Thông số chơi toàn cầu

NEKOPARA Vol. 1

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 14
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
90.1%

First time running the game.

Welcome to NekoPara!
72.8%

Play it in English!

Try playing it in English!
70.1%

Opening

Clear Chapter 1
64.0%

Preparing to Open

Clear Chapter 2
59.5%

La Soleil, Open for Business!

Clear Chapter 3
55.9%

This Time, La Soleil is Open for Business!

Clear Chapter 4
52.0%

Bell-Holding, Poster Catgirl

Clear Chapter 5
46.0%

Two Catgirls in Love

Clear Chapter 6
42.8%

Like a Catpanion

Clear Chapter 7
41.1%

Play it in Japanese!

Try playing it in Japanese!
39.3%

Play it in Chinese!

Try playing it in Chinese!
39.2%

Mutual Love

Clear Chapter 8
38.9%

Neko Paradise

Thank you for playing to the end!
38.0%

That something that shakes...