สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Shadow Warrior

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 92
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
54.0%

Pot Breaker

Destroy 50 destructible items
47.6%

Enraged (Tier 1)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Casual
46.6%

Tiny Grasshopper

Kill 100 enemies
40.8%

Anarchist (Tier 1)

Kill a Warlord on difficulty Casual
40.1%

Beheaded

Decapitate 50 enemies
37.7%

Party Crasher

Destroy 250 destructible items
37.5%

Shredder

Dismember 500 enemies
37.3%

Enraged (Tier 2)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Normal
36.9%

Digger

Find 5 secrets
32.2%

Anarchist (Tier 2)

Kill a Warlord on difficulty Normal
32.1%

Firestarter

Kill 20 enemies using environmental damage only
29.2%

Crying Assassin

Kill 500 enemies
28.9%

The Touch!

Obtain 5 power upgrades
28.8%

Spell Breaker (Tier 1)

Kill a Shaman on difficulty Casual
27.2%

Senpai

Learn 10 skills
25.9%

Matador (Tier 1)

25.7%

Massacre

Obtain 200 massacre bonuses
25.1%

Bloodbath (Tier 1)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Casual
24.2%

Armed And Dangerous

Buy 5 weapon upgrades
23.8%

Furious (Tier 1)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Casual
23.1%

Spell Breaker (Tier 2)

Kill a Shaman on difficulty Normal
23.0%

Tranquillizer

Kill 50 enraged demons
21.3%

Treasure Raider

Find 25 secrets
20.8%

Matador (Tier 2)

20.5%

Specialist

Kill 100 enemies using katana special attacks
20.2%

Bloodbath (Tier 2)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Normal
20.2%

Hoodlum

Destroy 1000 destructible items
19.0%

Nervine (Tier 1)

Kill a Berserker on difficulty Casual
19.0%

Furious (Tier 2)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Normal
18.7%

Headshot

Kill 50 enemies with a headshot
18.4%

Horse Whisperer (Tier 1)

15.3%

Nervine (Tier 2)

Kill a berserker on difficulty Normal
14.8%

Agent Of Mayhem

Kill 150 enemies using environmental damage only
14.8%

Berserk (Tier 1)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Casual
14.8%

Horse Whisperer (Tier 2)

14.1%

Shadow Warrior (Tier 1)

Complete the game on difficulty Casual
14.1%

Head Hunter (Tier 1)

11.9%

Berserk (Tier 2)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Normal
11.3%

Head Hunter (Tier 2)

11.2%

Shadow Warrior (Tier 2)

Complete the game on difficulty Normal
10.9%

Demolished

Kill 100 enemies with explosive environmental objects
10.8%

Merciless

Kill 50 crawling demons
8.8%

Defused

Kill 100 Mother demons before they explode
8.6%

Enraged (Tier 3)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Hard
8.1%

Anarchist (Tier 3)

Kill a Warlord on difficulty Hard
6.3%

Spell Breaker (Tier 3)

Kill a Shaman on difficulty Hard
6.3%

Cold Blooded Killer

Kill 2500 enemies
6.3%

Headache

Kill 50 enemies using a demon head
6.0%

Toasted

Burn 100 enemies to death
5.9%

Bloodbath (Tier 3)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Hard
5.7%

Matador (Tier 3)

4.7%

Furious (Tier 3)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Hard
4.4%

Nervine (Tier3)

Kill a berserker on difficulty Hard
4.2%

Horse Whisperer (Tier 3)

3.8%

Heart Attack

Kill 50 enemies with a demon heart
3.5%

Berserk (Tier 3)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Hard
3.4%

Head Hunter (Tier 3)

3.3%

Shadow Warrior (Tier 3)

Complete the game on difficulty Hard
3.1%

Merciful

Kill 50 burning enemies
3.1%

Anarchist (Tier 4)

Kill a Warlord on difficulty Insane
3.0%

Detonator

Kill 75 enemies using sticky bombs
3.0%

Sensei

Learn all skills
3.0%

Enraged (Tier 4)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Insane
3.0%

One Man Army

Buy all weapon upgrades
2.9%

Slaughterhouse (Tier 1)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Casual
2.8%

The Power!

Obtain all power upgrades
2.6%

Cookie Monster

2.6%

Spell Breaker (Tier 4)

Kill a Shaman on difficulty Insane
2.5%

Bloodbath (Tier 4)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Insane
2.5%

Slaughterhouse (Tier 2)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Normal
2.4%

Matador (Tier 4)

2.2%

Aviator

Kill 50 enemies ensnared in water trap
2.0%

Nervine (Tier 4)

Kill a berserker on difficulty Insane
2.0%

Furious (Tier 4)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Insane
1.9%

Horse Whisperer (Tier 4)

1.7%

Nailed

Pin 50 enemies to walls with crossbow bolts
1.7%

Berserk (Tier 4)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Insane
1.7%

Shadow Warrior (Tier 4)

Complete the game on difficulty Insane
1.7%

Head Hunter (Tier 4)

1.6%

Sleepyhead

Kill 50 stunned enemies
1.6%

Slaughterhouse (Tier 3)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Hard
1.6%

Hell On Earth (Tier 1)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Casual
1.6%

Alice In Shadowland

1.5%

Hell On Earth (Tier 2)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Normal
1.4%

Slaughterhouse (Tier 4)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Insane
1.4%

Mr. Jones

Find all the secrets in the game
1.3%

Raiden

Electrocute to death 100 enemies
1.3%

Hell On Earth (Tier 4)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Insane
1.3%

Hell On Earth (Tier 3)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Hard
1.2%

Demolition Man

Kill 1000 enemies using environmental damage only
1.1%

No Ordinary Wang

Complete the game on difficulty Heroic
1.1%

Achievement Whore

Unlock all achievements