Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Last Dream

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 236
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
38.5%

Drill Baby, Drill

Acquire the Drill
37.2%

Monster Crippler

Defeat 100 Monsters
31.1%

Amateur Puzzler

Complete 5 Puzzles
30.2%

Monster Maimer

Defeat 250 Monsters
29.4%

Tendency for Getting Lost

Visit 10 Terran Locations
26.4%

Just a Few Recipes

Collect 10% of All Recipes
25.8%

Monster Chaser

Defeat 10% of All Enemy Types
25.2%

Thieves Hideout

Find the Thieves Guild Hideout
23.8%

Monster Dispatcher

Defeat 500 Monsters
21.8%

Central Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Central Continent
21.6%

Puzzle Dabbler

Complete 10 Puzzles
21.1%

Miner

Open 5 Excavated Areas with Mining Bombs
20.8%

Skeleton Key

Obtain the Skeleton Key
20.5%

Here and There

Visit 20 Terran Locations
19.0%

BanditKiller

Defeat the Bandit Leader, Rufus
18.9%

Tracker

Complete Tier #1 of the Hunter's Guild
16.8%

Monster Tracker

Defeat 25% of All Enemy Types
16.8%

Monster Punisher

Defeat 1000 Monsters
16.7%

Sonar

Acquire Sonar
16.1%

Eastern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Eastern Continent
16.0%

Novice Driller

Acquired 5 Drill Items
15.9%

Fire Extinguisher

Defeat the Flame Goddess in Mt. Gerra
15.8%

Puzzle Apprentice

Complete 15 Puzzles
15.7%

Rambling Man

Visit 30 Terran Locations
15.5%

Building a Cookbook

Collect 25% of All Recipes
13.9%

Dredger

Open 10 Excavated Areas with Mining Bombs
13.7%

No More Goldfish

Synthesize the Thin Fishing Pole
13.4%

Central Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Central Continent
13.3%

Wandering Soul

Visit 40 Terran Locations
13.1%

Mystical Explorer

Complete 3 of 9 caves in the Cave of the Mystics
12.7%

Monster Stalker

Defeat 50% of All Enemy Types
12.2%

Casual Puzzler

Complete 20 Puzzles
12.1%

Guild Hunter

Complete Tier #2 of the Hunter's Guild
11.9%

Brawler

Complete Tier #1 of the Arena
11.8%

Revealing the Mystery

Complete 6 of 9 caves in the Cave of the Mystics
11.8%

Well Traveled

Visit 50 Terran Locations
11.7%

Fighter

Complete Tier #2 of the Arena
11.2%

Dueler

Complete Tier #3 of the Arena
11.1%

Submariner

Acquire the Submersible
11.1%

Sonar Novice

Find 5 Sonar Items
11.1%

Sapper

Open 15 Excavated Areas with Mining Bombs
10.8%

Northwest Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Northwest Continent
10.8%

Friend of Asgard

Rescue the King of Asgard
10.8%

Gladiator

Complete Tier #4 of the Arena
10.8%

Helping Hand

Kill the Monsters that have Invaded the Fairy's Home
10.3%

Halt Helios

Defeat Helios in the Forest Tower Basement
10.2%

World Traveler

Visit 60 Terran Locations
9.9%

God of the Arena

Complete Tier #5 of the Arena
9.9%

Puzzle Solver

Complete 25 Puzzles
9.8%

Sonar Operator

Find 10 Sonar Items
9.6%

Leave No Door Locked

Obtain the Upgraded Skeleton Key
9.6%

Weekend Fisherman

Synthesize the Strong Fishing Pole
9.5%

Recipe Gatherer

Collect 50% of All Recipes
9.3%

Mysterious Champion

Complete the Cave of the Mystics
9.3%

Terran Drifter

Collect 50% of the Treasures in Terra
9.1%

Monster Hunter

Defeat 75% of All Enemy Types
8.9%

Northwest Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Northwest Continent
8.8%

Gambler

Win 10,000G at the Casino
8.8%

Southwest Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Southwest Continent
8.7%

Sonar Tinkerer

Find 15 Sonar Items
8.6%

Southern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Southern Continent
8.6%

Above Average Puzzler

Complete 30 Puzzles
8.5%

Eastern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Eastern Continent
8.5%

