Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Valdis Story: Abyssal City

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 77
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
67.0%

Don't Stop Now

Perform a 10 hit combo.
50.9%

Kick 'em While They're Down

Perform a 20 hit combo.
45.8%

That's Gonna Leave a Mark!

Deal 125+ damage in a single hit.
37.3%

You Must Work Out

Deal 250+ damage in a single hit.
27.7%

Oh Snap!

Deal 500+ damage in a single hit.
21.4%

Stigandr

Perform a Stigandr ranked combo.
21.1%

Wombo Combo

Perform a 35 hit combo.
18.6%

"Never More"

Summon the Raven to the Central Skyways.
16.9%

You Got Heart, Kid!

Retry 40 times.
15.8%

What Do We Say To The God Of Death?

Defeat any boss with less than 5% Hp remaining, and without using potions.
12.6%

So Pringles!

Perform a 50 hit combo.
12.1%

That's O.P.

Deal 1000+ damage in a single hit.
11.3%

Execute

Defeat any boss by using a Focus Finisher.
10.6%

Each Step Is Greater Than The Last

Beat the game as Wyatt.
9.9%

God Slayer

Perform a God Slayer ranked combo.
7.7%

Book Worm

Read All 5 Books of the Old Gods.
7.1%

Sell Sword

Hire Brizhal the mercenary.
6.6%

Thirst-Thirst-Thirsty

Beat the game without using elixirs.
5.8%

Can't Touch This!

Defeat any boss without getting hit.
5.7%

Out Matched

On Hard difficulty or higher, defeat Azudor in Tagrum with an [S] rank.
5.5%

Abyssal Savior

Beat the game with 100% civilians saved.
5.1%

Like A Sir!

Beat the game with 100% crew found.
5.1%

You're Over Where?

On Hard difficulty or higher, defeat Shu Gohth with an [S] rank.
4.8%

Nice Suit

On Hard difficulty or higher, defeat Tagu with an [S] rank.
4.3%

Legacy Of Death

Beat the game as Reina.
4.2%

They Should Have Pressed Block

Perform a 100 hit combo.
4.0%

Out Of My Way

On Hard difficulty or higher, defeat Dhistahn with an [S] rank.
3.9%

Dyed In The Wool Killer

Spend 20 stat points in Agility.
3.9%

White As Snow

On Hard difficulty or higher, defeat The Yeti with an [S] rank.
3.8%

Cold Blooded

On Hard difficulty or higher, defeat Ruckjahl with an [S] rank.
3.8%

Abyssal Cartographer

Beat the game with 100% map completion.
3.7%

Turn The Page

On Hard difficulty or higher, defeat Magus with an [S] rank.
3.7%

...So The World Might Be Mended

Spend 20 stat points in Strength.
3.7%

Roll The Dice

Spend 20 stat points in Luck.
3.6%

Smarter Than You Look

Spend 20 stat points in Intelligence.
3.5%

Candle In The Wind

On Hard difficulty or higher, defeat Jahzracht with an [S] rank.
3.5%

Apt Pupil

Learn all focus finishers in a single play through.
3.2%

I Want The Knife...Please

On Hard difficulty or higher, defeat Treu with an [S] rank.
3.2%

Black As Night

On Hard difficulty or higher, defeat The Raven with an [S] rank.
2.9%

A True Demon

On Hard difficulty or higher, defeat Gernot with an [S] rank.
2.8%

You Know She Ain't Gonna Be In Valdis Story 3!

On Hard difficulty or higher, defeat Abbigail with an [S] rank.
2.7%

Indomitable Spirit

On Hard difficulty or higher, defeat Lozzo with an [S] rank.
2.7%

Jelly Fishin'

On Hard difficulty or higher, defeat The Feral Manawar with an [S] rank.
2.3%

Mother Of Light

On Hard difficulty or higher, defeat The Eye of Alagath with an [S] rank.
2.2%

The Eldest

On Hard difficulty or higher, defeat Anemone with an [S] rank.
2.2%

The Dark Lady

On Hard difficulty or higher, defeat The Eye of Myrgato with an [S] rank.
2.1%

Wait, Who Are You Again?

On Hard difficulty or higher, defeat Ragano with an [S] rank.
1.9%

Queen of Monsters

On Hard difficulty or higher, defeat True Anemone with an [S] rank.
1.8%

Show Me Your Rage

On Hard difficulty or higher, defeat Soul Rage Azudor with an [S] rank.
1.7%

A Twisted Soul

Beat the game as Vladyn.
1.5%

Necessary Evil

Beat the game as Gilda.
1.5%

Exorcism

On Hard difficulty or higher, defeat Possessed Dhistahn with an [S] rank.
1.1%

Abyssal Pirate

Beat the game with 100% items found.
1.1%

No Time For Prayers

Beat the game without saving on Hard difficulty or higher.
1.0%

The Adventurer

Beat the game with an Adventurer Rank of [S].
1.0%

Hand Of Death

Beat the game as Wyatt on God Slayer difficulty.
0.9%

Atrocity

On God Slayer difficulty or higher, defeat Abomination with an [S] rank.
0.8%

Great Adventurer

On Hard difficulty or higher, beat the game with an Adventurer Rank of [S].
0.8%

The Warrior

Beat the game with a Combat Rank of [S].
0.8%

New God Of Death

Beat the game as Reina on God Slayer difficulty.
0.8%

You Are Worthy

On God Slayer difficulty or higher, defeat Leilodin with an [S] rank.
0.7%

Great Warrior

On Hard difficulty or higher, beat the game with a Combat Rank of [S].
0.6%

The Blight Dragon

Beat the game as Gilda on God Slayer difficulty.
0.6%

Abyssal Adventurer

On Veteran difficulty or higher, beat the game with an Adventurer Rank of [S].
0.6%

The Seeker

Beat the game as Vladyn on God Slayer difficulty.
0.6%

Speed Demon

On Hard difficulty or higher, beat the game in less than 3 hours.
0.6%

Bare Essentials

Beat the game without changing or upgrading your weapon, armor, or accessory.
0.6%

Goibniu Warrior

On God Slayer difficulty or higher, beat the game with a Combat Rank of [S].
0.6%

Goibniu Adventurer

On God Slayer difficulty or higher, beat the game with an Adventurer Rank of [S].
0.6%

Abyssal Legend

On Veteran difficulty or higher, beat the game with an Adventurer and Combat Rank of [S].
0.6%

Abyssal Warrior

On Veteran difficulty or higher, beat the game with a Combat Rank of [S].
0.6%

Great Legend

On Hard difficulty or higher, beat the game with an Adventurer and Combat Rank of [S].
0.6%

The Legend

Beat the game with an Adventurer and Combat Rank of [S].
0.6%

Out Too Long In The Midnight Sea

Reach the 30th floor of the Heaven or Hell Arena
0.5%

Goibniu Legend

On God Slayer difficulty or higher, beat the game with an Adventurer and Combat Rank of [S].
0.5%

The Collector

Unlock every weapon on all four characters.
0.3%

Test Of The Goibniu

Beat the game on Goibniu Mode.