สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Rogue Legacy

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 28
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
72.8%

Atelophobia

Choose a hero with no traits.
67.5%

Biophobia

Die 20 times or more.
63.9%

Rhabdophilia

Earn your very first Enchantress rune.
56.5%

Alektorophobia

Kill a chicken.
51.7%

Gymnophobia

Have one piece of equipment in every item slot.
48.6%

Aurophilia

Open your very first gold chest.
48.6%

Ommetaphobia

Defeat the boss in Castle Hamson.
45.5%

Plutophobia

Reach level 50 or higher.
38.7%

Cainotophilia

Have one rune equipped in every item slot.
34.6%

Phasmophobia

Defeat the boss in the Forest Abkhazia.
29.2%

Bibliophilia

Read the last journal entry.
24.4%

Pyrophobia

Defeat the boss in the Maya.
22.0%

Zoophobia

Defeat all the minibosses.
22.0%

Blennophobia

Defeat the boss in the Land of Darkness.
21.8%

Barophobia

Use the special class at least once.
20.7%

Decidophobia

Put at least one point in every skill in the manor.
19.3%

Paterphobia

Defeat the last boss.
18.1%

Somniphobia

Play the game for at least 20 hours.
16.1%

Coulrophilia

Beat one of the clown's games at least once.
14.9%

Gnosiophilia

Find all the runes (purchase not necessary).
9.9%

Geminiphobia

Beat the game… twice.
5.2%

Disposophobia

Find all blueprints (purchase not necessary).
3.9%

Scotomaphobia

Defeat the doppleganger.
2.7%

Astrophobia

Defeat the asteroids.
2.1%

Ostiophobia

Defeat the son.
1.9%

Chemophobia

Defeat the trademarked chemical.
1.5%

Syngenesophobia

Defeat the brothers.
1.4%

Katagelasticism

Mock the traitor.