Prospector

Open 20 Excavated Areas with Mining Bombs
8.2%

Monster Destroyer

Defeat 2500 Monsters
8.1%

Defeat the Dark Lord

Defeat the Dark Lord in Pandora Castle
8.1%

Northern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Northern Continent
8.1%

You Really Get Around

Visit 70 Terran Locations
8.1%

Village in the Sky

Reach Lemuria
8.0%

Master Hunter

Complete Tier #3 of the Hunter's Guild
7.9%

Hot Streak

Win 25,000G at the Casino
7.8%

Sonar Explorer

Find 20 Sonar Items
7.6%

Rosetta Stone

Acquire the Rosetta Stone
7.5%

Beginner's Luck

Finish 1st in the Beginner level Moa Race
7.5%

Pump the Bellows

Synthesize 10% of All Possible Equipment
7.5%

Jail Break

Free All of the Prisoners from the Pandora Castle Dungeon
7.4%

Befriend the Dwarves

Reach Dvergar
7.4%

Central Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Central Continent
7.4%

In the Belly of the Beast

Slay the Leviathan
7.2%

Outer Islands Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Outer Islands
7.2%

Gambling Addict

Win 50,000G at the Casino
7.1%

Avid Fisherman

Enter All Fishing Docks Outside Cities
7.1%

Superior Puzzler

Complete 35 Puzzles
7.0%

Sonar Specialist

Find 25 Sonar Items
7.0%

Far Eastern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Far Eastern Continent
6.9%

Release the Kraken!

Defeat the Kraken Without Using the Gorgon's Head
6.8%

Never Hungry

Synthesize the Deluxe Rod
6.7%

Mole

Open 25 Excavated Areas with Mining Bombs
6.7%

Central Islands Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Central Islands
6.6%

Under the Sea

Reach Atlantis
6.6%

Expert Driller

Acquired 10 Drill Items
6.5%

Casino VIP

Win 100,000G at the Casino
6.5%

Mine Carter

Complete Mine Cart Challenge #1
6.4%

Sonar Veteran

Find 30 Sonar Items
6.4%

Southwest Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Southwest Continent
6.3%

Avid Submariner

Enter All Underwater Caverns
6.3%

Central Islands Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Central Islands
6.2%

Picking Up Speed

Finish 1st in the Intermediate level Moa Race
6.1%

Defeat Daedalus

Complete Daedalus' Diabolical Puzzle
6.1%

Do-It-Yourself

Defeat Hannibal by Yourself at the Well of the Souls
6.0%

Moa Forest Explorer

Find All 8 Giant Moa Forests
6.0%

Recipe Collector

Collect 75% of All Recipes
5.9%

Northwest Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Northwest Continent
5.9%

No Help Necessary

Reach Dvergar Without Mandrew's Aid on Normal or Higher Difficulty
5.9%

Overleveled

Complete the Game With An Average Party Level Above 35
5.8%

Mine Cart Master

Complete Mine Cart Challenge #3
5.8%

Far Eastern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Far Eastern Continent
5.7%

Sonar Professional

Find 35 Sonar Items
5.7%

Mine Cart Madness

Complete Mine Cart Challenge #2
5.6%

Moa Master

Finish 1st in the Master level Moa Race
5.6%

Blue Moa Tamer

Tame the Blue Giant Moa
5.6%

Southwest Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Southwest Continent
5.6%

Puzzle Lover

Complete 40 Puzzles
5.5%

Monster Butcher

Defeat 90% of All Enemy Types
5.4%

High Jumper

Beat Mr. Cope in a Vertical Leaping Competition
5.4%

Central Islands Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Central Islands
5.3%

Around the World

Visit 80 Terran Locations
5.3%

Northern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Northern Continent
5.3%

Terran Wanderer

Collect 75% of the Treasures in Terra
5.3%

Giants of the Sea

Synthesize the Luring Rod
5.2%

Outer Islands Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Outer Islands
5.1%

