Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Beyond Eyes

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
20.6%

Closure

Complete your journey
15.3%

Lonely

10.9%

Courage

10.9%

Bravery

9.0%

Thoughtful

6.9%

Persistence

5.6%

Adventure

5.3%

Truth

5.1%

Attraction

4.6%

Imagination