Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The LEGO® Movie - Videogame

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 48
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
84.4%

Cover Your Butt!

Completed Prologue - The Prophecy
75.2%

Lets Get Craaazzzyyyy

Completed Level 1 - Bricksburg Construction
65.2%

Darn Darn Darn Darny Darn!

Completed Level 2 - Escape From Bricksburg
61.1%

Are You A DJ?

Completed Level 3 - Flatbush Gulch
57.2%

Freeze, Turkeys!

Completed Level 4 - Flatbush Rooftops
54.2%

First Try!

Completed an Instruction Build without losing any studs
54.1%

Rest In Pieces

Completed Level 5 - Escape From Flatbush
50.4%

No Frowny Faces

Completed Level 6 - Welcome to Cloud Cuckoo Land
47.9%

Building Bad

Attempted a Master Build-It with a Non-Master Builder
47.1%

Every Man For Himself!

Completed Level 7 - Attack on Cloud Cuckoo Land
45.0%

The Opposite Of Happiness

Killed 20 Enemies as Rage Unikitty
44.6%

You Can't Build 'Em All At Once

Completed Level 8 - Escape from Cloud Cuckoo Land
42.4%

Why Are My Pants Cold and Wet?

Completed Level 9 - The Depths
40.0%

Always Read The Instructions!

Completed all Instruction Builds in Story Mode
40.0%

This Bedoubled Land Couch

Completed Level 10 - Infiltrate The Octan Tower
38.3%

See You Later Alligator

Completed Level 11 - Put The Thing On The Thing
37.0%

I Super Hate You Right Now

Played as Superman and Green Lantern
36.8%

Found Your Pants, Series Is Over

Completed Level 12 - Broadcast News
36.1%

I Am A Master Builder!

Completed Level 13 - Back From Reality
35.6%

Release Every Micro Manager!

Completed Level 14 - Bricksburg Under Attack
35.1%

You Can Still Change Everything

Completed Level 15 - The Final Showdown
31.5%

I Am The Computer

Collected all studs in a hacking mini-game
30.7%

Really hard? This be Impossible!

Destroyed 50 Enemies as Metal Beard
24.3%

It's Just Business

Used Lord Business' Legs Machine
20.8%

Wear Clothes… Check!

Customised your character.
20.8%

Firestarter

Made a Fire
17.7%

Including, But Not Limited To

Purchased All Master Builders
17.3%

Pow Pow! Bullet Bullet! Gun!

Defeated 30 Enemies as Emmet Cowboy
17.2%

A House Divided

Played as Abraham Lincoln and Lady Liberty
15.9%

The Special People In Your Life

Purchased All Characters
15.8%

END OF THE LINE!

Shot Emmet with Robo Skeleton.
12.6%

The Prophecy, I Made It Up!

Switched from Vitruvius to Ghost Vitruvius
11.5%

Grrrg!

Smashed a chair as Bad Cop
11.3%

Too Bad!

Switched from Good Cop (Scribble Face) to Bad Cop.
10.3%

Ah! The Kragle!

Kragelized 10 people with the Kragle Gun
9.9%

Business Business Business

Earned 1,000,000,000 studs
9.7%

SPACESHIP SPACESHIP!

Completed all Master Builds in Server Room as Benny
8.5%

Welcome To Bricksburg

Collected all of the Red Bricks (Single Player)
6.8%

Ayayaya!

Defeated 20 Enemies As Sheriff Not-A-Robot
6.5%

You Are The Special

Achieved The Special in every level (Single Player)
4.9%

Honey, Where Are My Pants?

Collected all pairs of Pants (Single Player)
4.8%

To The Invisible Jet!

Found and destroyed the Invisible Jet
4.5%

Build Things Only You Can Build

Collected all Golden Manuals
4.3%

Everything Is Awesome!

Achieved 100% Completion
4.2%

I Could Sing This Song For Hours

Scored 21 awesome dance moves in the Construction Site dance mini game.
3.6%

Midas Touch

Completed all Golden Instruction Builds
3.4%

No Way, This Is My Jam.

Scored 21 awesome dance moves in the Kragelizer dance mini game.
3.4%

Glues Your Daddy?

Used the Kragle Gun to shoot Ma and Pa Bad Cop in the Relic Room.