Lead Feet

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 100 Times
5.0%

Sonar Wizard

Find 40 Sonar Items
5.0%

Feet on Fire

Escape from Mt. Gerra in Less Than 1 Minute
4.8%

White Mage

Complete the Game with a White Mage in Your Party
4.8%

Bombadier

Open 30 Excavated Areas with Mining Bombs
4.8%

Maze Master

Complete the Hedge Maze
4.7%

Not Afraid of a Battle

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 50 Times
4.6%

Southwest Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Southwest Continent
4.6%

Far Eastern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Far Eastern Continent
4.5%

Overpowered

Complete the Game With An Average Party Level Above 50
4.5%

Terran Savior

Complete Tier #4 of the Hunter's Guild
4.5%

Afraid of the Dark

Complete the Asgard Catacombs Without Allowing the Torch to Expire
4.5%

Thief

Complete the Game with a Thief in Your Party
4.4%

Southern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Southern Continent
4.4%

Knight

Complete the Game with a Knight in Your Party
4.4%

Magi Guardian

Defeat the Magi Guardian in the Trial of Perseverance
4.3%

High Roller

Win 500,000G at the Casino
4.3%

No Coward

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 25 Times
4.2%

Sonar Expert

Find 45 Sonar Items
4.1%

Mob of Monsters

Complete the Game with the Standard Encounter Rate on Normal Difficulty or Higher
4.1%

Monk

Complete the Game with a Monk in Your Party
4.1%

Brainiac

Complete 45 Puzzles
4.1%

Master Fisherman

Synthesize the Master Rod
4.0%

Leave No Stone Unturned

Visit 85 Terran Locations
3.9%

Despair No More

Collect All the Treasures in the Woods of Despair
3.9%

Pile of Recipes

Collect 90% of All Recipes
3.9%

Fight Like a Man

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 10 Times
3.9%

Crush Helios

Defeat Helios in the Forest Tower Basement With An Average Party Level Less Than or Equal to 20 on Normal or Higher Difficulty
3.9%

Grinder

Complete the Game With An Average Party Level Above 60
3.8%

Central Islands Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Central Islands
3.8%

Outer Islands Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Outer Islands
3.8%

Northwest Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Northwest Continent
3.7%

Completionist

Complete the Game on Normal Difficulty
3.7%

Blue Whale

Catch a Blue Whale
3.7%

Northern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Northern Continent
3.6%

Engineer

Complete the Game with an Engineer in Your Party
3.6%

Black Mage

Complete the Game with a Black Mage in Your Party
3.6%

Giant Squid

Catch a Giant Squid
3.5%

Never Run From a Battle

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 5 Times
3.3%

Giant of the Sea

Catch a Leviathan
3.2%

Southern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Southern Continent
3.2%

Terran Explorer

Collect 90% of the Treasures in Terra
3.2%

Recipe Hoarder

Collect 95% of All Recipes
3.2%

Monster Eradicator

Defeat 5000 Monsters
3.2%

Eastern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Eastern Continent
3.1%

Sonar Master

Find All Sonar Items
3.0%

Magi Master

Complete All Six Magi Trials
3.0%

Hunter

Complete the Game with a Hunter in Your Party
3.0%

Double-Time Defeat

Complete Daedalus' Diabolical Puzzle in Under 30 Minutes
2.8%

Godlike in Strength

Complete the Game With An Average Party Level Above 70
2.8%

Synthesize This!

Synthesize 25% of All Possible Equipment
2.8%

Gray Mage

Complete the Game with a Gray Mage in Your Party
2.7%

Monster Executioner

Defeat 95% of All Enemy Types
2.7%

Nearly Complete

Collect 98% of All Recipes
2.6%

Icewater Fish

Catch all types of Icewater Fish
2.6%

Puzzle Wizard

Complete 50 Puzzles
2.5%

Freshwater Fish

Catch all types of Freshwater Fish
2.5%

Rapid Rescue

Save Dante's Daughter, Elizabeth, in Under 15 Minutes on Hard or Higher Difficulty
2.5%

Southern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Southern Continent
2.5%

Central Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Central Continent
2.4%

Murdered the Magi

Defeat the Magi Guardian With An Average Party Level Less Than or Equal to 40 on Normal or Higher Difficulty
2.4%

Saltwater Fish

Catch all types of Saltwater Fish
2.4%

Only in Designated Locations

Complete the Game using the Save Option 'Save Only in Designated Locations' on Normal Difficulty or Higher
2.4%

