender: The Arrival

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Smash Cars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sniper Elite V2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Sniper Elite: Zombie Army

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sniper Ghost Warrior 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sniper: Ghost Warrior

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Snuggle Truck

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sol Survivor

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


SOL: Exodus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Solar 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Soldier Front 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sonic Adventure™ 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sonic Generations

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Space Ark

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Space Ark - Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Space Pirates and Zombies

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Space Rangers HD: A War Apart

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Space Trader: Merchant Marine

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


SpaceChem

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Spec Ops: The Line

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Spectraball

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Spiral Knights

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Spirits

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Stacking

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Star Conflict

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Star Trek

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Star Trek: D-A-C

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


StarDrive Beta

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Starscape

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Starvoid

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Stealth Bastard Deluxe

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Storm in a Teacup

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Strike Suit Infinity

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Strike Suit Zero

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Stronghold Kingdoms

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sugar Cube: Bittersweet Factory

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Sugar Cube: Bittersweet Factory Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Super Crate Box

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Super Hexagon

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Super Laser Racer

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Super Meat Boy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Super Puzzle Platformer Deluxe

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Super Sanctum TD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Super Splatters

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Superfrog HD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Supreme Commander 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Swarm Arena

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Sword of the Stars II: Enhanced Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Swords and Soldiers HD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Symphony

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Synergy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


System Protocol One

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Tactical Intervention

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Tales from Space: Mutant Blobs Attack

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Tank Universal

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Team Fortress 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Teleglitch: Die More Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Test Drive Unlimited 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Test Drive®: Ferrari Racing Legends

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Texas Cheat'Em

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


The Apogee Throwback Pack

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Ball

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


The Ball Beta

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


The Banner Saga: Factions

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


The Basement Collection

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Binding of Isaac

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Blackwell Legacy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Book of Unwritten Tales: The Critter Chronicles

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Bridge

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Dark Eye: Chains of Satinav

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Dead Linger

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Elder Scrolls V: Skyrim

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Expendables 2 Videogame

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The First Templar

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Haunted: Hells Reach

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


The Journey Down: Chapter One

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Lord of the Rings: War in the North

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


The Maw

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Misadventures of P.B. Winterbottom

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Night of the Rabbit

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Polynomial

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Raven - Legacy of a Master Thief

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Showdown Effect Beta

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Swapper

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Testament of Sherlock Holmes

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Walking Dead

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Walking Dead™: Survival Instinct

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


The Wonderful End of the World

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


They Bleed Pixels

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Thunder Wolves

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Tidalis

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Tiny and Big: Grandpa's Leftovers Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Titan Quest Anniversary Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Tobe's Vertical Adventure

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Toki Tori

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Tomb Raider

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Tony Hawk's Pro Skater HD

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Torchlight

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Torchlight Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Torchlight II

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Torchlight II Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Total War Battles: SHOGUN

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Total War: EMPIRE - Definitive Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Total War: NAPOLEON - Definitive Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Total War: SHOGUN 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Tower Wars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


TrackMania² Valley

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Train Simulator

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Trainz Simulator 12

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Transcripted

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Transformers: Fall of Cybertron

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Trials 2: Second Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Trials of the Blood Dragon

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Trine

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Trine 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Trino

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Triple Town

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Tropico 4

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Tryst

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Turba

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Ultratron

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Unepic

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Unity of Command

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Universe Sandbox Legacy

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Unreal Tournament 3: Black Edition

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Unstoppable Gorg

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


ValveTestApp852

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Vessel

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Viking: Battle for Asgard

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Vindictus

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Wake

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Waking Mars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


War for the Overworld

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


War of the Roses

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


War Thunder

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Warframe

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Wargame: AirLand Battle

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Warhammer 40,000: Space Marine

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Warlock - Master of the Arcane

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Wasteland Angel

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Waveform

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Waves

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Waves Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Who's That Flying?!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Wings of Prey

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Winter Voices

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Wizorb

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


World of Goo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


World War II: Panzer Claws

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


World War III: Black Gold

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Worms Clan Wars

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Worms Reloaded

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Worms Ultimate Mayhem

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


X3: Albion Prelude

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


X3: Terran Conflict

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


XCOM: Enemy Unknown

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Xotic

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Yar's Revenge

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


YOU DON'T KNOW JACK

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


You Need A Budget 4 (YNAB)

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


You Need A Budget 4 Trial (YNAB)

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Your Doodles Are Bugged!

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Ys I

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Ys II

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Ys Origin Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ys: The Oath in Felghana

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Zeit²

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Zen Bound® 2

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Zeno Clash

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Zero Gear

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Zero Gear Demo

Xem thống kê thành tựu toàn cầu


Ziro

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Zombie Bowl-O-Rama

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Zombie Driver

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Xem các bảng xếp hạng toàn cầu


Zuma's Revenge

Xem thống kê thành tựu toàn cầu