Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Haunted Memories

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
11.6%

Suicider

Commit a suicide.
5.6%

Bat

Find the highest point in GreenPark.
4.6%

Rat

Find the lowest point in GreenPark.
2.5%

House Keeper

Enter second floor at Green Inn.
1.1%

Powerless

Enter PowerStation building in episode 1.
0.9%

I'm Noob!

We are all noobs at the begining
0.9%

Haunter

Finish COLLECTOR episode below 1 hour and don't use typewriters.
0.8%

Sentimentalist

Find all photographs.
0.8%

Detective

Find all scraps.
0.8%

I'm Gamer!

Beat NORMAL difficulty.
0.8%

I'm Paranormal!

Beat PARANORMAL difficulty.
0.8%

Ghost

Finish COLLECTOR episode below 30 minutes and don't use typewriters.
0.8%

Visioner

Find all U-Vision secrets.
0.8%

Cursed Man

Get killed before GreenPark entrance.
0.8%

Cat

Beat COLLECTOR episode without flashlight and don't pick up any batteries.
0.8%

Ass

Miss last scrap just before game ending in episode 1.