Excavator

Open All Excavated Areas with Mining Bombs
2.4%

Far Eastern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Far Eastern Continent
2.4%

Outer Islands Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Outer Islands
2.2%

Above and Beyond

Complete the Game on Hard Difficulty
2.2%

Eastern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Eastern Continent
2.2%

Worn Soles

Complete the Game in Fewer than 125,000 Steps
2.1%

High Level Fish

Catch all types of High Level Fish
2.1%

Terran Cartographer

Collect 98% of the Treasures in Terra
2.1%

Strong Enough

Defeat the Dark Lord in the encounter at Pandora Castle With An Average Party Level Less Than or Equal to 25 on Normal or Higher Difficulty
2.0%

Endless Monster Hordes

Complete the Game with the Grind Encounter Rate on Normal Difficulty or Higher
2.0%

Recipe Master

Collect 100% of All Recipes
2.0%

Northern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Northern Continent
1.9%

All Swimming Species

Catch every swimming species in Terra Waters
1.9%

There and Back Again

Visit All Terran Locations
1.8%

Abyssal Adventurer

Completed 10 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.8%

Synthesizing Fool

Synthesize 50% of All Possible Equipment
1.8%

Sporadic Boarder

Complete the Game While Staying At the Inn Fewer Than 25 times on Normal or Higher Difficulty
1.7%

Terran Treasure Master

Collect 100% of the Treasures in Terra
1.7%

Crush the Kraken

Defeat the Kraken without using the Gorgon's Head With An Average Party Level Less Than or Equal to 25 on Normal or Higher Difficulty
1.7%

Abyssal Explorer

Completed 40 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.7%

Abyssal Trailblazer

Completed 30 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.7%

Weary Traveler

Complete the Game in Fewer than 75,000 Steps
1.7%

Rolling Stone

Complete the Game While Staying At the Inn Fewer Than 10 times on Normal or Higher Difficulty
1.7%

Abyssal Pathfinder

Completed 20 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.6%

A Few Shortcuts

Complete the Game in Fewer than 50,000 Steps
1.6%

Nomad

Complete the Game While Staying At the Inn Fewer Than 5 times on Normal or Higher Difficulty
1.6%

Terran Champion

Complete the Game on Very Hard Difficulty
1.6%

Legendary Warrior

Complete the Game on Legendary Difficulty
1.6%

Synthesis Snob

Synthesize 75% of All Possible Equipment
1.6%

Monster Annihilator

Defeat 10000 Monsters
1.6%

Godlike Gear

Synthesize the Highest (2nd) Level Adamantium Weapons and Armor
1.6%

Guard Mauler

Defeat All City Guard Types
1.6%

Master Spelunker

Completed All 50 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.6%

Roughing It

Complete the Game While Never Staying At An Inn on Normal or Higher Difficulty
1.5%

Speedster

Complete the Game in Under 12.5 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.5%

Sprinter

Complete the Game in Under 15 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.5%

Pushing the Pace

Complete the Game in Under 20 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.5%

Monster Bane

Defeat 98% of All Enemy Types
1.5%

Can't Get Enough

Synthesize 98% of All Possible Equipment
1.5%

Fully Outfitted

Synthesize 95% of All Possible Equipment
1.5%

Brokkr's Apprentice

Synthesize 90% of All Possible Equipment
1.5%

Scarce Saver

Complete the Game With 10 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.5%

Miserly Saver

Complete the Game With 25 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.5%

Infrequent Saver

Complete the Game With 50 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.5%

Swift of Foot

Complete the Game in Fewer than 35,000 Steps
1.5%

Winged Shoes

Complete the Game in Fewer than 25,000 Steps
1.5%

No Rest for the Weary

Complete the Game using the Save Option 'No Saving in Dungeons' on Normal Difficulty or Higher
1.5%

Speed Demon

Complete the Game in Under 10 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.4%

Master Blacksmith

Synthesize 100% of All Possible Equipment
1.4%

Worth The Risk

Complete the Game With 5 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.4%

The Ultimate Challenge

Complete the Game on Legendary Difficulty, the Grind Encounter Rate, and 'No Saving in Dungeons'
1.2%

Monster Assassin

Defeat 100% of All Enemy Types