Thông số chơi toàn cầu

KARAKARA

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 7
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
59.6%

First time running the game.

最初の起動
47.9%

Play it in English.

英語でプレイ
35.9%

Clear Chapter 1

1章クリア
29.4%

Clear Chapter 2

2章クリア
29.4%

CG Gallery Complete

CGギャラリーコンプリート
29.4%

Sound Gallery Complete

サウンドギャラリーコンプリート
27.3%

Play it in Japanese.

日本語でプレイ