สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Heroes of Hammerwatch

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 81
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
72.9%

Stone Guardian

Defeat the Stone Guardian.
69.5%

Jailbreak

Unlock the prison cells.
69.4%

Mysterious Monolith

Use a monolith.
65.2%

Combo Sphere

Unlock Combo.
59.3%

Warden

Defeat the Warden.
58.5%

Unexpected Gifts

Receive a reward from the Imp.
53.7%

Chapter of Light

Unlock the Priest.
47.5%

The Old Drunkard

Unlock the Thief.
42.9%

The Three Councilors

Defeat the Three Councilors.
41.2%

Hidden Treasures

Find 50 secrets.
38.1%

The Pointy Hat

Unlock the Wizard.
33.2%

Watcher

Defeat the Watcher.
30.5%

Forsaken Tower

Beat the Forsaken Tower.
30.5%

Thundersnow

Defeat Thundersnow.
30.0%

Good Fortune

Spend 5000 gold on positive favor.
27.9%

Magic Anvil

Find the Magic Anvil.
26.9%

Miner

Find 1,000 ore.
19.6%

Gold Digger

Find 1,000,000 gold.
18.5%

Vampire Lord

Defeat the Vampire Lord.
17.4%

A Drinking Game

Consume 10 drinks at the Tavern.
15.2%

Combo Killer

Chain a combo of 500 kills.
13.5%

The Outlook Restored

Fully upgrade the Town.
12.4%

Forsaken Tower NG+

Beat the Forsaken Tower in NG+.
12.2%

Expert Ranger

Reach level 20 with a Ranger.
11.7%

Expert Sorcerer

Reach level 20 with a Sorcerer.
11.6%

Expert Paladin

Reach level 20 with a Paladin.
10.3%

Beast Slayer

Kill 50,000 Beasts.
10.3%

Expert Warlock

Reach level 20 with a Warlock.
10.2%

Expert Priest

Reach level 20 with a Priest.
9.9%

Expert Thief

Reach level 20 with a Thief.
9.4%

Expert Wizard

Reach level 20 with a Wizard.
9.4%

Gladiator

Unlock the Gladiator.
8.4%

Craftsmanship

Craft 10 items at the Magic Anvil.
8.4%

Cursed Relics

Loot a sarcophagus.
8.2%

Giant Crustworm

Defeat the Giant Crustworm.
7.7%

Sanctifier

Kill 100,000 Undead.
6.8%

Forsaken Tower NG++

Beat the Forsaken Tower in NG++.
6.5%

Desert Navigation

Reach the Pyramid without encountering a great threat.
6.4%

Queen Iris

Defeat Queen Iris.
6.0%

Book of Monsters

Find Baltzar's Book of Monsters.
4.5%

Attunement

Attune 10 items at the Magic Anvil.
4.2%

Nerys

Defeat Nerys.
4.2%

Pyramid of Prophecy

Beat the Pyramid of Prophecy.
4.1%

Forsaken Tower NG+++

Beat the Forsaken Tower in NG+++.
3.4%

Celestial Signs

Solve the constellation puzzle.
2.8%

Forsaken Tower NG++++

Beat the Forsaken Tower in NG++++.
2.8%

Demolisher

Kill 10,000 Constructs.
2.2%

Ancient Legends

Construct 3 statues.
2.1%

Expert Gladiator

Reach level 20 with a Gladiator.
2.1%

Kyra

Construct the statue of Kyra.
1.9%

Forsaken Tower NG+++++

Beat the Forsaken Tower in NG+++++.
1.7%

Calis

Construct the statue of Calis.
1.6%

Bolgarth

Construct the statue of Bolgarth.
1.6%

Pyramid of Prophecy NG+

Beat the Pyramid of Prophecy in NG+.
1.6%

Exorcist

Kill 75,000 Aberrations.
1.6%

Wylmir

Construct the statue of Wylmir.
1.5%

Master Paladin

Reach level 40 with a Paladin.
1.3%

Ewran

Construct the statue of Ewran.
1.2%

Ozreth

Construct the statue of Ozreth.
1.2%

Master Ranger

Reach level 40 with a Ranger.
1.0%

Phalarath

Construct the statue of Phalarath.
1.0%

Cedric

Construct the statue of Cedric.
1.0%

Master Thief

Reach level 40 with a Thief.
1.0%

Master Wizard

Reach level 40 with a Wizard.
1.0%

Master Sorcerer

Reach level 40 with a Sorcerer.
0.9%

Master Priest

Reach level 40 with a Priest.
0.8%

Pyramid of Prophecy NG++

Beat the Pyramid of Prophecy in NG++.
0.7%

Arena Champion

Reach rank 10 in the Arena.
0.7%

Master Warlock

Reach level 40 with a Warlock.
0.5%

Pyramid of Prophecy NG+++

Beat the Pyramid of Prophecy in NG+++.
0.3%

Grandmaster Paladin

Reach level 60 with a Paladin.
0.3%

Master Gladiator

Reach level 40 with a Gladiator.
0.3%

Pyramid of Prophecy NG++++

Beat the Pyramid of Prophecy in NG++++.
0.2%

Pyramid of Prophecy NG+++++

Beat the Pyramid of Prophecy in NG+++++.
0.2%

Grandmaster Ranger

Reach level 60 with a Ranger.
0.1%

Grandmaster Priest

Reach level 60 with a Priest.
0.1%

Grandmaster Sorcerer

Reach level 60 with a Sorcerer.
0.1%

Grandmaster Thief

Reach level 60 with a Thief.
0.1%

Grandmaster Warlock

Reach level 60 with a Warlock.
0.1%

Grandmaster Wizard

Reach level 60 with a Wizard.
0.1%

Grandmaster Gladiator

Reach level 60 with a Gladiator.