Thông số chơi toàn cầu

MODSORK

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 4
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
83.1%

Sandwich

Zap while everyone's really close.
70.9%

Laser Lazarus

Revive both avatars in a single round.
39.0%

Ready to Zap

Complete both Arcade Mode tutorials.
27.3%

Zoom! Whoosh! Boom!

Use the Spin, Stun and Bomb abilities on Level 2 or later.