สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Zombie Tycoon 2: Brainhov's Revenge

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 37
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
53.7%

Homicidal

Slaughter 100 humans
53.2%

Know Your Basics

Complete chapter 1
37.4%

New Beginning

Complete chapter 2
27.2%

Frailty

Kill 200 feral zombies
14.8%

Like a Thief in the Night

Complete chapter 5
11.9%

Slowpoke

Kill 100 shambling zombies
10.1%

Fortune Favors the Bold

Find the trophy in chapter 1
9.8%

Bearhug's Awakening

Find all trophy parts in chapter 5
8.5%

Human Extinction

Slaughter 500 humans
7.9%

Skidmark to the Rescue!

Find all trophy parts in chapter 4
6.6%

Braintrust On Line!

Find all trophy parts in chapter 3
6.5%

Convenient Alliance

Complete chapter 8
6.5%

Zombie Expert

Check out every page of the Codex
5.9%

Back on Track!

Find all trophy parts in chapter 2
5.6%

Think Like a Zombie

Obtain a rating of 5 brains in any chapter of the campaign
5.1%

Tycoon's Superiority

Kill 1000 feral zombies
5.1%

Humanity's Demise

Find all trophy parts in chapter 8
4.6%

Automotive Dodge

Defeat Bearhug with 75% health or more
4.4%

Rough & Tough!

Kill a redneck in multiplayer
4.4%

Versatile

Use all abilities of each Monster at least once
4.4%

Badgerker Unleashed!

Find all trophy parts in chapter 6
4.1%

Brainhov's Retaliation

Kill 500 shambling zombies
4.0%

A True Classic!

Win a multiplayer game with Tycoon
3.4%

New Breed

Win a multiplayer game with Brainhov
3.3%

Total Meltdown

Find all trophy parts in chapter 7
2.6%

Looking for Trouble

Complete chapter 6 without deactivating Braintrust
2.3%

Zombie Explorer

Obtain a rating of 5 brains in at least 4 chapters of the campaign
2.3%

Just a Scratch

Defeat Albotenstein with 75% health or more
2.3%

All In!

Complete chapter 7 without destroying any cooling shafts
2.1%

Zombie-of-All-Trades

Transform zombies into each of the 6 archetypes in one multiplayer game
2.1%

Overpowered!

In multiplayer, launch a Dead Rush of at least 20 zombies with Tycoon
2.1%

Overwhelmed!

In multiplayer, launch a Dead Rush of at least 40 zombies with Brainhov
2.0%

Zombie Mastermind

Obtain a rating of 5 brains in every chapter of the campaign
2.0%

Monstrous Evolution

In multiplayer, reach level 4 with each Monster
2.0%

Fast Zombies Are the New 'In'!

Win 10 multiplayer games with Brainhov
2.0%

Slow Zombies Still Rock!

Win 10 multiplayer games with Tycoon
1.9%

Zombie Overlord

Obtain all Zombie Tycoon 2: Brainhov's Revenge trophies