Global Gameplay Stats

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ the game : ตอนพิธีเปลี่ยนชีพ

Global Achievements
 
% of all
players
Total achievements: 24
You must be logged in to compare these stats to your own
75.4%

ปฐมบทพิธีกรรมนองเลือด

จบบทที่ 1
67.5%

เหยื่อรายที่ 2

65.7%

หักเหลี่ยมการิน

58.7%

ท้าทายกฏหมาย

58.7%

เหยื่อรายที่ 3

56.1%

ความจริงจากวาสินี

55.2%

เหยื่อรายที่ 4

50.0%

ต้องรอด

47.3%

เรื่องที่เล่าไม่ได้

43.8%

อย่างน้อยก็ไม่ตาย

40.3%

ใครจะเชื่อฉัน?

39.4%

กันไว้ดีกว่าแก้

32.4%

ลัลทริมา gossip

32.4%

เหยื่อรายสุดท้าย

29.8%

คนร้ายคือเธอนั่นเอง

28.0%

ทางผีบอก

20.1%

ยอดนักสืบ

20.1%

เมื่อเจ้าหญิงนิทราลืมตาตื่น

19.2%

Prison Break

17.5%

จำนนด้วยเหตุผล

14.0%

กลับใจ

7.0%

ภาพความทรงจำ

เก็บภาพ CG ครบทุกภาพ
5.2%

ความเป็นไปได้ทั้งหมด

จบเกมครบทุกแบบ
4.3%

ตื่นมาทุกวันฉันตาย

เจอฉากตายครบทุกแบบ