Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

CrossCode

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 86
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
67.3%

Real History

67.2%

Chapter 1 Complete

Completed Chapter 1.
64.9%

Master of Turrets

64.1%

Chapter 2 Complete

Completed Chapter 2.
52.8%

Chapter 3 Complete

Completed Chapter 3.
47.8%

I'm also good at Plumbing

Jump a total of 1,000 times.
41.9%

Playing with Fire

Acquire the Heat Element. It's getting hot in here.
41.0%

The Key Question

Find the Thief's Key. Unlock all the bronze chests!
40.1%

The bigger they are...

39.1%

I can run for Miles!

Make a total of 50,000 Steps.
38.6%

Chapter 4 Complete

Completed Chapter 4.
37.9%

Showdown at Bergen

37.9%

Time well spent

Play the game for a total of 10 hours. Don't worry there's no speedrun version.
32.8%

They have 5 Hearts

32.0%

Feeling Ice-solated

Acquire the Cold Element. Can anyone else not feel their fingers?
30.3%

That's really Low Key

Find the White Key. Unlock all the silver chests!
29.5%

Kill it with Fire!

29.5%

Chapter 5 Complete

Completed Chapter 5.
27.7%

Making Rocky Proud

Deal a total of 1,000,000 Damage. It's time to stop now.
27.7%

Showdown at Faj'ro

26.9%

The Trickster

25.7%

Chapter 6 Complete

Completed Chapter 6.
25.4%

I know all the I-Frames

Perfect Dodge a total of 100 times. So close.
24.7%

Ultimate Power

24.7%

Chapter 7 Complete

23.4%

Lightning Returns

Acquire the Shock Element. This is Shocking!
23.0%

What is that anyway?

Acquire the Wave Element. Groovy.
22.0%

The Final Key

Find the Radiant Key. Unlock all the chests!
21.7%

The Canonical Enemy

21.6%

Combo Breaker!

Stay in a combo streak for 20 minutes. Come on, this is enough.
21.6%

Ultimate Combat Artisan

Execute a total of 1,000 Combat Arts.
21.4%

A Shadow from the Past

21.1%

Every Task can be Solved!

Complete a total of 200 Tasks.
20.6%

The None-Winged Devil

19.8%

A Test of Power

19.0%

Chapter 8 Complete

19.0%

Battle on the Crown

18.6%

Showdown at Gaia's Garden

17.4%

The Dawn's Blade

16.8%

Let's swim in my Vault!

Amass a total of 1,000,000 Credits throughout your journey.
16.8%

Chapter 9 Complete

16.7%

I need Healing!

Heal a total of 400,000 HP. 0heals!
16.6%

Reporting for Duty

Unlock 76% of all Enemy Reports. We're all Reporters now.
16.2%

Restless Frustration

16.1%

There is no Cow Level

Visit all perfectly normal landmarks in all areas.
15.7%

True Survivor

Survive 50 fights with 33% or less of your max health.
15.0%

Chapter 10 Complete

15.0%

The Experience

15.0%

The Ultimate Experience

14.6%

Lea the Explorer

Find 100% of all Landmarks in CrossWorlds. Did you help?
13.9%

Temple Mine Scavenger

Find and open all Chests in Temple Mine.
12.8%

The Avatar

Execute a Level 3 Combat Art with each Element.
12.7%

Vermillion Scavenger

Find and open all Chests in Vermillion Wasteland.
12.2%

Faj'ro Scavenger

Find and open all Chests in Faj'ro Temple.
11.2%

Dashing!

Dash a total of 20,000 times. My head feels dizzy...
9.5%

Rhombus Scavenger

Find and open all Chests in Rhombus Square and Rhombus Dungeon.
9.5%

Pierce through the Heaven

Obtain the Infinity Spiral Drill. Pass it on to the next generation when the time arrives.
9.0%

Maroon Scavenger

Find and open all Chests in Maroon Valley and Ba'kii Kum.
8.9%

The Green Thumb

Find and analyze 100% of all Environmental Objects.
8.8%

Bergen Scavenger

Find and open all Chests in Bergen Trail and Bergen Village.
8.2%

It's called a VRPit

Throw and hit a total of 50,000 Balls. Your arms must be tired.
8.1%

Grand Scavenger

Find and open all Chests in Zir'vitar Temple, So'najiz Temple and Grand Krys'kajo.
8.1%

Need more Buffs!

Use a total of 200 Consumables. I'm stuffed!
8.0%

Autumn's Scavenger

Find and open all Chests in Autumn's Rise, Rookie Harbor and Autumn's Fall.
7.9%

Sapphire Scavenger

Find and open all Chests in Sapphire-Ridge.
7.5%

Gaia's Scavenger

Find and open all Chests in Gaia's Garden and Basin Keep.
7.3%

The Fauna of the World

Find 100% of all enemies in CrossWorlds.
6.6%

Smokin' Sick Style!!!

Defeat a total of 200 enemies doing a combat streak. Calm down!
6.1%

Chest Nut

Find 100% of all Chests in CrossWorlds.
5.7%

You Can't Touch This

Perfect Guard a total of 200 times.
5.2%

Gotta help 'em all

Complete 100% of all Quests.
4.4%

ONE PUNCH!

Deal 50,000 Damage with a single hit. A punch that echoed throughout history.
4.3%

At the Speed of Sound

Win every dungeon race against Emilie.
4.2%

True Spheromancer

Win every PvP Battle against Apollo without losing a single round.
3.8%

One Shot, One Kill

Defeat 500 enemies, each with a single attack.
3.4%

I know Everything

Find 100% of all Lore Entries in CrossWorlds. All mysteries solved?
3.4%

The Iron Fist

Successfully land 50,000 close combat attacks. Mashing to victory!
3.0%

My Star Sign is Libra

Find 100% of all Traders in CrossWorlds.
3.0%

I hate Spiders!

Survive 5 Minutes in the Ring of Spiders - Endless Mode alone.
3.0%

Critical Acclaim

Land a total of 20,000 critical hits. Hit 'em where it hurts.
2.5%

Peace of Mind

Finish all Trial Caves in Bergen with all handicaps in under 1:45.
2.2%

Daughter of Artemis

Defeat a total of 8,000 Enemies. At this point you know the drill.
1.8%

Culinary Connoisseur

Find and use 100% of all Consumables. Write a book about it!
1.7%

Not today!

Successfully execute a Guard Counter 200 times.
1.6%

You Shall not Pass!

Successfully guard a total of 4,000 times. Don't touch me!
1.5%

Nature is Scary

Defeat 100 enemies by using the environment as the final blow.