Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

King Arthur II - The Role-playing Wargame

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 23
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
48.9%

Sharpshooter

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
28.5%

Deadeye

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
20.3%

Master Strategist

You were marvelously fast in winning battles.
19.8%

King Midas

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
13.9%

Treasurer

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
13.4%

Archmage

You have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
10.7%

Royal Treasurer

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
9.7%

The One Who Blots out the Sun with Arrows

8.9%

Historian

8.3%

Warrior Mage

Your have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
7.4%

The Once and Future King

6.5%

Necromancer

You have resurrected your troops so regularly that it had earned you a fearsome reputation.
5.4%

King of Archers

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
3.4%

King of Poison and Venom

You have used your poisonous spells so often that you became a true adept in this particular category.
3.3%

Master of Destruction

Your have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
2.5%

Conqueror

2.2%

Lord of the Scorching Flames

You have used your fire spells so often that you became a true adept in this particular category.
2.0%

Knight of Thunder and Lightning

You have used your lightning spells so often that you became a true adept in this particular category.
2.0%

Artifact Maker

You have forged so many artifacts that you could have been one of the arcane blacksmiths in the Age of Legends.
1.1%

Blacksmith of Legends

You have forged so many artifacts that you could have been one of the arcane blacksmiths in the Age of Legends.
1.1%

Prince of Frost and Ice

You have used your ice spells so often that you became a true adept in this particular category.
1.0%

Duke of Shadows and Gloom

You have used your shadow spells so often that you became a true adept in this particular category.
0.7%

Born Diplomat